Kvě 032012
 

Montáž a demontáž ložisek není jednoduchý úkon. Mimo používání vhodných montážních resp. demontážních pomůcek je také velmi důležitým požadavkem zabezpečit, aby tyto nástroje byly čisté a celá práce se vykonávala v čistém pracovním prostředí. Nečistoty mají rozhodující vliv na chování se ložiska při jeho provozu. Nečistoty také mohou podle svého původu a druhu způsobit v horších případech až havárii ložiska. Stejné podmínky čistoty se musí dodržovat při přípravě veškerých mazacích prostředků a součástek souvisejících s uložením. Montáž a demontáž ložisek tedy raději nechte na profesionálech.

Sorry, the comment form is closed at this time.