Kvě 172012
 

V sobotu 19.5. se bude v Plzni konat přednáška Ericha von Dänikena s názvem – Návrat bohů. Na této přednášce se vydáme po stopách dávných národů, jejichž zvláštní poselství k nám promlouvá dodnes. Navštívíme gigantické stavby napříč celou zeměkoulí, vybudované před tisíci lety podle přesných astronomických údajů. Zastavíme se v říši Mayů u jejich proslulého kalendáře, který končí 21. prosince 2012. Mayové věděli, že jednou za 26 tisíc let se osa země dostane v den slunovratu do jedné přímky se středem naší galaxie. Poprvé během psané historie lidstva budeme letos svědky této astronomické události. A co bude dál? Uslyšíme mnoho otázek i možných odpovědí, ze kterých nás bude doslova mrazit v zádech.

Kdo vlastně je Erich von Däniken? Je to světoznámý spisovatel, který boří mýty a dogmata, záhadolog a světová autorita v oboru archeologie, antropologie a mimozemských civilizací. To je ale jen velmi stručná charakteristika Ericha von Dänikena. Erich von Däniken poprvé před čtyřceti lety zformuloval hypotézu, že naši planetu v dávné minulosti navštívili mimozemšťané a zanechali zde řadu stop. Jeho první knížka „Vzpomínky na budoucnost“ z roku 1968 se okamžitě stala světovým bestsellerem.

Erich von Däniken, který dnes žije ve Švýcarsku je spoluzakladatelem a významným členem společnosti Archaeology, Astronautics SETI Research Association, která sdružuje mnoho vědců a dalších zájemců o výzkum mimozemských civilizací a dávné historie lidstva.

Sorry, the comment form is closed at this time.