Učitel Cestovatelem

Kdo vlastně byl Josef Kořenský. Byl to hlavně pedagog tělem i duší, přírodovědec, cestovatel a sběratel. Narodil se 26.července 1847 v Sušně u Benátek n. Jiz. Po dokončení reálky v Mladé Boleslavi vystudoval učitelský ústav. Po jeho dokončení v r.1867 vyučoval na různých školách přírodopis, fyziku, kreslení a měřičství, němčinu a zpěv. Během let se vypracoval na místo ředitele měšťanské školy na Smíchově, odkud v r.1908 odešel do výslužby. Jeho největším zájmem byly přírodní vědy. Za celoživotní práci v tomto oboru a za zásluhy o popularizaci přírodních věd byl Kořenskému v r.1927 udělen čestný doktorát na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity.

Jeho celoživotní láskou ale bylo hlavně cestování. Procestoval Evropu od Skandinávie přes alpské země po Balkán a Itálii. Vydal se i do Turecka, za Ural, na Kavkaz i na Sibiř. V letech 1893-1894 podnikl s přítelem Karlem Řezníčkem první cestu kolem světa. Projeli Severní Ameriku, Havajské ostrovy, Japonsko, Čínu, Malajsii, Jávu, Cejlon, Indii a Egypt. Při cestě sbírali přírodniny, tiskoviny, fotografie a předměty uměleckého a etnografického rázu. V letech 1900-1901 se vydal na druhou cestu kolem světa při níž se podíval do Austrálie, Tasmánie, Nového Zélandu, Tonga, Samoa, Fidži, Indonésie, Malajsie, Thajska, Japonska, Koreje a přes Sibiř projel celé Rusko.

Josef Kořenský necestoval z touhy po dobrodružství, ale hlavně z touhy po poznání. Podnikal cesty spíše turistického rázu. Pořádal přednášky o svých cestách, napsal několik set cestopisných článků a kolem padesáti knih. Zemřel 8.října 1938 v Praze. Jméno Josef Kořenský dnes už asi nikomu nic neříká. Ale ve své době bylo přímo symbolem cestovatele.