Čvn 042012
 

ManMark Otázky k pracovnímu pohovoru:

Důležitá je důkladná příprava. To znamená pořídit si seznam otázek, vztahujících se ke konkrétní pozici, které dotazovanému pomohou k uvedení příkladů chování týkajících se jeho vlastních schopností a dovedností.

Otázky k pohovoru

Pro získání informací o uchazečových dovednostech pro určitou práci můžete obvykle použít širokou paletu otázek. Následující příklady mohou sloužit  jako návod, který Vám pomůže připravit si dotazy zaměřené na konkrétní požadavky na pracovní dovednosti:

1.        Popište nějaké období v jakémkoli dřívějším zaměstnání, kdy jste musel čelit problémům či tlakům, které prověřily vaši schopnost zvládat obtížné situace. Co jste udělal?

2.        Uveďte nějaký příklad situace, kdy jste musel vzdát vyjádření k nějakému problému nebo jste nebyl schopen dokončit úkol, pro nedostatek informací. Buďte konkrétní.

3.        Uveďte nějaký případ, kdy jste musel relativně rychle dospět k rozhodnutí.

4.        Řekněte mi o případu, kdy jste musel použít verbální komunikace, abyste někomu náležitě vysvětlil nějakou záležitost, která pro Vás byla důležitá.

5.        Můžete mi říct o nějaké pracovní zkušenosti, kdy jste  musel patřičně  zvýšit hlas, abyste měl/a jistotu, že ostatní chápou, co si myslíte nebo co cítíte?

6.        Uveďte mi nějaký příklad situace, kdy jste měl pocit, že jste schopen/a motivovat svoje kolegy nebo podřízené.

7.        Co děláte, když jeden z Vašich zaměstnanců podává špatný výkon? Uveďte příklad.

8.        Když jste musel vykonat nějakou obzvlášť nezajímavou práci, jak jste se s tím vyrovnal?

9.        Uveďte nějaký konkrétní příklad, kdy jste dodržel  nějakou firemní zásadu, se kterou jste jinak nesouhlasil.

10.   Popište situaci, kdy jste měl  pocit, že je nutné, abyste byl velice pozorný  ke svému okolí.

11.   Uveďte nějaký příklad, kdy jste musel uplatnit svou dovednost získávat informace, abyste mohl vyřešit nějaký problém – potom mi řekněte, jak jste tyto informace analyzoval, abyste dospěl k rozhodnutí.

ManMark Plzeň dále radí:

Vyhledávání protidůkazů  – Dotazovaný je motivován k tomu, aby o svých dovednostech a schopnostech uvedl co možná nejvíce pozitivního. Proto je pro pracovníka vedoucího pohovor důležité klást otázky, kterou poskytnou důkazy o dřívějších chybách, slabých stránkách nebo problémech. Tento systém vyhledávání opačných informací umožňuje získat během pohovoru vyvážený pohled na silné a slabé stránky, a odstraňuje tak efekt „svatozáře“. I když vyhledávání opačných informací vyžaduje od pracovníka vedoucího pohovor určitou dávku naléhání, většina dotazovaných při patřičném povzbuzení informace o svých jak silných, tak slabých stránkách ochotně poskytne.

Držení pohovoru pod kontrolou – V mnoha případech je obtížné zvládnout mnohomluvného uchazeče. Když takový člověk neustále odbočuje nebo celý čas pohovoru věnuje nezávaznému povídání, potom pracovník vedoucí pohovor nemá dostatek příležitosti, aby získal potřebné informace a uchazečových dovednostech. V tom případě je na místě dotazovaného přerušit, abyste opět nabyli nad pohovorem kontrolu.

 

ManMark Czech Republic  s.r.o.

Sorry, the comment form is closed at this time.