Čvn 042012
 

Výběr alkohol testru

Při výběru svého alkoholtesteru byste měli vycházet z jejich základního dělení podle typu čidla – základní alkoholtestery mají polovodičové čidlo a pokročilé alkoholtestery pracují s Fuel cell senzorem (např. detektory amerického výrobce Lifeloc).

Obě technologie se velmi liší. Společné mají pouze to, že měří množství alkoholu v dechu.Polovodičové čidlo zpracovává vzduch, který dopadl v průběhu testování na čidlo. V senzoru (čidle) dochází k elektrickému napětí. Změna napětí se vyhodnotí a zobrazí jako výsledek na displeji alkoholtesteru. Fuel cell technolgie vychází z principu palivového článku. Při vydechnutí do alkoholtesteru tlakové čidlo kontroluje množství vdechnutého vzduchu, následně je přesný objem vzorku nasán pumpou do palivového článku, který alkohol začne spalovat a přemění ho na elektrický proud. Po vyhodnocení se na displeji objeví výsledek testu na alkohol v dechu.

Od výše uvedeného dělení jsou alkoholtestery často děleny na domácí/osobní (polovodičový senzor) nebo profi detektory alkoholu (elektrochemický senzor). U levnějších alkoholtesterů je senzor polovodičový, u profi alkoholtesterů je elektrochemický.

Levnější alkohol tester s polovodičovým čidlem Vám poslouží pro domácí potřebu, tedy občasnou preventivní kontrolu alkoholu v dechu. Polovodičová čidla jsou určena řádově pro stovky měření s přesností 10 % v hodnotách do 1 promile. U polovodičových čidel dochází k rychlejšímu opotřebení a čidla jsou méně stabilní. Naměřená hodnoty je závislá např. na síle dechu a na jiných látkách, které mohou být vedle alkoholu v dechu testované osoby.

Alkoholtester s elektrochemickým senzorem (Fuel cell) jsou odolnější a přesnější, proto jsou mnohde používány pří kontrolách zaměstnanců v podnicích, nebo využívány profesionálními řidiči, případně orgány veřejné správy. Fuel cell alkoholtestery jsou určeny pro řádově tisíce měření a jejich přesnost je zachována v celém rozsahu měření.

Stále rostoucí poptávka po odolných a přesných alkohotesterech, nutí výrobce k rozšiřování typových řad polovodičových alkoholtesterů o detektory s Fuel cell. Tento vzájemný boj výrobců přináší pro zákazníka bezespornou výhodu, tlak na snižování prodejních cen. Tím se tyto „kvalitnější“ alkoholtestery stávají cenově dostupné pro běžného uživatele (řidič dopravních prostředků) a nejen pro podniky.

Na www.alkohol-tester-shop.cz naleznete širokou nabídku osobních a profesionálních alkoholtesterů. Vedle samotných alkohol testerů, najdete v nabídce náustky pro všechny typy detektorů a doplňky pro vyhodnocování měření (jako jsou tiskárny, propojení k počítači …).

Ať už se rozhodnete investovat do polovodičového nebo Fuel cell alkoholtesteru musíte mít na paměti, že pro zdárný chod přístroje je nezbytná péče o něj. Každý přístroj má svoji životnost, která je odvislá od frekvence využívání, limitů typu přístroje a vystavované zátěži čidla. U kteréhokoli alkoholtesteru jsou od výrobce uváděny údaje o životnosti senzoru (čidla) popřípadě maximální počet měření. Péče o alkoholtester začíná u pravidelné kalibrace detektoru (často termíny kalibrace uvádí výrobce). Pravidelnou kalibrací si jako uživatelé zajistíte přesnost měření detektoru a objektivní výsledky. Na trhu jsou v nabídce alkoholtestery, které umožňují samotnému uživateli výměnu senzoru (čidla).

Neváhejte si koupit Váš osobní alkoholtester, možná Vás jedno vdechnutí do něj může odradit od zasednutí za volant z hospody, vinárny či baru, kde jste se stavili neplánovaně „jen na jednu skleničku“. Malá investice s velkým užitkem, která Vás může zbavit nebo předejít hned několika problémům.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.