Čvc 172012
 

Laboratoře v Brně

Společnost TÜV NORD Czech, s.r.o. má své laboratoře v moravské metropoli Brno. Tytolaboratoře zajišťují provádění mechanických, metalografických a chemických zkoušek kovů, paliv a vod. V popisu práce mají mechanické zkoušky kovů a slitin, metalografické zkoušky kovů a slitin. Ve svých laboratořích provádějí také chemické analýzy prvků v různých materiálech a stanovení fyzikálně-chemických vlastností pro tuhá paliva a biopaliva, alternativní paliva a popeloviny, kapalná paliva a oleje a energetické a odpadní vody.

Laboratoře a jejich další služby

Laboratoře poskytují další služby, které nejsou předmětem akreditace. Mezi ně patří zpracování bezpečnostních listů pro látky a přípravky podle platných českých zákonů a předpisů a to na základě dodaného originálu v anglickém, německém nebo ruském jazyce. Dále z údajů v literatuře nebo dodaných údajů a aktualizaci bezpečnostních listů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady. Laboratoře také nabízí vyhotovení návrhu bezpečnostního štítku pro chemické látky a přípravky, kontrolu bezpečnostních štítků na obalech chemických látek a přípravků a zpracování pokynů pro případ nehody.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.