Srp 022012
 

Realizace zahradního jezírka patří k největším pracem na Vaší zahradě. Zahradní jezírka si nepořizujeme na jeden rok, je to investiční projekt na několik let a proto bychom k němu měli přistupovat s pečlivostí.

Pokud uvažujete o realizaci zahradního jezírka na Vašem pozemku, doporučujeme Vám, abyste v předstihu informovali Vaše sousedy. Vaším právem je vybudovat si zahradu podle Vašich představ, ale neměli byste omezovat svoje sousedy. Měli byste mít vyřešeny i nenadálé situace jako jsou např. prudký déšť a přetečení vody z jezírka, „koncert“ živočichů obývajících Vaše zahradní jezírko.

Zohledněte taktéž Vaši rodinnou situaci – manželský pár ve zralém věku, rodina s dětmi, mladý manželský pár plánující založení rodiny. Zahradní jezírko bude malé obyvatele jistě velice přitahovat a lákat k hrám, a proto byste měli ve svých plánech zohlednit a pamatovat na bezpečnost dětí. Jako majitelé zahradního jezírka máte povinnost zajistit jeho bezpečný provoz. Ručíte za všechny nehody a škody, které vzniknout v souvislosti s Vaším jezírkem.

Již při budování zahradního jezírka lze učinit taková opatření, která by případný pád do jezírka zmírnila natolik, aby tento nebyl životu nebezpečný. Na bezpečnost dbejte zejména u dětí do šesti let věku a to i v případě, že umí plavat. Tato věková kategorie je nejvíce ohrožena.

Je několik zásad bezpečného provozu jezírek v rodinách s dětmi.

Při plánování zahradního jezírka zvažte jeho umístění. Zahradní jezírko v bezprostřední blízkosti domu nebo terasy vytváří klidnou atmosféru třeba i z Vašeho obýváku, ale pro bezpečnost dětí nebude asi to pravé. Opačným extrémem bude umístění zahradního jezírka do odlehlé a klidné části v ústraní Vaší zahrady.

Ve svých návrzích rozhodně nepočítejte s jezírkem se strmými břehy, měli byste zakalkulovat pozvolné břehy zahradního jezírka, které eliminují riziko pádu dítěte do hluboké vody. Pozvolné břehy také zajistí bezpečnější a snadnější výstup ze zahradního jezírka. Hluboká část zahradního jezírka by měla být uprostřed. Měli byste se taky vzdát nezajištěných můstků a lávek.

V rodinách s malými dětmi doporučuje firma Jezírka Brno instalovat cca 5 cm pod hladinu vody hustou a pevnou ochrannou mříž z konstrukční oceli potaženou umělou hmotou nebo zinkem. Naši odborníci nedoporučují napnutí sítě nad vodou, neboť tato nezaručuje velkou bezpečnost a zároveň se stává pastí pro živočichy.

Bezpečnost lze také zajistit vybudováním plůtků okolo zahradního jezírka. Důležité je, aby oplocení bylo ze svislých latí a v minimální výšce 80cm.

Komfortní je taktéž doplňkový bezpečnostní systém instalovaný u jezírka a poskytující signalizaci v momentě, kdy do vody spadne objekt těžší než 10kg, v tom případě se ozve varovný signál.

Než započnou výkopové práce, doporučujeme Vám navštívit místně příslušný stavební úřad a zeptat se, zda je potřebné nějaké ohlášení či je nutné zajistit jiné povolení (např. plánujete přívod vody z veřejného vodního zdroje, uvažujete větší vodní plochu …).

Sorry, the comment form is closed at this time.