Lis 262012
 

Doby, kdy se lidé domlouvali skřeky a dalšími neefektivními způsoby komunikování, jsou ty tam. Původ řeči, jak ji známe současnosti, můžeme najít už v pravěku. Během doby se utvářela a rozdělovala na spousty téměř shodných řečí. Znalost jiné řeči je něco, bez čeho se v dnešní době již neobejdeme. A právě proto startujeme s učením alespoň další cizí řeči již na nižším stupni základní školy. skoro všichni z nás ovládá částečně alespoň jednu cizí řeč. S hovorovým slovem opravdu problém nebývají, do obtíží se ale obvykle dostáváme s cizojazyčnými překlady. Pro někoho jsou obtížné i relativně jednoduché překlady z anglického jazyka, jiní nacházejí pomocnou ruku až u překladů odborných článků. Pro kohokoliv z vás, jimž matka příroda do vínku skvělou znalost jiných jazyků nedala, jsme napsali pár doporučení, jenž by vám mohly s překládáním pomoci. Hlavní ze nejpoužívanějších pomůcek je slovník. U jednoduchých překladů si vystačíte s běžným slovníkem, náročnější překlady odborných textů se bez specializovaných knih neobejdeme. Ještě že jsme v době moderních technologií a díky internetu je drtivá většina slovníků ihned k dispozici. A to navíc zcela zdarma. U počítačů chvíli posečkáme, protože je to právě překladatelský program, jenž překlady do české řeči (a obráceně) velmi ulehčuje. Běžně se setkáváme s online překladači a kvalitnějšími CAT nástroji. Hlavní odlišnost je v přístupu k překladu. Přestože do translátoru je možné nahrát celý text, jenž program mechanicky (bývají tedy nezbytné následné úpravy dle kontextu) přeloží, CAT tools fungují na základě překladové paměti a pomůžou nám překládat jen slova a fráze, které jsme si již v minulosti sami uložili do paměti. Často se využívají právě na překlady technických článků, u kterých je podstatná znalost hodně specifických a obvykle nepoužívaných slov. Ať již u překládání využíváte knižní publikace či elektronický program, nikdy nezapomeňte na svoje lingvistické cítění a vyhněte se kostrbatým spojením a nejednoznačným větám, u kterých není jasný původce děje. Dodržíte-li tyto postupy, bude vaše cesta k stoprocentnímu výsledku mnohem snazší.

Sorry, the comment form is closed at this time.