Pro 082012
 

Pokud se rozhodnete pro stavbu jezírka, je dobré si udělat základní představu o způsobu čištění vody v jezírku. Jestli-že snad předpokládáte, že zahradní jezírko bude žít samo svým životem a voda v něm bude čistá, můžete být nemile překvapení. Voda v jezírku se postupem času změní na biologicky závadnou a nevábně vypadající jímku. Pokud stavíte zahradní jezírko pro radost a potěchu a těšíte se na příjemné strávené dny u vašeho jezírka, doporučujeme na řádně promyslet způsob filtrace a pak do kvalitní filtrace hned na začátku zainventovat. Níže Vám zkusíme zhruba popsat základní principy zapojení filtrace pro zahradní jezírka.

Gravitační zapojení filtrace jezírka
Filtrace je uložena ve filtrační šachtě (horní okraj je pár centimetrů nad hladinou vody), s jezírkem je propojena potrubím vedoucím od spodního (gula) a hladinového (skimmer) sání. Filtrace s jezírkem tvoří spojené nádoby s vyrovnanými hladinami. Voda samotíží natéká do filtrace z více míst a bez pomocí čerpadla protéká přes jednotlivé filtrační komory. V poslední komoře filtrace je umístěno čerpadlo, které čerpá již vyfiltrovanou vodu přes UV lampu zpět do jezírka.
• nižší náklady na provoz z důvodu méně energeticky náročných čerpadel
• veškerá technologie je ukryta v šachtě, ve vodě nejsou el. přístroje, kabely ani potrubí, menší riziko úrazu el. proudem, snazší údržba a bezpečná zahradní jezírka
• vyšší účinnost UV lampy, delší životnost čerpadel (prochází přes ně voda již zbavena nečistot)
• voda do filtrace natéká z více míst, spodní sání stahuje nečistoty a závadný kal ze dna
• hlavní nevýhodou je stavební a tím i finanční náročnost řešení

Čerpadlové zapojení filtrace jezírka
Čerpadlo je uložené přímo v jezírku případně v čerpadlové šachtě (u koupacích jezírek) a přes UV lampu je voda čerpána do nadzemního filtru. Z filtru pak voda vytéká samospádem zpět do jezírka, například ve formě potůčku, kaskády nebo vodopádu.
• největší výhodou je snadná instalace
• jednoduchá údržba filtrace umístěné nad zemí
• nevýhodou je v případě instalace čerpadla přímo do jezírka nesnadná údržba, usazování nečistot na potrubí, kabeláži, které navíc působí ve vodě neesteticky

Tlakové zapojení filtrace
Voda je při tlakovém zapojení filtrace tlačena čerpadlem do filtru a následně přes UV lampu zpět do jezírka. Pro systém je nutné výkonné a tím energeticky náročnější čerpadlo. Filtr je tlakově uzavřen a může být umístěn dokonce na rozdíl od ostatních filtrů i pod úrovní hladiny. Jelikož voda vytéká z filtru pod tlakem, je tento způsob zapojení využíván při kombinaci s vodopádem či potokem.
• voda odcházející z filtru může být využitá pro napájení potůčku, vodopádu
• možnost uložení filtrace i pod úrovní hladiny, malé nároky na prostor
• jednoduchá a pohodlná údržba, většina filtru vybavena zpětným proplachem
• nevýhodou je energeticky náročné čerpadlo

 

Sorry, the comment form is closed at this time.