Led 242013
 

Autobaterie, nebo obecněji akumulátor, je zdrojem elektrické energie v motorových vozidlech. Přesněji je chemickým zdrojem elektrické energie. Autobaterie však není jediným zdrojem elektřiny, stává se jím pouze tehdy, je-li motor v klidu, v opačném případě, tedy, že motor běží, je zdrojem alternátor nebo dynamo. Autobaterie je sestavena z článků a prospívá jí časté používání. Baterii nabíjíme v dobře větraných prostorech, protože při nabíjení se uvolňuje vodík a kyslík. Většinou je životnost baterie uváděna v rozmezí 4 – 6 let, nedojde-li k fyzickému poškození, životnost však ovlivňuje i způsob používání a údržba. Opotřebované autobaterie nenechávejte pohozené v garážích či kůlnách, nepatří ani mezi běžný odpad, tedy je nevyhazujte do odpadků. Únik jedovatých kapalin do životního prostředí je hrozbou obzvlášť už starších autobaterií. Máte-li doma vyřazené a použit autobaterie, odvezte je do sběrného dvora, ideálně do sběrných surovin. Tyto organizace nechají autobaterie ekologicky zlikvidovat. Obsah autobaterií je významným zdrojem druhotných surovin.

Sorry, the comment form is closed at this time.