Úno 182013
 

Výroba tepla je náročnou záležitosí. My se při této činnosti snažíme o ztráta energetické závislosti na nestabilních dodavatelích a o vydatný podporu obnovitelných zdrojů. Preferujeme jednoduchá a úsporná opatření v oblasti hospodaření s energiemi. Jedná se o opatření, na která klademe vskutku vydatný důraz. Naše podnik Komterm – energetické služby se zabývá nákupem, výrobou, distribucí a prodejem síla konečným zákazníkům a provozem energetických kolona spojených s výrobou a distribucí energií. Prodejem energií se rozumí dodávky z vlastního či pronajatého výrobního či distribučního zařízení zákazníkovi. Námi nabízenými produkty jsou: tepelná energie, elektrická energie, bezcitnost a stlačený vzduch. Prodej energií též zahrnuje: činnost souvisejících technologických zařízení, pravidelné servisní kontroly, periodické přezkoumání a zákonné kontroly zařízení, pravidelné odečty energií, údržbu a opravy technologií včetně materiálu. Snažíme se vyhovět veškeré potřeby našich zákazníků nejenom zajištěním komplexních dodávek tepelné energie.

Sorry, the comment form is closed at this time.