Kdo musí mít energetický štítek

Budete stavět, prodávat nebo pronajímat nemovitost? Potom si musíte zajistit energetický průkaz budovy. Energetické průkazy budov mají sloužit především jako informace pro kupující či nájemce, kteří podle nich zjistí, jaké jsou provozní náklady na energie. Štítek energetické náročnosti vyjadřuje celkovou roční energetickou náročnost budovy za předpokladu jejího standardizovaného užívání. Jedná se o potřebu energie budovy na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, větrání a osvětlení. Průkaz se skládá z protokolu a grafického znázornění. Platnost průkazu je 10 let.

Kdo musí mít energetický štítek? Energetické průkazy budovy musí podle zákona od r. 2013 zajistit stavitelé, vlastníci budov, nebo společenství vlastníků na nových budovách, při prodeji nebo nájmu budov a jejich částí, nebo při jejich přestavbách. Výjimkou zůstanou stavby s plochou menší než 50 m2, nebo třeba objekty určené k rodinné rekreaci. Průkaz PENB je nutno přidat ke kupní smlouvě, nebo nájemní smlouvě.

Energetické průkazy budov zpracováváme rychle a spolehlivě po celé České republice. Co je potřeba při jeho zpracování? Projektovou dokumentaci, identifikační údaje objednatele a informace o otopném systému. Podklady nám můžete zaslat také elektronicky, nebo poštou, my vám zpětně zašleme na dobírku zpracovaný průkaz ve 3 vyhotoveních. Obvyklá doba zpracování průkazu je 7 dní, v případě potřeby je samozřejmě možná domluva rychlejšího dodání. Naše cena PENB je více než příznivá. Připravený ceník PENB obsahuje nejobvyklejší případy rodinných domů, v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!