Monitoring datového centra s účinnou optimalizací

Optimalizace chlazení serverovny je nejnákladnější položkou při budování i provozu každé větší serverovny či datového centra. Snahou je optimalizovat, zvýšit produktivitu, omezit neefektivní procesy. Proto je užitečné zanalyzovat i způsob chlazení důležitých ICT technologií a dosáhnout ještě vyšší efektivity klimatizace serverovny při využití správném a vyladěném monitoringu datového centra.

Optimalizace datového centra

Každý provozovatel datového centra dříve či později narazí na velmi náročný úkol: jak provozovat stále větší objem instalované IT techniky co nejekonomičtěji a zároveň dostatečně bezpečně. Pro každé datové centrum je z těchto důvodů užitečný monitoring či přímo profesionální služba optimalizace datového centra. Vhodné uspořádání a nastavení zařízení, přesnější představa o energetické efektivitě (PUE) a kombinace aktivních i pasivních prvků chlazení serverů nám pomůže dosáhnout potřebné účinnosti s přijatelnými pořizovacími náklady a zároveň vytvořit prostor pro budoucí rozvoj datacentra. Modernizace datového centra, vč. jeho konsolidace je většinou násobně levnější než jeho rozšiřování.

Monitoring datového centra

Každé datacentrum, které má dosahovat vysoké spolehlivosti a také efektivity, potřebuje kvalitní monitoring, dohled a vzdálenou správu. Při projekci nového datového centra se vyplatí podpůrné systémy chlazení, napájení a monitoring datacentra navrhovat společně či v úzké návaznosti. Při správné volbě a kombinaci komponent může datové centrum se stejnými parametry dosáhnout vyšší spolehlivosti a výhodnějších provozních nákladů.

COMPLETE nabízí vysoce flexibilní systém monitoringu, dohledu a vzdálené správy, který lze snadno doplnit i do stávajících systémů. Monitoring datacentra lze kombinovat s dispečinkem klienta či nepřetržitým dohledem COMPLETE.

Pro více informací o optimalizaci a monitoringu datového centra navštivte naše webové stránky www.datacentra.cz, kde se dozvíte více informací.