Čvn 262013
 

Doporučujeme všem klientům než si vyberou projekční kancelář, aby si důkladně rozmysleli z jakého stavebního materiálů dům chtějí postavit. Individuální projekt rodinného domu má pro klienta krom dispoziční volby také velkou výhodu a to materiálovou volbu.

Naše projekční kancelář dá klientovi doporučení, konečné slovo je však na zákazníkovi. Pro zpracování kompletní projektové dokumentace potřebujeme výškopisné a polohopisné zaměření pozemku, radonový průzkum, geologický a hydrogeologický průzkum, místa a podmínky napojení na inženýrské sítě. Všechny tyto podklady naše projekční a architektonická kancelář může zajistit po dohodě se zákazníkem.

Projekt rodinného domu můžeme vytvořit od A až do Z, to znamená od zajištění podkladů pro zpracování projektové dokumentace až po vyřízení stavebního povolení či vykonání stavebního dozoru až po kolaudaci. V případě vyřízení stavebního povolení spolupracujeme s lidmi, kteří se touto činností zabývají alespoň 15 let to znamená, že na některých stavebních úřadech přesně vědí co je potřeba udělat pro získání stavebního povolení nebo ohlášení.

Sorry, the comment form is closed at this time.