Čvn 182013
 

 

Ptáte-li se co je to ready made společnost, odpověď je překvapivě jednoduchá. Jedná se vlastně o již založenou společnost, kterou si můžete koupit a začít ihned podnikat. Nemusíte tak podstupovat složité, náročné a mnohdy komplikované procedury spojené se zakládáním nové firmy. Koupení ready made společnosti je proto nejrychlejším způsobem, jak začít s podnikáním. Výhoda ready-made společnosti spočívá v tom, že již od okamžiku podpisu smlouvy a jmenování jednatele u společnosti s ručením omezeným nebo představenstva u akciové společnosti budete oprávněn jednat jménem zakoupené společnosti okamžitě, aniž byste museli čekat na zápis změn v obchodním rejstříku. Navíc nepotřebujete finanční prostředky nutné pro složení základního kapitálu společnosti, což je jednou z hlavních podmínek v případě založení firmy.

Ready made společnost je vlastně již existující společnost zapsaná v obchodním rejstříku. Jelikož má ready made společnost již splacený základní kapitál, nemusíte mít další prostředky ať už své, nebo z bankovního úvěru a tyto použít na vložení do nové firmy. Ready made společnost má dále tu výhodu, že dosud nevyvíjela žádnou činnost, takže nehrozí případné nesplněné závazky, či v horším případě i dluhy, které by vás mohly později překvapit a zaskočit. Může se dále jednat i o firmu, která byla založena právě a výhradně za účelem dalšího jejího prodeje.

Všechny tyto vlastnosti a atributy, které má ready made společnost, vám umožňuje okamžitý start do podnikání, bez čekání a absolvování náročného zakládání nové firmy. Je pravdou, že tuto komplikovanou přípravnou fázi za vás můžeme rovněž učinit. Nemuseli byste jednat s úřady, vyplňovat formuláře a čekat na zápis do obchodního rejstříku. Ikdyž i tuto fázi bychom za vás zvládli profesionálně a v co nejkratším termínu, pořád bude pro vás výhodnější začít prakticky ihned, jakmile se rozhodnete podnikat.

Sorry, the comment form is closed at this time.