Čvc 122013
 

Vysoká škola Brno nabízí speciální výcvik s názvem X-tream Management, který kloubí prvky krizového, projektového a kognitivního managementu a v edukativním procesu tak jedinečným způsobem propojuje psychologické, psychofyzické a manažerské přístupy.

Co X-tream Management obsahuje?

  • jsou aplikovány nejmodernější poznatky z oblasti kognitivních věd, managementu, psychologie a dalších disciplín.
  • je kladen velký důraz na poznání a rozvoj sebe sama jako samostatného jedince, stejně jako člena či vedoucího týmu, poznávání osobního a týmového potenciálu, či vztahu jedince a mikrotýmu k vnitřnímu i vnějšímu prostředí.
  •  je účastníkům umožněno tvořivě aplikovat čerstvě nabyté vlastní znalosti a zkušenosti v nejrůznějších náročných simulovaných situacích.
  • je v rozšířené míře věnována pozornost třem nepostradatelným oblastem dovedností každého špičkového manažera, kterými jsou profesní a systémové dovednosti (specifické znalosti a postupy z oblasti manag.), interpersonální dovednosti (komunikace, vedení lidí, prezentační dovednosti…) a individuální dovednosti (umění manažera používat hard a soft skills v praxi).

Komu je X-tream Management určen?

Všem, kteří chtějí získat schop­nost kompetentně jednat nejen v běžných, ale i v nestandardních nebo dokonce limitních situacích. Vysoká škola managementu jej také nabízí všem, kteří chtějí zdokonal­it své klíčové jak individuální, tak i pro-týmové schopnosti a jejich prostřednictvím získat nad rámec vysokoškolského vzdělání i cennou manažerskou kompetenci.

Výstup manažerského výcviku

  • Certifikát o absolvování manažerského výcviku X-tream Management.
  • Individuální manažerský profil a souhrnná zpráva o výsledcích a výkonech v průběhu kurzu.

Sorry, the comment form is closed at this time.