Měření pracovního prostředí – zelená přírodě

Měření hluku ve venkovním prostředí je hlavně při kolaudaci stavebního prostředí, když se bude stavět nová dálnic, aby byla odhlučněna od okolního prostředí.

Měření hluku se provádí také na pracovních místech, při kterém se také zkoumá, jestli nejsou na pracovišti nějaké škodliviny.

Firma také navrhne protihlukové opatření výpočtovým programem, který máme.

Do sekce měření pracovního prostředí patří různé výpočty hluku, škodlivin a jiných věcí. Měření se provádí také na hudebních akcí, železnicí, letecké i lodní dopravy.

Vše musí být pečlivě zkontrolováno.

Bioanalytika CZ, s.r.o. se také zabývá rozborem pitných vod, při kterém společnost informuje o závadnosti vod v řekách a na koupališti.

Firma dělá různé mikrobiologické rozbory na pracovištích, aby zajistila čisté prostředí, ve kterém lidé pracují.

Autorizované měření emisi jak z automobilů, tak z továren. Vše je pečlivě hlídáno.