Zář 192013
 

Jedná se o samonosný válcový dvoukomorový septik určený pro postavení na podkladní betonovou desku a obsypání zeminou. Venkovní rozměry nádrže jsou průměr 1900 mm, výška 2040 mm. Septik je vybaven kruhovým vstupním komínkem o průměru 600 mm a výšce 300 mm s plastovým nepochůzným víkem.
Vtokem a odtokem DN 150, výška vtoku 1750 mm, výška odtoku 1700 mm. Užitný objem 5,0 m3, hmotnost 290 kg.

Max. násyp na stropě je 300 mm. V případě nutnosti vyššího násypu, požadavku na osazení do pojezdu nebo při výskytu podzemní vody je třeba nádrž stabilizovat obetonováním.

Plástové nádrže od společnosti ASIO, spol. s r. o.

Nádrže jsou vyrobeny z konstrukčních prvků a desek z integrálního polypropylenu nebo polyethylenu a jejich kopolymerů, homogenních i lehčených – technologií svařováním. Na přání odběratele mohou být opatřeny technologickými přepážkami, případně různými technologickými otvory pro napojení potrubí. Nádrže jsou standardně řešeny jako uzavřené s přivařeným plastovým víkem nebo i v provedení s odnímatelným víkem. Plastové nádrže je možno vyrobit jako zdravotně nezávadné umožňující styk s potravinami. Nádrže jsou vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905. Mechanické a statické dimenzování nádrží provádíme metodou konečných prvků.

Jaké výhody mají plastové nádrže?

• nízká hmotnost
• vysoká chemická odolnost
• dlouhá životnost
• jednoduchá montáž
• možnost propojení více nádrží
• možnost individuálních rozměrů
• 100% těsnost
• snadná hygienická údržba
• odolnost proti agresivní vodě

Sorry, the comment form is closed at this time.