Protipožární dveře – ochraňte svůj majetek i zdraví

Při zařizování svého domu, či bytu myslete na své bezpečí a ochranu a zvažte použití protipožárních dveří. Nejen, že ochráníte svůj majetek a zdraví před požárem, ale navíc získáte vyšší ochranu proti vloupání. Protipožární nebo také často nazývané požární dveře jsou oproti obyčejným dveřím bytelnější a ve většině případů jsou doplněny o další bezpečnostní prvky proti násilnému vniknutí.

Označení požárních dveří

Všechny požární dveře musí být na viditelném místě označeny štítkem, dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 202/1999 Sbírky. Štítek musí být dle vyhlášky umístěn viditelně, musí být čitelný a to po dobu životnosti protipožárních dveří.

Údaje na štítku dveří udávají kritéria požární odolnosti. Příkladem označení požárních dveří je například kód EW 30 DP1. Takové dveře budou zamezovat šíření požáru po dobu 30 minut a budou vyrobeny z nehořlavého materiálu. Bude se tedy jednat například o ocelové dveře dělící garáž od obytných prostor.

Protipožární dveře jsou rozděleny do dvou základních kategorií: EI a EW. Dveře s označením EI brání šíření požáru, kdežto dveře s označením EW pouze omezují šíření požáru. Číselný kód pak určuje dobu odolnosti v minutách. V našem ukázkovém kódu je dále řetězec DP1. Ten stanovuje, že se jedná o výrobek z nehořlavých materiálů. DP2 pak označuje konstrukci tak zvaného opláštěného sendviče a DP3 označuje běžnou konstrukci dveří ze dřeva, tedy hořlavých materiálů.

Kde je vhodné používat požární dveře?

Protipožární dveře mají tu funkci, že rozdělí v případě požáru byt na jednotlivé zóny. Lze tedy s jistou nadsázkou říci, že je vhodné jejich použití všude. V případě požáru mají obyvatelé bytu více času opustit nebezpečný prostor.

Požární dveře lze rozhodně doporučit do prostor, které jsou více náchylné k možnému vzniku požáru. Například garáž, domácí dílna, sklad aj.

Cena protipožárních dveří

Cena za požární dveře je vyšší, než při použití dveří obyčejných. Pokud však zvážíte přínosy v podobě vyšší bezpečnosti a ochrany zdraví, jistě se Vám taková investice vyplatí. Ceny dveří začínají někde na 3 000,-Kč a šplhají se až k cenám několika desítek tisíc. Při koupi protipožárních dveří vždy dbejte na to, aby byly opatřeny platným atestem.