Říj 162013
 

Sortiment řady firem vyrábějících okna zahrnuje plastová, hliníková a dřevěná okna. Důvod jsou jasné, každý typ má svá specifika a výhody. Rozhodujete-li se proto, který z uvedených materiálů zvolit pro svůj byt, dům nebo kancelář, je vhodné vzít v úvahu i náročnost údržby jednotlivých typů oken.

Údržba oken – všech typů – má několik společných rysů. Základní kontrolu všech funkcí, promazání pohyblivých dílů oken nebo čištění profilů a skleněných výplní zvládnete provádět ve všech případech sami. K dlouhodobě bezproblémovému fungování je navíc u plastových, dřevěných i hliníkových oken zapotřebí jednou ročně důkladnější kontrola či odborný servis.

 

Plastová okna a jejich údržba

Péče o plastová okna je všeobecně známá, protože se jedná o nejoblíbenější a tím pádem i nejrozšířenější typ oken. K základní údržbě patří občasné promazání kovových dílů či kontrola a ošetření těsnění mezi křídlem a rámem okna. Stejně tak i čištění skla, rámových částí oken a odvodňovacích kanálků patří k samozřejmým servisním úkonům, se kterými si poradíte sami.

Na odborný servis plastových oken obraťte, hlavně potřebujete-li vyměnit rozbité či jinak poškozené sklo nebo jinou součást mechanismu oken (popř. seřídit svěšená okna).

Sorry, the comment form is closed at this time.