Led 152014
 

Pokud výrobní podnik správně sbírá data z výroby, může s nimi dále pracovat, vyhodnocovat je a zvyšovat tak efektivitu celého výrobního procesu. Když je k dispozici vhodná základna sesbíraných dat o výrobě, může se uvažovat o plánování a řízení výroby. Implementací vhodného plánovacího modulu, upraveného dle požadavků daného typu výroby, lze získat řadu přínosů. Součástí zavádění systému plánování a řízení výroby je zavedení elektronické výměny dat (EDI) v podnicích. To je nejčastěji vynuceno ze strany některého významného odběratele, například automobilky nebo obchodního řetězce.

Přínosy sběru dat z výroby

 • Zlepšení možnosti monitoringu aktuálních výrobních kapacit
 • Vytvoření reálného datového obrazu o stavu a průběhu výroby
 • Získání okamžitého přehledu o počtu úkolů a stavu vytížení jednotlivých pracovišť
 • Přehled přerušení úkolů (včetně povinného zadávání důvodu přerušení)
 • Získání možnosti sledování skutečného času trvání jednotlivých úkolů (výrobních i nevýrobních) a porovnávání s původně plánovanou dobou trvání
 • Poskytnutí podpory pro příjem na sklad i vychystávání a výdej ze skladu
 • Na každém pracovišti je vidět aktuální plán úkolů, takže pracovníci mohou okamžitě zjistit, co mají dělat
 • Zlepšení informací pro řízení jakosti a řešení reklamací. Původ každého výrobku lze dohledat až po vstupní suroviny. Je okamžitě vidět, kdo byl do výroby ve které fázi zapojen

Podívejte se blíže na možnosti, které nabízí softwarový modul Maggio pro sběr dat z výroby.

Výhody plánování a řízení výroby

 • Vytvoření komplexního výrobního plánu s vizuálním obrazem reálné situace
 • Možnost sestavení plánu dle různých kritérií vycházejících z požadavků dané výroby
 • Pomoc se seřazením všech úkolů do plánů pro jednotlivá pracoviště
 • Nahlížení do plánu a dotazování se na možné termíny případného zařazení zakázky do výroby (ATP)
 • Sledování efektivity výrobního zařízení a pracovníků či vytížení strojů
 • Zajištění potřebných vstupů do výroby včetně pomoci se včasným zaplánováním případných polotovarů potřebných pro výrobu finálních výrobků
 • Možnost provádění simulací výrobního plánu a srovnávání simulovaného plánu a skutečnosti

Podívejte se blíže na možnosti, které nabízí sofwarový modul Maggio pro řízení výroby.

Přínosy elektronické komunikace

 • Úspory nákladů (tisk, poštovné…)
 • Úspory času a práce umožní věnovat se důležitějším věcem
 • Standardizace a zjednodušení běžné obchodní komunikace s pravidelnými partnery (odběratelé, dodavatelé, dopravní logistické firmy)
 • Odstranění chyb, které mohou vznikat při ručním zadávání či přepisování dat
 • Umožňuje lepší plánování a řízení výroby, skladových operací i plánování zásob
 • Umožní navázat kontakt s novými potenciálními obchodními partnery

Podívejte se blíže na možnosti, které nabízí sofwarový modul Maggio pro elektronickou komunikaci – EDI.

Sorry, the comment form is closed at this time.