jakub070

Pro 042014
 

Mnozí jedinci zajímající se o binární opce si klade otázku, jak vlastně funguje obchodování binární opce v kombinaci s daňovými zákony v České republice. Obchodování s binárními opcemi je v České republice legální, stejně jako obchodování jiných finančních derivátů. Příjmy z takovýchto obchodů patří na daňové přiznání podle paragrafu 10 mezi Ostatní příjmy, daněné sazbou 15 procent. Dobrou zprávou je, že zdravotní ani sociální pojištění se z těchto příjmů neplatí. Toto je většinový názor mezi finančními úřady, pro úplnou jistotu je ale vždy nejlepší navštívit přímo Váš finanční úřad a zeptat se kompetentní osoby.

Předtím, než začnete obchodovat, pozorujte pohyby trhu a vypozorujte opakující se trendy, načež si můžete vytvořit to, čemu říkáme efektivní strategie binární opce. V případě že se rozhodnete vstoupit do obchodů a budete si volit brokera, vyvarujte se fenoménu, kterým je binární opce podvod. Jedná se o podvodné brokerské společnosti, které nabízejí falešné asistenční služby svým klientům a ve skutečnosti je připravuje o finanční prostředky.

Pro 042014
 

Pro obchodování binární opce je dobré znát několik základních pojmů. Binární opce (anglicky bingy options, digital options) jsou krátkodobé finanční deriváty s vysokou potenciální návratností okolo 80 procent. Jsou velmi populární a dostupné, především pro svou jednoduchost, předvídatelnost a relativní transparentnost oproti svým podkladovým aktivům, kterými může být cokoliv od akcií až po měnu na trhu Forex. Strategie binární opce, na základě které realizujete své obchody Vám má pomoci predikovat, kterým směrem se bude pohybovat hodnota podkladového aktiva. Opce následně exspiruje v předem stanovenou dobu, například za 1 hodinu, ale i za několik měsíců, v závislosti na typu opce. Podle předpovědi pak následuje fixní zisk nebo fixní ztráta pro investora.

Pro další informace zapátrejte na internetu a navštivte jednu z řady tematických internetových stránek zaměřujících se na problematiku investic, například Cz trader. Mějte na paměti binární opce podvod, kterého se dopouští některé brokerské společnosti s pochybnými praktikami.

Pro 042014
 

Strategie binární opce je základní a nejdůležitější faktor, který ovlivní ztrátovost či ziskovost Vašich obchodů. Zisky se u různých opcí mohou zásadně lišit. Při obchodování binární opce se pohybují řádově od 65 až po stovky procent, záleží na expiraci a typu opce. Typicky krátkodobé opce (minutové až hodinové expirace) nabízejí zhodnocení okolo 80 procent. To znamená, že pokud do opce investujete například 100 dolarů, při správném odhadu směru pohybu opce získáte dolarů 180. 100 je návratnost prémia (investované částky) a 80 dolarů se pokládá za Váš čistý zisk.

Velké nebezpečí představuje pro binární opce podvod, kterého se dopouští mnoho brokerských společností, ve snaze získat od svých klientů co nejvíce peněz. Doporučujeme proto navštívit několik internetových serverů zabývajících se touto problematikou a na základě jejich doporučení se následně rozhodnout pro spolupráci s jedním z ověřených, spolehlivých a kvalitních brokerů.

Pro 042014
 

Je Vaše strategie binární opce maximálně účinná? Vyděláváte při obchodování binární opce částky, které odpovídají Vaším představám, nebo se často dostáváte do ztráty a realizujete řadu neziskových obchodů. V druhém případě je nutné se zamyslet nad způsobem, jakým jsou obchody realizovány, přehodnotit některé priority a zavést opatření, které Vás posunou zpět do vyšších zelených čísel.

Obchodování binární opce vůbec není tak složité, jak by se nezasvěceným mohlo na první pohled zdát. Spousta brokerů nabízí velmi efektivní způsob, jak své klienty naučit s binárními opcemi obchodovat, navíc máte většinou možnost otevřít si demo účet a bez rizika ztráty Vašich peněz začít realizovat obchody. Před volbou brokera je nutné zvážit riziko, které představuje pro binární opce podvod. Vždy si ke spolupráci vybírejte takové subjekty, jejichž dobrou reputaci si můžete ať už prostřednictvím internetu nebo osobně ověřit.