kreaturacz

Bře 122015
 

Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy, která se od roku 2000 zabývá poskytováním kompletního servisu zahraničním investorům, letos vydává již 13. aktualizované vydání populární příručky Survival Kit to South Moravia.

 

Obsahem publikace jsou různooborové informace důležité pro orientaci v regionu, a to jak pro investory, tak pro jejich zahraniční zaměstnance. První vydání Survival Kit vyšlo v roce 2002 a od doby svého vzniku, publikace inspirovala již řadu podobných projektů v ČR i zahraničí.

 

Od roku 2014 je tento užitečný pomocník zájemcům k dispozici i v internetové podobě. Na tvorbě publikace Survival Kit se podílí experti řady soukromých společností i odborníci z veřejného sektoru. Survival Kit tak obsahuje opět řadu tradičních odborných textů od společností PricewaterhouseCoopers (účetnictví a daně), Czerwenka a partner (právo) nebo La Brava (personalistika) a zároveň jsou zde uveřejněny i texty expertů veřejného sektoru, jako například z Úřadu práce, Služby cizinecké policie nebo Generálního ředitelství cel.

 

Součástí publikace je i kapitola, ve které se nachází vizitky jihomoravských subjektů zabývající se výzkumem a vývojem a možnostmi spolupráce. Novinkou jsou mimo nový grafický design i například užitečné mobilní aplikace, které mohou pobyt zahraničních pracovníků u nás zpříjemnit.

 

„Za dobu své existence prošla publikace značným obsahovým vývojem, od poskytování základních informací pro firmy, které v Jihomoravském kraji hodlaly umístit svá výrobní a vývojová centra, až po dnešní podobu, kdy se publikace více orientuje na zaměstnance zahraničních společností a možnosti spolupráce s vědecko-výzkumnými institucemi Jihomoravského kraje. V této oblasti vidíme vysoký potenciál, zejména z důvodu dlouhodobého zaměření Jihomoravského kraje na oblast inovací, umocněný stavěnými vědecko-výzkumnými centry regionálního i evropského významu.

 

Vzhledem ke svému zaměření jsou texty publikace vysoce odborné, a proto při její kompletaci spolupracujeme s celou řadou odborných garantů, kteří poskytují informace a své zkušenosti ověřené praxí. Kapitola, která pokrývá praktické informace z Jihomoravského kraje, je konzultována a tvořena na základě zpětných vazeb jednotlivých firem působících na různých místech Jihomoravského kraje, s cílem zjistit zkušenosti různých firem se službami poskytovanými na jižní Moravě a ty pak předat dále.“ Uvádí Vladimír Gašpar, ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy.

 

Dostupná je tištěná verze publikace v anglickém jazyce a na internetu je Survival Kit k dispozici navíc i v české jazykové mutaci.