Portál pro obyvatele a firmy

Jakým způsobem lze propojit občany města s místními organizacemi a firmami? V dnešní době většina lidí vyhledává informace výhradně na internetu. Proto se lze často setkat s názorem, že co není na internetu, zkrátka neexistuje. Lépe a přesněji řečeno, co není dohledatelné na internetu, jakoby neexistuje. Je to pochopitelné. Lidé se chtějí dostat k informací a k tomu, co hledají, co nejrychleji. Není tedy prostor a čas na dlouhé vyhledávání a je třeba se k informacím dostat ihned.

Na druhé straně pomyslné barikády stojí firmy, které by se rády prezentovaly svým potenciálním zákazníkům. Omezme se nyní na lokální firmy působící zejména v místním měřítku – tj. v oblasti města či jeho blízkého okolí. Firmy častokrát nemají prostředky platit za marketing a zviditelňování se trvale v dlouhodobém horizontu. Proto jakákoliv možnost sebeprezentace je vítána. Důležité však je, aby byl osloveno to správné, myšleno relevantní, publikum.

Jak tedy propojit občany s místními firmami?

Ideálním příkladem je kroměřížský portál XIPO.cz. Jedná se o internetovou aplikaci, které cílí výhradně na místní obyvatele a firmy. Střetávají se zde firmy, které nabízejí pracovní pozice, své služby či publikují právě probíhající výhodné slevy a nabídky, a místní občané, kteří služby těchto firem rádi využijí.

Protože se XIPO.cz zaměřuje výhradně na lokální měřítko, obě skupiny mají k sobě blízko už jen tím, že „existují“ ve společném městě. To je to návštěvníka portálu jistě pozitivní zkušenost, protože nemusí přebírat informace, které se ho netýkají, a díky tomu je pobyt na takovémto webu i příjemnější.

Sanační práce zatočí s vlhkým zdivem

Sanace vlhkého zdiva se provádí v případě, že do zdiva pronikla vlhkost a tím ho nevratně poškodila. Že je zdivo navlhlé, nemusí být v první chvíli zřejmé. Po jisté chvíli se však v postiženém místě objeví solné výkvěty, mapy či dokonce plíseň. V tu chvíli je již jasné, že je se zdivem něco špatně a je potřeba problém urychleně řešit.

Koho povolat na sanaci zdiva

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že proces sanace zdiva vyžaduje poměrně vysoké nároky na odborné provedení. Proto vždy v takovéto situaci je potřeba povolat odborníky, kteří mají v oboru dostatečné zkušenosti. Ideální volbou je zavedená firma, která má více pozitivních referencí, šikovné řemeslníky a v neposlední řadě také díky délce působnosti na trhu stojí na pevných základech.

Injektáž zdiva

Jakým způsobem bude sanace zdiva provedena, řekne povolaný odborník. Ve většině případů se využívá metoda zvaná injektáž zdiva. Ta se provádí tak, že se do postiženého zdiva navrtají otvory, které se následně vyplní hydroizolační směsí. Tato směs vytvoří ve zdivu neproniknutelnou bariéru, která nedovolí okolní vlhkosti páchat další škody. Hydroizolační vrstvu je možné do zdiva dodat i jinými způsoby. Ty nachází své uplatnění ve chvílích, kdy tuto relativně snadnou a dobře proveditelnou metodu není možné z jakýchkoli důvodů použít.

Zednické práce

Proces sanace zdiva zanechá znatelné a viditelní zásahy ve zdivu. Je tedy téměř vždy třeba provést zednické práce. Pokud firma realizující sanační práce má ve svém portfoliu i práce zednické, je to velká výhoda z finančního i časového hlediska.

Injektáž zdiva jako sanační metoda

Objeví-li se na vašem zdivu známky vlhkostních map a plísní, naznačuje to, že je s vaším zdivem něco v nepořádku. Pokud jste problematiky znalí a máte s podobnou situací již nějaké zkušenosti, pravděpodobně víte, že za problémem stojí pronikání okolní vlhkosti do zdiva. Sanace vlhkého zdiva je pak řešení, které může problém poměrně efektivně vyřešit.

 

Na vině je okolní vlhkost

Zdivo, pokud v sobě nemá dostatečně kvalitní hydroizolaci, je náchylné na okolní vlhkost. Ta může díky povětrnostním vlivům či okolním podmínkám s postupem času do zdiva pronikat a působit v něm škodu. Výsledkem je pak velmi špatně obyvatelná místnost, ve které je pobyt dosti nepohodlný.

Injektáž zdiva je sanační metoda, která je navzdory relativně nízkým nákladům a nenáročné aplikaci schopna dodat zdivu potřebnou izolaci a zamezit tak dalšímu průniku vlhkosti. Injektáž zdiva je osvědčená a účinná metoda, kterou používají profesionálové provádějící sanace zdiva, avšak aby byla účinná, je třeba ji provést kvalitně a odborně. Je ale potřeba vzít v úvahu, jestli právě tato metoda je pro konkrétní situaci ta nejvhodnější – to opět může posoudit jenom odborník.

 

Sanace od odborníků

Sanace vlhkého zdiva je disciplína, která vyžaduje odborný přístup. Proto je vhodné před jakýmkoli zásahem kontaktovat odborníky, kteří sanace zdiva běžně provádějí a mají zkušenosti s injektáží zdiva i dalšími pokročilejšími metodami.

Odstranění vlhkosti ze zdiva

Máte již nějaké zkušenosti se vzlínáním vlhkosti do zdiva? Pokud ano, jistě dáte za pravdu, že se nejedná o nic příjemného. Jakmile se totiž dostane do zdiva okolní vlhkost, jen těžko se jí lze svépomocí zbavit. Zdivo začně nepříjmeně zapáchat a vypadat velmi nevzhledně. Pro spolehlivé a rychlé odstranění vlhkosti ze zdiva je třeba povolat odborníky.

Odborníci z Trumf, renovace a sanace, s.r.o.
Jednou takovou odbornou firmou, která si umí se sanací zdiva poradit, je Trumf, renovace a sanace, s.r.o. Díky bohatým mnohatelým zkušenostem lze zařadit mezi profesionály v oboru. Sance vlhkého zdiva patří k hlavním činnostem, kterým se firma věnuje. Má za sebou velké množství úspěšných realizací nejrůznějších sanačních metod. Injektáž zdiva, podřezání zdiva či svislá hydroizolace sklepních prostor – to vše jsou pro firmu Trumf, sanace a renovace, s.r.o. dobře fráze, se kterými se její zaměstananci dnes a denně setkávají.

Pokud vás tedy trápí vlhké zdivo, kontaktujte náš odborný tým. Víme, že sanace zdiva je třeba řešit zodpověděně a precizně, proto našim zákazníkům vycházíme maximálně vstříc nejen díky individuálnímu přístupu.