nevarine

Čvc 112015
 

Brilianty a diamanty jsou pojmy, které si lidé často pletou a při výběru tak naráží na mnoho problémů. Většinou hledají diamanty, ale jsou jim nabízeny brilianty. Jaký je tedy vlastně rozdíl?

Diamant

Diamant je vzácný nerost, který je krystalickou formou uhlíku a vzniká v horní části zemského pláště za vysokých teplot (až 1300°C) a tlaků a především v ultrabazických vyvřelinách. Podle místa vzniku se rozlišují dva typy diamantů dle původu. Jedním je harzburgitický diamant, který je původem z pláště a druhám je diamant eklogitický z organických zdrojů. Diamant je nejtvrdší přírodní nerost a jedna z nejtvrdších látek na světě obecně

Diamanty se rozlišují podle mnoha kategorií jako je hmotnost, barva, čistota nebo brus. Každá z vlastností má značný vliv na výslednou cenu diamantu. Nejznámější vlastnost je z oblasti hmotnosti a jedná se o karát. Jeden metrický karát odpovídá hmotnosti 0,2g a značí se jako ct. Diamanty jsou obecně značeny podle tříd 4C: Carat (hmotnost), Clarity (čistota), Colour (barva) a Cut (brus).

Nejčastější využití nachází diamant ve šperkařství, kde je vybrušován do tvaru speciálního mnohostěnu – briliantu. Další využití je ve strojírenství jako velice odolný řezný nástroj.

Briliant

Briliant je způsob brusu diamantu nebo jiných drahokamů. Briliantový brus vznikl již v roce 1910. Skládá se z 57 plošek – faset. Na samotný výpočet moderního briliantového brusu přišel až Marcel Tolkowski v roce 1917, který spočítal úhly sklonu jednotlivých faset. Díky tomu se světlo procházející diamantem nejlépe odráželo a v celém barevném spektru. Ideální brus musí být složen z 32 horních faset, jedné horní plošky a z 24 spodních faset.Briliant je tedy drahokamem podrobeným speciálnímu brusu.Brilianty jsou považovány za jedny z nejkrásnějších a nejelegantnějších šperků na světě.

Často se lze v obchodech setkat s takzvanými kubickými zirkony, které jsou velice přesnou napodobeninou ale za mnohem přijatelnější cenu.

Čvc 112015
 

Antikvariát je obchod, který se zabývá prodejem použitých knih, grafiky, map, pohlednic, novic a občas také hudebních nosičů. Rozdíl od knihkupectví je tak patrný na první pohled, protože knihkupectví prodává zboží nové. Antikvariáty jsou tak bazarem určitého zboží. Často prodávané zboží zároveň vykupují.

Antikvariáty vznikali již ve středověku, kdy byl tisk knih velice náročný a byl tak dostupný pouze vyšším vrstvám nebo školám. Aby se ušetřilo, prodávali se použité knihy zpět, aby si je mohl zakoupit někdo jiný. Důvodem bylo také to, že mnohdy neexistovalo více kopií knihy. Až po vynalezení knihtisku začaly vznikat knihkupectví. Největší antikvariát StrandBooks na světě se nachází v New Yorku na Broadwayi.

Antikvariát ježek

Antikvariát Ježekvykupuje knih ze všech možných oborů. Dále vykupují sbírky, pozůstalosti, fotografie a mnoho dalšího. Největší zájem je o knihy věnující se fotografii, architektuře, historii nebo dětské knihy.

Antikvariát Ježek nabízí mnoho dalších služeb. Pokud je nabízeno větší množství zboží k výkupu, jako jsou knižní celky, které se mohou prodávat například při stěhování nebo jako pozůstalost, je možná návštěva odborníka přímo u zákazníka. Odborník Antikvariátu Ježek zboží ocení, zajistí odvoz a vyplatí zákazníka v hotovosti přímo v místě bydliště. Takový výkup knih je možný po celé České republice.

Antikvariát také vykupuje kromě knih různé artefakty, jejichž seznam jsou uvedeny na internetových stránkách. Dále vykupuje různé předměty vyrobené z papíru, jako jsou například průkazy, reklamy, dokumenty, jízdenky, staré programy, časopisy, noviny, dále se vykupují grafiky, obrazy a plastiky.

Ocenění zdarma

Antikvariát Ježek nabízí při větším množství knih, sbírek, obrazu a dalšího většího množství zboží ocenění zdarma kdekoliv u zákazníka. Zákazník se tak nemusí obávat, že bude muset zaplatit za prodej.