zuzana123gold@seznam.cz

Kvě 092014
 

Javascipt je programovací jazyk běžící na straně klienta (tedy přímo ve Vašem prohlížeči). Používá se pro základní aplikační logiku, pozicování prvků na www stránce, pomocnou kontrolu formulářů a mnoho jiného. Výhodou této technologie je, že nezatěžuje server dalšími požadavky (vše běží ve Vašem prohlížeči). Nevýhodou pak to, že každý z prohlížečů podporuje tuto technologii trochu jinak a lze snadno vypnout, proto je nutné při jejím použití s tímto počítat. Ajax je technologie webových stránek, kterou lze označit jako propojení Javascriptu na straně klienta (Vašeho prohlížeče) a XML souborů na straně serveru. Slouží k dynamickému donačítání jednotlivých prvků www stránek bez nutnosti odesílání celé stránky znovu na server (a její znovu-přijetí). Využívá se např. pro generování rozbalovacích seznamů v závislosti na dřívě zvoleneném (kraj->okres->město) nebo v rozsáhlejších aplikacích pro úsporu přenesení datových toků.