Pro 172014
 

Inzerce zdarma, rychlý prodej či výkup nemovitostí. Vybírejte z široké škály realit, domů pozemků, garáží, nemovitostí, kanceláří, komerčních prostor, nekomerčních prostor, nebytových prostor, pozemků či rekreačních objektů. Chcete prodat nemovitost? Vystavte ji na Oblíbených realitách, kde ji uvidí tisíce návštěvníků denně.

 

http://www.oblibenereality.cz/

Pro 172014
 
068

Nebylo obtížné si všimnout, že celý letošní podzim byl provázen převážně vysokými, často na některých místech i rekordně vysokými teplotami. Průměrné teploty překročily hodnoty zejména v listopadu a říjnu letošního roku, podzim jako celek byl teplotně slabě až mírně nadprůměrný. Statistiku vztáhneme k našemu místu měření, kterým je Praha.

Podzim přinesl vysoké teploty, s čímž zpočátku období souvisela četnější bouřková činnost

Nejen z hlediska našeho místa pozorování a měření se jeví počasí v uplynulém klimatickém období (září až listopad) teplotně nadprůměrné. Konkrétní odchylky najdete v prezentovaných statistikách včetně porovnání s podzimními obdobími minulých let. Pokud budeme hodnotit podzimní období i po jiných stránkách než je ta teplotní, tak ohledně srážek patřil letošní podzim naopak spíše k těm bohatším co se týče období jako celku. I když srážky nebyly vůbec rovnoměrně rozloženy do období, naopak se jednalo o určitá krátká období, v nichž spadlo velké množství srážek, poté následovalo opět delší sušší období, kdy se neobjevovaly žádné srážky a nebo se objevily jen srážky zanedbatelných úhrnů. Z hlediska statistiky byl letošní podzim třetím nejvlhčím od roku 2005. Zpočátku období se srážky vyskytovaly ve značně lokální a konvektivní podobě, čímž narážíme už na hodnocení bouřkové činnosti letošního podzimu. Srážky byly tedy lokální, ale přeháněk či bouřek bylo relativně dost, takže nakonec se srážky dostaly na drtivou většinu území. V přeháňkách a bouřkách spadlo často poměrně dost vody, takže došlo k vykompenzování suššího období, které vládlo před příchodem bouřek. Bouřková činnost byla vždy nejintenzivnější před studenými frontami a na samotných studených frontách. Zejména měsíc září přinesl letos značné množství bouřek, které by bylo možné částečně přirovnat i pravým letním bouřkám.

Inverzní situace se nám ani letos nevyhnuly, k podzimu jednoduše patří

O poznání sušší byla druhá polovina podzimu, kdy převládal inverzní ráz počasí. Teplý vzduch pronikal zejména do vyšších poloh a pod inverzí docházelo k udržování se studeného vzduchu, což ovlivnilo značně maximální teploty. Nicméně tato situace netrvala nijak dlouho, zejména první dekáda listopadu přinesla průnik teplého vzduchu do všech poloh. Nijak zásadně inverze v nižších polohách neovlivnila teplotní průměr letošního podzimu a jeho vyšší nad normál.

Komplexní informace o meteorologickém a klimatickém průběhu podzimu najdete v našem časopisu Meteolisty v číslu 38.

Statistiky

Průměrná denní teplota: 15.84°C (2013: 14.28°C, 2012: 14.46°C)
Průměrná noční teplota: 8.50°C (2013: 6.83°C, 2012: 7.00°C)
Průměrná letní teplota: 12.17°C (2013: 10.55°C, 2012: 10.73°C)
Průměrné srážky: 2.24mm (2013: 2.50mm, 2012: 1.77mm)
Celkové srážky: 204.6mm (2013: 227.2mm, 2012: 160.8mm)

Průměrná vlhkost vzduchu: 78.2%
Průměrný tlak vzduchu: 1015.7hPa

Maximální teplota: 27.5°C (7.9.)
Minimální teplota: 0.0°C (29.10.)
Maximální srážky za 24hodin: 25.0mm (14.10.)

Nejteplejší měsíc: září
Nejchladnější měsíc: listopad
Nejdeštivější měsíc: září
Nejsušší měsíc: listopad

Porovnání se sezónou 2013 a 2012

Nejteplejší měsíc: září 2014
Nejchladnější měsíc: listopad 2013
Nejdeštivější měsíc: září 2013
Nejsušší měsíc: listopad 2014

Dle období
Nejteplejší: podzim 2014
Nejchladnější: podzim 2013
Nejdeštivější: podzim 2013
Nejsušší: podzim 2012

Srovnání s podzimy od roku 2005

TEPLOTY
2006: 12.88°C
2014: 12.17°C
2009: 11.62°C
2005: 11.20°C
2011: 10.77°C
2012: 10.73°C
2013: 10.55°C
2008: 10.41°C
2010: 9.49°C
2007: 8.91°C

SRÁŽKY
2010: 3.7mm
2013: 2.50mm
2014: 2.24mm
2009: 2.06mm
2012: 1.77mm
2007: 1.11mm
2006: 0.82mm
2008: 0.78mm
2005: 0.77mm
2011: 0.45mm

Další hodnoty z měření na stanici

Slunečné dny: 24 z 91 dní
Dny se srážkami: 19 z 91 dní
Letní dny: 8 z 91 dní
Mrazivé dny: 0 z 91 dní
Počet mlh: 10 z 91 dní
Počet bouřek: 7

Fotogalerii a další informace najdete na našem webu www.meteoaktuality.cz v patřičném článku. Údaje a informace lze používat jinde jen s uvedením zdroje, naší společnosti.

Pro 172014
 
zzz

Jedným z najvýznamnejších podnikov zaoberajúcich sa opotrebovanými vozidlami, batériami a akumulátormi a opotrebovanými  olejmi v Žilinskom kraji je ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky. Za prvý polrok 2014 firma materiálovo zhodnotila 313 osobných a nákladných automobilov a vyzbierala 98 ton alkalických batérií a akumulátorov, 11 ton prenosných batérií a akumulátorov a 12 ton opotrebovaných olejov. Pre porovnanie, za prvý polrok 2013 v ŽOS-EKO to bolo 372 osobných a nákladných automobilov, 84 ton alkalických batérií a akumulátorov, 7 ton prenosných batérií a akumulátorov a 10 ton opotrebovaných olejov.

 

Od získania autorizácie v roku 2005, do polovice roku 2014, zhodnotili v  ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky 10 521 opotrebovaných osobných a nákladných vozidiel. Okrem toho spolu vyzbierali 320 ton opotrebovaných olejov a 1829 ton alkalických batérií a akumulátorov. Prenosné batérie a akumulátory zbierajú iba od roku 2011 a do polroka 2014 ich vyzbierali 115 ton. Informovala o tom generálna riaditeľka spoločnosti ŽOS – EKO, s. r. o., Vrútky Jana Antošová.

 

,,Kým počet vyzbieraných autovrakov za prvý polrok mierne klesol, ostatné komodity narástli. Naša firma pokračuje v ekologickom zhodnocovaní odpadov na cenné druhotné suroviny pre ďalšie spracovanie v priemysle. Prevádzky máme vybavené modernými zariadeniami. Výnimočná v rámci Slovenska je hlavne chemická čistiareň odpadových vôd, takzvaná deemulgačná stanica, ktorá zabezpečuje špičkové vyčistenie vôd od všetkých kvapalín súvisiacich s likvidáciou opotrebovaných vozidiel v našej firme. Pri spracovaní starých vozidiel sú hlavy motorov silne znečistené ropnými látkami a na ich vyčistenie používame hydromat. V ňom pri teplote cca 80 stupňov dochádza v alkalickom prostredí k očisteniu hláv motora od ropných látok. Alkalické prostredie v hydromate vytvára elektrolyt vyzískaný z alkalických batérií a akumulátorov, ktoré firma recykluje. Tento spôsob spojenia dvoch autorizovaných činností je v Slovenskej republike ojedinelý a špecifický len pre ŽOS-EKO,“ vysvetlila J. Antošová.

 

Súčasťou odpadového hospodárstva spoločnosti je aj zariadenie na zber a skladovanie odpadových olejov. Slúži na zber, zhromažďovanie a skladovanie odpadových olejov od zmluvných partnerov v rámci celej SR. ŽOS-EKO, okrem súčastí z automobilov, má vytvorený aj komplexný systém zberu opotrebovaných alkalických batérií a akumulátorov. Hlavným environmentálnym prínosom je recyklácia, resp. spätné získavanie druhotných surovín a využitie jednotlivých zložiek z odpadu až na plánovaných cca 98 %. Zhodnotené Ni – Cd akumulátory a batérie sú významnou surovinou pre výrobu niklu, jeho zlúčenín a pre výrobu rôznych druhov legovaných ocelí. Spoločnosť má v rámci SR vytvorených niekoľko zberných miest, z ktorých prepravuje batérie a akumulátory do spracovateľského závodu vo Vrútkach.

ŽOS-EKO Vrútky si neúčtuje za odvoz vraku poplatok 33 eur, ako iné firmy. Naopak, odťahová služba ŽOS-EKO bez poplatku staré auto odvezie a vo firme ekologicky zlikviduje. Odvoz autovraku zadarmo platí pre celý Žilinský, Trenčiansky a Banskobystrický kraj. Navyše majiteľ na starom aute, ktoré už doslúžilo, môže zarobiť 30 až 50 eur. Stačí telefonát napríklad na číslo 0905205732 a je po starostiach.  Výška príspevku za autovrak sa vypláca dohodou a závisí na jeho stave a hmotnosti vozidla. Podmienkou, v súlade so zákonom, je najmenej 95 percentná celistvosť vozidla. V ŽOS-EKO vozidlo ekologicky rozoberú, karosériu rozstrihajú a jednotlivé suroviny dodajú na ďalšie spracovanie konečným spracovateľom.

 

Telefónne čísla ŽOS-EKO na odťah autovrakov:

0434205531

0434205533

0905205732

0905687776

0915823251

0918893743

Pro 152014
 

Geologický průzkum podmínkou

Nezbytným předpokladem pro zahájení novostavby je geologický průzkum daného podloží, jehož výsledky jsou součástí projektu. Před započetím stavby, tím spíš, jedná-li se o výstavbu nových bytů, je potřeba znát přesné složení zeminy, vlastnosti a stav podzemních vod, aby mohl být zvolen optimální způsob založení stavby. Jinak se budují základy na zemině skalní, jinak na soudržné a zcela jiným způsobem musí být založena novostavba na zemině nesoudržné. Geologický průzkum může také zjistit, že podloží je vzhledem k vysoké pravděpodobnosti sesuvu, zvýšené úrovni podzemních vod, výskytu radonu či skryté kontaminaci půdy zcela nevhodné, a v tom případě je lepší vybrat pro výstavbu raději jinou lokalitu. Dnešní technologie staveb jsou obvykle natolik vyspělé, že si poradí i se složitějším podložím a novostavby lze bezpečně zakládat i tam, kde by to v minulosti nebylo vůbec myslitelné.

 

Piloty dosahují až do hloubky 60 metrů

Velkoprůměrové železobetonové piloty (sloupy pod plošnými základy), které se používají až do hloubky 60 metrů, přenášejí zatížení třením o zeminu a zároveň se v dostatečné hloubce opírají o únosnější zeminu, což znamená, že konstrukce novostavby s železobetonovou základovou deskou na pilotech (šachtových pilířích) odolá tlaku podzemní vody. Při zakládání stavby je také důležité dbát na řadu dalších podstatných prací, jako je uložení sítí, ležaté kanalizace, provedení tepelné izolace základů, izolace proti zemní vlhkosti, podzemní tlakové vodě, zabezpečení ochrany proti radonu.

 

Základem jsou kvalitní základy

Díky hluboko uloženým železobetonovým pilotům a nejmodernějším izolačním materiálům a technologiím je v současnosti možné bezpečně stavět luxusní byty přímo na nábřeží nedaleko centra Prahy. Odolnost staveb založených na železobetonových pilotech bylo možné pozorovat i při povodních v roce 2002. Základem stability novostavby je její kvalitní založení, a to Rezidence Vltava má.

 Posted by at 16.08
Pro 132014
 

Půjčovna přívěsných vozíků

Půjčovna přívěsných vozíků

Půjčovna přívěsných vozíků Vám nabízí k dispozici všechny typy přívěsů běžně dostupné na našem trhu. Pokud potřebujete něco rychle převézt, nepanikařte. Půjčovna přívěsných vozíků Vám pomůže.

Nebojte se půjčovna přívěsných vozíků Praha je tady pro Vás. Všechny přívěsy jsou v bezvadném stavu, procházejí bedlivou technickou kontrolou. Pro naší firmu je prioty spokojený zákazník. K zapůjčení je zapotřebí řidičský průkaz na přívěs dané kategorie, který si přejete zapůjčit, druhý doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

V případě poškození či ztráty nese nájmce plnou finanční odpovědnost. Vozíky půjčujeme za smluvní ceny dle doby nájmu.

 

Pro 122014
 
Sníh, led či bláto

Modelové prognózy a dlouhodobé klimatologické výhledy se shodují na tom, že teploty budou v dalších dnech a týdnech nadprůměrné, nemusí to znamenat počasí zcela bez zimy, ale pravděpodobnost že by panovalo zejména v nehorských polohách delší dobu zimní počasí se sněhovou pokrývkou je za předpokladu takových prognóz hodně nízká. Odchylky průměrných teplot na další zimní měsíce jsou také dosti vysoké. I když dlouhodobé modely slibovaly alespoň na prosinec teplotně průměrné počasí, v posledních několika dnech se situace v podobě cirkulace nad Evropou poněkud změnila a i prognóza tomu byla přizpůsobena. V nejbližší době zima určitě nepřijde a v delším čase je její příchod málo pravděpodobný. Pokud dojde k výraznějšímu ochlazení a zasněží i v nížinách, bude se jednat pouze o přechodnou situaci. Zima by se dle výhledů měla podobat té loňské, alespoň co se teplot týče, srážek by mělo být zejména v lednu naopak více. Tuto prognózu klimatické modely potvrzují již delší dobu. Naděje sněhu na Vánoce je také téměř nulová.

Převaha proudění od Atlantiku zažene cirkulaci z opačných směrů

Jižní, jihozápadní a západní proudění – takové bude počasí alespoň v nejbližších dnech a zřejmě i ve zbytku prosince. Jeho převaha je patrná i z dlouhodobých prognóz, které slibují vysoké kladné teplotní odchylky a srážky spíše bohatší. Toto proudění se vyznačuje svou svižností, teplým počasí a také značně vlhkým počasím. Můžeme očekávat častých přechod frontálních vln od JZ/Z či oblastí nízkého tlaku vzduchu z obdobných směrů. Takové situace přinášejí hojné srážky, které budou za předpokladu této cirkulace zajisté v nížinách z cca 80% a od vyšších poloh z cca 40-50% dešťové nebo smíšené bez tvorby sněhové pokrývky. Pokud budeme hovořit o nejbližší době, modely znační jasnou převahu cirkulace teplého a vlhkého proudění od J/JZ/Z, souhrnně řečeno JZ proudění. Tlakové níže se udržují a budou udržovat nad Z/SZ či případně severní Evropou a částečně zasahovat i do počasí v centrální Evropě. Situace bude velmi podobná loňské v zimním období, otázkou je a ještě nějakou dobu bude, jak dlouho bude tato situace trvat. Myšleno zejména, kdy a zda vůbec dojde k zásadní změně postavení tlakových útvarů nad Evropou s následkem výraznější změny cirkulace, za jejíhož předpokladu by se jen tak nevrátilo současné teplé proudění.

Týdenní výhled počasí:

V pátek bude velká oblačnost, místy déšť, na horách zpočátku sněžení.

Minima: 4 až 0°C
Maxima: 3 až 7°C
Vítr: JZ 4-10m/s s nárazy 15-20m/s, na horách na SZ/S/SV/V 25-30m/s
Srážky: 0-8mm/cm
Pravděpodobnost: 60%
Tvorba pokrývky: 25%
Upozornění: Silný vítr 12h (okresy krajů K, U, L, H, E, M a T nad 600m)

V sobotu bude velká oblačnost, na SZ/S místy, jinde jen ojediněle, déšť. Na hřebenech hor postupně sněžení.

Minima: 6 až 2°C, na Moravě a ve Slezsku 4 až 0°C
Maxima: 6 až 10°C, na Moravě a ve Slezsku 3 až 8°C
Vítr: J/Z 2-7m/s, zpočátku na S/SV místy nárazy 15-20m/s – zeslábne
Srážky: 0-10mm/cm
Pravděpodobnost: 35%
Tvorba pokrývky: 15%
Upozornění: Silný vítr do 03h (shodné okresy nad 600m)

V neděli očekáváme oblačno, místy slabý déšť, od vyšších poloh sněžení.

Minima: +2 až -2°C
Maxima: 1 až 5°C

V pondělí bude zataženo až oblačno, místy slabý déšť, na horách sněžení.

Minima: +3 až -1°C
Maxima 3 až 7°C

V úterý bude oblačno až polojasno, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost a ojediněle přeháňky.

Minima: 4 až 0°C
Maxima: 2 až 6°C


Od středy do pátku očekáváme zataženo až oblačno, na frontách déšť, mezi nimi naopak přechodně oblačno až polojasno. V závěru období zataženo a srážky vydatnější. Zpočátku od vyšších poloh srážky většinou sněhové.

Minima: +4 až -1°C
Maxima: 2 až 7°C, v závěru 10°C

Vánoce na 90% sníh nepřinesou, na horách bude hrát důležitou roli sníh technický

Podle současného vývoje je možno usuzovat, že ani v období Vánoc zimní počasí skutečně nepřijde a Vánoce budou tradičně na blátě. Navíc ani v horských oblastech moc přírodního sněhu nebude a ten, který tam zůstane nebude mít nijak vysokou kvalitu. Horská střediska se tedy budou muset téměř 100% spoléhat na svojí činností vyrobený umělý sníh, k jehož výrobě ale také nebudu vždy vhodné podmínky. Do vyšších poloh občas též pronikne teplejší vzduch, vlivem něhož vystoupí teploty i mírně nad bod mrazu, například tento víkend by v polohách nad 1000m n.m. mohly pokořit i 5°C, sníh bude tedy spíše odtávat.

Tradiční a častá otázka v tuto dobu zní: Jaké budou Vánoce? Použita je tradiční a častá odpověď: Hodně pravděpodobně na blátě.

Jaká bude letošní zima? Převážně teplá a srážkově bohatší

Nejen do konce prosince, ale dle klimatologických výhledů i v lednu a únoru můžeme čekat vysoké kladné teplotní odchylky v celé střední, severní a zejména pak severovýchodní Evropě. Ohledně srážek to bude obdobné, srážkově dosti bohaté budou oblasti Z/SZ/S Evropy a částečně střední, čím více na západ až severozápad, tím celkově vyšší srážkové úhrny. Tyto poznatky ze současných klimatických výhledů svědčí o tom, že se v současném evropském tlakovém poli skutečně moc nezmění, alespoň ne v delším časem, přechodné změny jsou zajisté možné, neboť dlouhodobý výhled se od předpovědí na jednotlivé dny liší právě tím, že nepokrývá úplně celé období den po dni – taková prognóza jednoduše možná není. Můžeme předpovídat jen pravděpodobnostně – je možné, že v nížinách výrazněji krátce zasněží a objeví se nějaký větší mráz, ale pravděpodobné to příliš není – viz odkaz na klimatické výhledy.

Rok 2014 je velmi teplý – to je to globální oteplování?

Letošní rok se řadí, i bez započítání statistik za listopad a prosinec, k těm nejteplejším za posledních několik desítek let. Listopad letošního roku byl velmi teplý, ten průměr ještě zvýší a prosinec, zdá se bude buďto celkově teplotně průměrný nebo slabě též nadprůměrný. Letošní rok každopádně patří mezi velmi teplé. Zima loňská se vyznačovala vedle nedostatku srážek také vysokými teplotami, kdy bylo možno spočítat dny, kdy ležel v nížinách alespoň 1cm sněhu většinou na prstech jedné ruky. Globální oteplování znamená obecně zvyšování průměrné světové teploty, což je ovšem rovnoměrně a stále neprojevuje. Nicméně teplo postupně nad chladem převažuje. Jedná se obecně o rozkolísanost světového klimatu právě tímto oteplováním, jehož důsledky pozorujeme a pozorovat budeme. Opět to neznamená, že se někde neobjeví skutečná zima, naopak budou taková místa. Nicméně bude jich méně a spíše se sníh objeví na místech, kde se tak často nevyskytuje a jen tam prakticky výjimečný a naopak tam, kde je běžný bude panovat neobvyklé teplo. O extrémech spojených se změnami klimatu pojednává například Dokument BBC, jehož 4 díly nabízíme na našem Youtube TV kanálu – doporučujeme.

Pro 092014
 

Jak poznat výhodní ceny tepelných čerpadel?

Tepelné čerpadlo je pro klienta nezanedbatelnou částku, neboť se jedná o dlouhodobou investici, která má v závěru zákazníkovi ušetřit více než polovinu finančních nákladů na energie.

Tato výsledná úspora je závislá na mnoha okolnostech:

 • na kvalitě tepelného čerpadla – v parametrech produktu,
 • na obsahu dodaného produktu – dopravě a montáži tepelného čerpadla.

 

Na co se tedy soustředit?  

 • na výkon tepelného čerpadla, způsob ohřevu teplé vody, výrobce jednotlivých komponentů produktu, druh kompresoru, typ regulátoru, napájení čerpadla,
 • na vhodné nadimenzování tepelného čerpadla (naddimenzování povede k výraznému zvýšení nákladů na opatření a tím k prodloužení návratné investiční doby, při poddimenzování bude docházet k omezení jeho činnosti). Při správném nadimenzování čerpadlo pokryje 70 – 85 % celkové potřeby tepla v objektu.
 • na topný faktor a teplotní podmínky naměřeného údaje (čím vyšší topný faktor, tím méně elektřiny je za potřebí)
 • na hlučnost tepelného čerpadla
 • na obsah záruky tepelného čerpadla
 • na náklady, na záruční a pozáruční servis,
 • co všechno obsahuje cena čerpadla. Jestli je v ceně zahrnuta dodávka, montáž, projekt, komponenty nutné k instalaci a uvedení do provozu.

 

Správný dodavatel tepelného čerpadla kvalitně a s ochotou poskytne svým zákazníkům

 • odborné poradenství pro výběr vhodného typu tepelného čerpadla
 • nejlepší řešení jak s ohledem na funkci, tak i s ohledem na pořizovací cenu a provozní náklady
 • přesnou montáž nejen z hlediska funkce, ale také vzhledu (kvality práce)
 • následný záruční a pozáruční servis pro tepelné čerpadlo do domu.

 

Firma Úsporné vytápění s. r. o. poskytuje:

 • 10 let všestranných služeb v oblasti tepelné pohody
 • Veškerá tepelná čerpadla v nabídce vyhovují nejpřísnějším technickým kritériím a disponují potřebnými certifikáty
 • Správná volba jak z hlediska fungování, tak i z hlediska pořizovacích a provozních nákladů
 • přesné a konečné kalkulace
 • kompletní zakázky pro rodinné domy, rekreační objekty, průmyslové stavby, komerční objekty, školy –  návrh, projekt, realizace zakázky, záruční a pozáruční servis.

 

 

Pro 082014
 

Zelená karbonová fólie

3D Zelená matná karbonová fólie na auto 100cm x 152cm

Zelená karbonová fólie i na dotek působí jako skutečný karbon. Je to voděodolná folie, která odolá jak ručnímu mytí tak i mytí v myčkách. Při odstraňování folie z auta Vám na laku nezůstane žádné lepidlo a lak bude v původním stavu. Zelená karbonová folie je vysoce kvalitní a po nahřátí super měkká a tvárná a díky tomu se přizpůsobím tvarům Vašeho automobilu. Díky své síle tvoří dokonalou ochranu před povětrnostními vlivy, kyselými dešti, UV zářením ,odletujícími kamínky atd.. Bez ohledu na to, zda si necháte potáhnout pouze část  nebo celý vůz tak zelená karbonová folie zaručí, že se Váš automobil stane jedinečným.Tuto folii můžete využít jak  v interiéru tak i exteriéru. Zelená karbonova folie se prodává v několika rozměrech 152×150, 152×180, 50x60cm a 152x3000cm (1,52x30m).

 

Oranžová karbonová fólie

3D Oranžová matná karbonová fólie 100cm x 152cm

Oranžová karbonová fólie je vynikající na proměnu barvy vašeho vozidla, kterému dodá zajímavý lesklý odlesk a eleganci. To však není vše, aplikací této speciální fólie se docílí i celkové inovace vozidla a přispěje k ochraně laku. Aplikace fólie se navíc vyznačuje jednoduchostí a zejména výsledným efektem. Materiál lze totiž využít jak v interiéru (palubní deska), tak v exteriéru vašeho vozidla (celkový polep, zrcátka, kapota, střecha). Oranžová karbonova folie lze využít jak na dopravní prostředky nebo přístroje: na telefony, počítače, kola, motorky, přilby, čtyřkolky, koloběžky a spoustu dalších.Oranžová karbonová folie se vyrábí hned v několika rozměrech 152×150, 152×180, 50x60cm a 152x3000cm (1,52x30m).

 

Fólie na světla

Light modrá folie na světla 50cm x 30cm

Samolepící fólie na světla slouží ke změně barvy Vašich automobilových světel.Folie na světla se vyrábí v několika barevných odstínech o rozměru 100x30cm. Folie na světla je trvalým a učiným řešením, jak ochránit svá světla před poškrábáním. Aplikace folie je jednoduchá a rychlá, ale i přesto doporučujeme navštívit odborníky. Folie na světla můžete mezi sebou různě kombinovat a díky tomu si můžete vytvořit svůj vlastní desing, který Vám bude každý závidět. Samozřejmně, že tuto folii můžete použít i na další věci například: auto, sklo, notebook, mobil a další.

 

Pro 082014
 

Plasti dip spray

Červený matný Plasti Dip spray 400ml

Plasti dip spray je speciálně upravená guma pro aplikaci roztřikem. Balení ve spreji je velice praktické pro domácí, ale i pro profesionální využití. Plasti dip spray najde své využití zejména v automobilovém průmyslu díky své velmi jednoduché aplikaci.Jedná se o gumový nátěr, který je dodávám ve spreji.

Plasti dip spray má několik výhod : jednoduchá aplikace, dlouhá životnost, odolná vůči mrazům i velkému teplu, chrání celou řadu různých materiálů před okolními vlivy.

Plasti Dip můžete například také aplikovat na disky pro jejich větší ochranu například v zimním období . Zajímavé to může být z toho hlediska, že každý rok tak můžete změnit barvu svého auta, nebo kol . Třeba i každou sezónu se tak můžete na srazu ukázat v jiné podobě, což určitě přitáhne zvědavé pohledy.

 

Pro 082014
 

Na den přesně uplyne 8. prosince dvacet let, kdy se na Němcově selské mlékárně Radonice stočil první litr mléka. Od té doby se počet výrobků, které mlékárna vyrábí, rozrostl na současných dvacet. Ty jsou přímo distribuovány k zákazníkům pomocí rozvozových vozů služby Mléko z farmy, kterou farmáři Stanislav Němec a Jan Miller spustili v roce 2010. Za dvacet let činnosti se na farmě zpracovalo kolem 40 milionů litrů mléka a vyrobilo například 5.500 tun balkánského sýra.

„Od roku 1994 jsme se zaměřili na výrobu balkánského sýra a postupně získali zhruba 20 až 25 procentní podíl na trhu. Po nátlaku ze strany obchodních řetězců na ceny a marže a nerovném boji o místo v regálech s velkými producenty jsme se rozhodli odejít z řetězců a nabízet své výrobky přímo koncovým zákazníkům z rozvozových aut,“ popisuje příběh mlékárny její majitel Stanislav Němec.

Mléko z farmy začalo v roce 2010 s nabídkou čtyř výrobků, v současné době je jich více než 20. V  loňském roce nově přibyly pařené sýry, letos zmrzlina a vejce. V provozu je 68 stálých rozvozových tras s 1750 prodejními zastávkami a týdně je obslouženo zhruba 15 tisíc zákazníků. Do projektu Mléko z farmy mlékárna během čtyř let investovala více než 10 milionů korun.

Dohled nad provozem celé mlékárny od nového roku plně přebere Tomáš Němec, syn současného majitele. „Jsem rád, že v rodinném hospodaření bude pokračovat můj syn a tradice tak zůstane zachována i po další generaci. Já se soustředím na naše další podnikatelské aktivity,“ upřesňuje plány Stanislav Němec.

Rodina Němcova se rovněž od roku 1990 na přilehlé farmě věnuje rostlinné výrobě, čímž navazuje na dlouhou tradici rodinného hospodaření, která byla započata již v 17. století. Rozloha farmy se z původních 27 ha rozrostla na současných 820 ha. Další součást byznysu tvoří developerská výstavba. V letech 2008 – 2010 byl realizován projekt Domy Radonice a v současné době je v běhu projekt Pozemky Veleň, kde by mělo vyrůst 65 rodinných domů s veškerou infrastrukturou včetně parku a dětského hřiště.

 

Němcova selská mlékárna Radonice v číslech

 •  Celkový objem zpracovaného mléka (1994-2014): 40 mil. litrů
 • Celkový objem vyrobeného balkánského sýra (1994-2014) – 5.500 tun
 • Současný počet výrobků: 20 (+ speciální sezónní nabídky)
 • Nejprodávanější výrobek: selské mléko

 

Mléko z farmy je společným projektem farmářů Ing. Jana Millera a Ing. Stanislava Němce, kteří za něj osobně a nezprostředkovaně ručí svými jmény. Zatímco na Millerově farmě ve Svrkyni se mléko nadojí, v Němcově selské mlékárně v Radonicích je za přísných hygienických parametrů zpracováno na konečné výrobky a pomocí vlastních aut distribuováno ke spotřebitelům. Další mléko pochází ze soukromých farem rodiny Brodských z Nehvizd, Roubíčkových ze Staré Boleslavi a pana Strnada z Rostoklat. V roce 2013 získala Němcova selská mlékárna Radonice ocenění nadace Comenius „Českých 100 nejlepších“ v oblasti „Zemědělství a potravinářství“, roce 2014 se stala Vodafone firmou roku Středočeského kraje.