Říj 172017
 

Umět tak hrát na kytaru jako Jon Bon Jovi…, pomyslel si jistě nejeden z nás, věčných začátečníků hry na kytaru, kteří se s prvním neúspěchem zase stáhli do ústraní a odložili kytaru zpět do obalu. Ovšem pro ty, kteří vnímají neúspěch jen jako pozdržené štěstí, mám jednu dobrou zprávu. Naučit se hrát na kytaru není tak těžké, jak by se mohlo zdát, naopak. Jakmile totiž zvládnete pár základních kroků, pochopíte, že nic není zase tak složité, a s trochou píle a vytrvalosti časem můžete hrát cokoli od táborákových vypalovaček po rockové klasiky.

I vy se můžete naučit, jak správně začít s hrou na kytaru a zde je malá ukázka ze školy kytary pro samouky nebo možná spíš jen několik základních rad.

Nejprve se naučte, jak kytara funguje. Ať už začínáte s elektrickou anebo akustickou kytaru, nástroj je v podstatě „jen“ dřevo a kov, a není tedy třeba se ho bát. Ovinuté, měděné struny vibrují a tím vytvářejí zvuk. V dřevěném těle nástroje zvuk rezonuje a tím vytváří tóny, které si spojujeme s kytarou. Důležité je také držení kytary. Dříve, než začnete kvílet jako Jimi Hendrix, ujistěte se, že držíte nástroj správně. Pokud jste praváci, budete hrát pravou rukou zhruba napůl mezi rezonančním otvorem a kobylkou a levou rukou tisknout struny na hmatníku.

Nezapomínejte procvičovat hmaty strun mezi pražci. Pražce jsou ty kovové pásky, které jdou svisle ke strunám, a tím vymezují každou notu. Abyste zahráli tón, tiskněte strunu prstem u pražce, nikoliv na něm.  Aby struna dobře zněla, musíte ji stisknout pevně bříškem prstu tak, aby vibrovala pouze mezi vaším prstem a rukou, kterou vybrnkáváte. Zpočátku vás budou prsty velmi bolet, ale každodenním cvičením si brzy zvyknete, a za malou chvíli si už ani nebudete pamatovat, že vás zpočátku pěkně brněly bříška prstů.

Poslední základní rada, jak se naučit správným návykům při hraní, je používání trsátka. Je to v podstatě malý kus umělé hmoty. Trsátka jsou levná a dostupná v každých hudebninách. I když není nezbytně nutné naučit se hrát s trsátkem, jedná se o nejobvyklejší způsob, jak vlastně začít.

Každý z učitelů bude mít jistě odlišné návody a postupy, jak začít s kytarou. Toto byla jen malá škola kytary, kterou pokud zvládnete, budete zase o kousek blíž vysněnému cíli.

Říj 102017
 
  • Česká společnost EW zmodernizovala stanici u dálnice A8
  • Stanice má navýšenou kapacitu zhruba o 35 %
  • Díky své poloze a cenám paliv je stanice mezi přepravci velice oblíbená

 

Praha 9. 10. 2017 – Společnost W.A.G. payment solutions, známá také pod značkou Eurowag nebo EW, přední poskytovatel platebních řešení pro silniční mobilitu v Evropě, zmodernizovala a rozšířila čerpací stanici Eurowag – Ort im Innkreis v Rakousku. Stanice leží u dálnice A8 u hranic s Německem a mezi dopravními společnosti, které operují ve střední a východní Evropě, je velice oblíbená kvůli příznivým cenám nafty a dobré poloze. Navýšení kapacity stanice tak řidičům kamionů zkrátí čekací dobu na tankování.

 

Modernizace zahrnovala především vybudování nových výdejních míst, přesun stáčecího místa, ale také přidání nové podzemní nádrže za účelem zvýšení skladové kapacity, instalaci nových výdejních stojanů, kompletní výměnu potrubních rozvodů a výměnu dalších technologií čerpací stanice. Nová výdejní místa a vybudování nového stáčecího místa pro cisternové vozy znamená zvýšení kapacity čerpací stanice o zhruba 35 %.

 

„Kromě rozšiřování akceptační sítě je jedním z našich cílů také zvyšování kvality nabízených služeb a k tomu patří také modernizace a rozšíření našich čerpacích stanic,“ říká Chief Operating Officer (COO) Eurowagu Klaus Burkart. „Čerpací stanice v Ortu není jediná, která prošla nebo projde rekonstrukcí. Letos v květnu jsme například otevřeli shop na čerpací stanici Eurowag v Chebu a v současné době rozšiřujeme čerpací stanici Eurowag Krzywa v Polsku a v Budapešti. Na obou stanicích zvyšujeme počet tankovacích stání.“

 

Čerpací stanice Eurowag – Ort im Innkreis patří do akceptační sítě EW od roku 2014, kdy W.A.G. získal společnost StarPetrol, která stanici provozovala. W.A.G. stanici postupně modernizoval, od nového sociálního zázemí až po současný stav s novou konstrukcí střechy a novými výdejními místy. Po letošní rekonstrukci patří čerpačka k technicky nejmoderněji vybaveným stanicím a odpovídá nejvyšším požadavkům na ochranu životního prostředí.

 

Doplňující informace:

 

O společnosti W.A.G. payment solutions, a.s.

Společnost W.A.G. payment solutions, známá také pod obchodní značkou Eurowag (EW), patří mezi 6 největších evropských poskytovatelů platebních řešení pro silniční mobilitu. Zákazníky W.A.G. jsou dopravní a spediční společnosti a nově také firmy provozující flotily osobních vozidel. Na platební řešení W.A.G. spoléhá více než 250 tisíc řidičů z celé Evropy. Obrat společnosti v roce 2016 přesáhl 25 miliard korun a firma dosahuje dlouhodobého růstu o 25 % ročně.

 

W.A.G. byl založen v roce 1996. Společnost sídlí v Praze a svá regionální zastoupení má v Rakousku, Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Srbsku, Makedonii, Španělsku, Portugalsku, Slovinsku, Turecku, Estonsku, Litvě, Itálii a Ukrajině. Další informace naleznete na www.eurowag.com.

 

Majoritu ve společnosti vlastní Martin Vohánka, který společnost založil a řídí dodnes. V lednu 2016 získala 33% podíl ve firmě americká společnost TA Associates, jedna z největších soukromých investičních společností na světě. Více informací o TA Associates najdete na www.ta.com.

 

 

Zář 132017
 

Slovenský dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu – spoločnosť Energie2 poskytuje svojim zákazníkom okrem cenovo výhodných dodávok energií aj poradenské a doplnkové služby. Tie im šetria energie, čas, hľadanie odborníkov a prinášajú úspory finančných prostriedkov. Záujem  prejavili zákazníci o energetické certifikáty a energetické audity. Informuje o tom obchodný riaditeľ spoločnosti Energie2 Eduard Chudovský.

 

Energetický certifikát vystavuje vysvedčenie o stave energetickej hospodárnosti

„Čo znamená energetický certifikát budov v praxi? Hodnotí ako vykurujete, ako plytváte energiami, zmonitoruje chladenie a vetranie, osvetlenie, zhodnotí budovy z hľadiska energetickej hospodárnosti, posudzuje budovu ako celok a zaradí ju do energetickej škály. Výsledkom je, že certifikované budovy sú zatriedené do energetických škál od najúspornejšej triedy A0 až po plytvajúce triedy G. Energetický certifikát budovy budete určite potrebovať! Kedy? Ku kolaudácií po dokončení domu alebo budovy, po významnej obnove existujúcej budovy (napr. zateplení) a rovnako je povinný aj pri predaji budovy alebo pri jej prenájme,“ upozorňuje E. Chudovský.

 

Dodáva, že cena energetického certifikátu sa hýbe medzi 150 až 200 eur s DPH pre byt alebo dom a pre väčšie budovy stojí certifikát rádovo 300-400 eur.

 

Energetický audit je profesionálnym poradcom pri úspore energií

 

Ako pracuje a čo je jeho cieľom? E. Chudovský odpovedá: ,,Energetický audit dokonale analyzuje spotrebu energií v budovách, zameriava sa na všetky nákladové zložky – elektrina, plyn, voda, vzduch, teplo,… Navrhuje súbor opatrení, ktorých realizácia vedie k energetickým a finančným úsporám, prepočítava ekonomickú návratnosť investícií do realizácie týchto opatrení a prináša nielen energetické a ekonomické, ale aj environmentálne úspory. Je aj dôležitým predpokladom pre získanie dotácie.“

 

Pomocou rôznych dotačných programov je možné financovať rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich, s účelom zníženia ich energetickej náročnosti. Týka sa to rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na zvýšenie energetickej účinnosti a zníženie emisií skleníkových plynov, zavádzania Systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov.

 

Ďalej je možné financovať aj výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií, modernizáciu a rekonštrukciu systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku a realizovať rôzne iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov.

 

Energetický audit je zo zákona povinný pre veľké podniky s počtom zamestnancov viac ako 250 alebo ročným obratom prevyšujúcim 50 miliónov eur. Energetický audit je aj povinnou prílohou k žiadosti o dotácie pre malé a stredné podniky. Audítora poskytuje priamo Energie2. Rozsah auditu je značný, ide o niekoľko desiatok stranový dokument s komplexnou správou stavu a návrhov riešenia aj s prepočtom návratnosti. Jeho vypracovanie trvá niekoľko týždňov a preto ho treba začať realizovať v dostatočnom časovom predstihu pred podaním žiadosti o dotácie. Jeho platnosť je cca 4 roky a preto sa oplatí si ho vypracovať aj takzvane do šuflíka a byť pripravený pre prípadnú rýchlu výzvu. Energetický audit stojí podľa rozsahu niekoľko 1000 eur. Cena auditu začína od 1500 eur, ale môže sa vyšplhať aj do 10.000 eur, v prípade viacerých prevádzok sa každá ráta samostatne. „Nakoľko sa jedná o významné sumy, Energie2, a. s. je pripravená svojim zákazníkom pomôcť s jeho financovaním,“ dopĺňa Eduard Chudovský.

 

Záujem je aj o doplnkové služby 

 

„Výstupom energetického auditu je písomná správa, ktorej podstatou je identifikácia a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Energetický audit vypracuje audítor spoločnosti Energie2. Kým energetický audit vypracúva audítor, energetický certifikát budov má na starosti projektant. Výsledky energetického certifikátu sú zahrnuté do technickej správy projektovej dokumentácie. Pre firemných zákazníkov ponúkame aj doplnkové služby zamerané  na ďalšie zásadné úspory. Okrem energetického poradenstva, vypracovania energetického auditu a energetického certifikátu budov, sú to: termovízne merania budov a objektov, revízne správy a úradné skúšky energetických zariadení, meranie a optimalizácia distribučných nákladov, energetické služby – podporované aj garantované a paušálne služby – náhrada za firemného energetika,“ vysvetľuje E. Chudovský.

 

Dodáva, že Energie2 vedia zabezpečiť zákazníkom aj administratívne prehodnotenie reálne dosahovaného výkonu a použitého ističa a v druhom kroku aj reálne meranie prevádzky a jednotlivých zariadení.

 

Energie2 poskytujú doplnkové služby už od roku 2015, kvôli  záujmu firemných zákazníkov. Cena je individuálna na základe rozsahu doplnkových služieb. Základne administratívne poradenstvo má klient zdarma. Meranie a optimalizácia začína rádovo na niekoľko 100 eur podľa rozsahu merania, až po náročné audity alebo priamo modernizácie a financovanie energetických zdrojov. Viazanosť je spätá s dodávkou energií, ale zákazník má možnosť využiť doplnkové služby aj jednorazovo bez viazanosti.

 

Viac údajov je na: www.energie2.sk, energetickyaudit@energie2.sk

Zář 122017
 

Elisabeth Moss – další z řady herců a hereček, kteří jsou členy scientologické církve.

Elisabeth Moss se hlásí k scientologii - scientologie herci

Elisabeth Moss se hlásí k scientologii – scientologie herci

Elisabeth Moss se narodila 24. července 1982 v Los Angeles, v Kalifornii.  Elisabeth je herečka a producentka. Českým televizním divákům je známá díky ztvárnění postavy Peggy Olson v seriálu Šílenci z Manhatnu (2007). Seriál šílenci z , dále díky vystupování v Girl, Interrupted (1999) a The One I Love (2014).

Šílenci z Manhattanu (v anglickém originále Mad Men) je americký dramatický seriál, který vytvořil a produkoval Matthew Weiner. Seriál se ve Spojených státech vysílal v neděli večer na americké kabelové stanici AMC a produkovala ho společnost Lionsgate Television. První díl se poprvé na televizních obrazovkách objevil dne 19. července 2007. Seriál měl celkem sedm sérií a poslední epizoda se vysílala v neděli 17. května 2015.

americký seriál Šílenci z Manhattanu

americký seriál Šílenci z Manhattanu

Řada Díly Premiéra v USA Vydání DVD a Blu-ray
První díl Poslední díl
1 13 19. července 2007 18. října 2007 30. června 2008 (R2)
2 13 27. července 2008 26. října 2008 13. července 2009 (R2)
3 13 16. srpna 2009 8. listopadu 2009 23. března 2010 (R1)
4 13 25. července 2010 17. října 2010 28. března 2011 (R2)
5 13 25. března 2012 10. června 2012 16. října 2012 (R1)
6 13 7. dubna 2013 23 června 2013 4. listopadu 2013 (R2)
7 7+7 13. dubna 2014 17. května 2015 21. října 2014 (R1, 1. část)

 

americký seriál Šílenci z Manhattanu

americký seriál Šílenci z Manhattanu

Seriál se odehrává v šedesátých letech v prostředí fiktivní reklamní agentury Sterling Cooper na Madison Avenue v New Yorku a později v nově vytvořené firmě Sterling Cooper Draper Pryce. Hlavní postavou seriálu je Don Draper (Jon Hamm), kreativní ředitel ve Sterling Cooper a zakládající partner ve Sterling Cooper Draper Pryce, a také lidé v jeho životě, jak v kanceláři, tak i mimo ní. Děj se soustředí jak na činnost agentury, tak i na osobní život postav. Jako takový, pravidelně líčí měnící se nálady a sociální poměry v šedesátých letech v Americe.

americký seriál Šílenci z Manhattanu

americký seriál Šílenci z Manhattanu

Seriál získal ohlas u kritiků, zvláště za svou historickou autentičnost, vizuální styl, kostýmy, herce, scénář a režii, a vyhrál mnoho cen, včetně patnácti cen Emmy a čtyř Zlatých glóbů. Stal se prvním a jediným seriálem vysílaným na kabelové televizi, který vyhrál cenu Emmy čtyřikrát za sebou v kategorii vynikající dramatický seriál, za první čtyři série v letech 2008, 2009, 2010 a 2011.

americký seriál Šílenci z Manhattanu

americký seriál Šílenci z Manhattanu

V České republice je seriál vysílán v původním znění s titulky na stanici ČT art.[4] První epizoda, s názvem „Zrak ti zastřel kouř“, měla na této stanici premiéru dne 5. ledna 2016.

Hlavní postavy:

Don Draper (Jon Hamm)

Don Draper (Jon Hamm)

Don Draper (Jon Hamm): Kreativní ředitel a nejmladší spolumajitel reklamní agentury Sterling Cooper a od čtvrté řady seriálu i partner společnosti Sterling Cooper Draper Pryce. Je hlavní postavou celého seriálu. Často a rád pije a kouří. Má temnou minulost a v odvětví inzerce a reklamy dosahuje velkých úspěchů.

Peggy Olson (Elisabeth Moss)

Peggy Olson (Elisabeth Moss)

Peggy Olson (Elisabeth Moss): Do firmy přijde jako Draperova sekretářka, ale za čas se z ní stává textařka s vlastní kanceláří.

Pete Campbell (Vincent Kartheiser)

Pete Campbell (Vincent Kartheiser)

Pete Campbell (Vincent Kartheiser): Mladý, ambiciózní účetní ze staré newyorské rodiny s rozsáhlými kontakty a výsadním zázemím.

Betty Draper (narozená Hofstadt, později Francis) (January Jones)

Betty Draper (narozená Hofstadt, později Francis) (January Jones)

Betty Draper (narozená Hofstadt, později Francis) (January Jones): Manželka Dona Drapera a matka jejich tří dětí Sally, Bobbyho a Eugena Scotta. Nevěry svého manžela snáší špatně a později se s ním rozvede.

Joan Holloway (později Harris) (Christina Hendricks)

Joan Holloway (později Harris) (Christina Hendricks)

Joan Holloway (později Harris) (Christina Hendricks): Vedoucí kanceláře a hlavní sekretářka ve společnosti Sterling Cooper.

Roger Sterling (John Slattery)

Roger Sterling (John Slattery)

Roger Sterling (John Slattery): Jeden ze dvou starších majitelů Sterling Cooper. Jednu dobu je i mentorem Dona Drapera. Jeho otec tuto firmu založil s Bertramem Cooperem, od té doby je jeho jméno před Cooperovým v názvu celé firmy. Obraz v Cooperově kanceláři ukazuje Rogera jako dítě vedle dospívajícího Coopera.

Lane Pryce (Jared Harris): vedlejší postava ve třetí sérii a jedna z hlavních postav ve čtvrté a páté sérii: Britský finanční úředník, který je instalován v nové britské mateřské společnosti Sterling Cooper.

Bertram „Bert“ Cooper (Robert Morse): vedlejší postava v první a druhé sérii, jedna z hlavních postav od třetí do sedmé série: Poněkud excentrický nejstarší majitel Sterling Cooper. Ze dne na den společnost opustí a přenechá ji Sterlingovi a Draperovi, ale ví o všech operacích firmy.

Když se řekne scientologie, většina z nás si vzpomene na známé americké herce jako jsou Kirstie AlleyChick CoreaKelly Preston, Priscilla Presley, Catherine Bell, Jenna ElfmanSofia MilosGiovanni Ribisi, Michael Pena, Anne Archer, Erika Christensen.