Úno 102017
 
SAMSUNG

Tohtoročná náročná zima preverila kvalitu a spoľahlivosť slnečných kolektorov inštalovaných na rodinných domoch i priemyselných objektoch. Medzi najkvalitnejšie patria ploché slnečné kolektory vyrábané firmou THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom. Aj počas tuhých mrazov pri súčasne slnečnom počasí dokázali kolektory zo Žiaru aj v zime ohrievať teplú vodu. Vzhľadom na krátkosť slnečného svitu a tepelné straty počas prenosu pri mrazivom počasí, v januári takto vyrobené množstvo teplej vody nepokryje potreby domácnosti, ale aspoň o niečo zníži náklady na jej doohrev. Informuje o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Alfréd Gottas.

SAMSUNG

SAMSUNG

,,Pri účinnosti slnečných kolektorov v zime je veľmi dôležité aj to, ako sú inštalované na streche. Nesprávny sklon v zime a hlavne nesprávne umiestnenie na streche, môžu účinnosť kolektorov radikálne znížiť až k nule. Medzi najčastejšie chyby neprofesionálne umiestnených kolektorov patria tie, kde sú kolektory na šikmej streche príliš nízko a tak ich prekrýva sneh a znemožňuje ich funkčnosť. Správne umiestnenie kolektorov je čo najvyššie k hrebeňu strechy. Nemali by však hrebeň presahovať, lebo by sa do nich opieral zozadu vietor a pri víchrici by to mohlo spôsobiť ich nestabilitu, alebo poškodenie.

Bežné snehové zrážky sa na správne umiestnených plochých slnečných kolektoroch dlho neudržia, ale zošmyknú sa a kolektory fungujú. Iná je situácia v prípade trubicových slnečných kolektorov – ak sa pri nich dostane sneh medzi trubice, môže ich následný mráz aj roztrhnúť. Platí to hlavne pre lacné čínske kolektory, ktoré v náročnejších oblastiach neprežijú ani dve zimy. V minulosti musel jeden z našich zákazníkov v Poľsku takto nahradiť stovku čínskych trubicových slnečných kolektorov našimi plochými,“ vysvetlil A. Gottas.

 

Dodal, že proti roztrhnutiu chráni vnútorný okruh nemrznúca kvapalina. Pri súčasných kvalitných náplniach stačí jej výmena raz za 12 rokov. Práve 12 rokov je aj záručná doba, ktorú dáva THERMO|SOLAR Žiar na svoje kolektory. Pritom ich praxou overená životnosť dosahuje 40 rokov. Povrch plochých slnečných kolektorov je chránený nerozbitným sklom, ktoré vydrží aj zaťaženie dvojtonovým autom. Preto ho nepoškodí ani hrubá vrstva snehu, ľadu, či spadnutý predmet.

 

,,Odporúčame zákazníkom, aby zásadne zverili návrh a montáž solárnych zariadení skúsenej montážnej firme, ktorá poskytne investorovi záruky na funkčnosť a prevádzkovú spoľahlivosť celého solárneho systému. Naviac pomôže investorovi nájsť optimálne umiestnenie kolektorov tak, aby sa zabezpečil nielen ich maximálny výkon, ale aj aby vhodne doplnili architektúru celej stavby. Významnejší výrobcovia slnečných kolektorov ponúkajú už dnes záujemcom na prípravu TÚV (teplej úžitkovej vody) ucelené zostavy. Podľa požadovaného množstva TÚV sa dá z tabuliek určiť optimálna veľkosť solárneho zásobníka ako aj ostatné príslušenstvo. Toto je dôležité obzvlášť v súčasnosti, keď sa začínajú objavovať informácie o nesprávne, resp. chybne nainštalovaných fototermických i fotovoltaických systémoch z leta a jesene minulého roku,“ upozorňuje A. Gottas.

Dobra_montaz

Odporúča na prípravu teplej úžitkovej vody alebo prikurovanie jednoznačne využívať slnečné kolektory, lebo sú výrazne efektívnejšie, než fotovoltaické panely. Reálna účinnosť slnečných kolektorov je cca 50 %, pri fotovoltaike zvyčajne neprekročí hranicu 10 %, aj keď prospekty často hovoria niečo iné. Moderné vákuové ploché kolektory z produkcie THERMO|SOLAR-u pracujú s účinnosťou až 60 % pri premene dopadajúcej slnečnej energie na teplo akumulované v zásobníku s teplou vodou. Fotovoltaicky vyrobená elektrina je niekoľkonásobne drahšia než z klasických zdrojov a mala by sa používať predovšetkým pre osvetlenie, či napájanie elektrospotrebičov, prípadne na takzvanú ostrovnú prevádzku objektov nenapojených na verejnú sieť. Z kolektorov vyrábaných a predávaných firmou THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom odporúča zákazníkom na prípravu teplej úžitkovej vody, prikurovanie, prípadne ohrev vody v exteriérovom bazéne v kombinovaných systémoch, typový rad kolektorov TS300 a TS500, prípadne vodorovné kolektory TS330. V zariadeniach vyžadujúcich ohrev na vyššiu teplotu, pre technologické účely a pri požiadavkách na väčší energetický zisk v zime, už typový rad kolektorov TS400. Tieto kolektory sú vhodné najmä na celoročný ohrev vody v interiérových bazénoch.

,,S prikurovaním je zmysluplné uvažovanie v domoch s malými tepelnými stratami, nesmú byť vyššie ako normou predpísané maximum pre novostavby. Je nevyhnutné použiť nízkoteplotný vykurovací systém, napr. podlahové alebo stenové kúrenie. Pre približný odhad sa dá uvažovať s plochou kolektorov rovnou 1/7 vykurovanej plochy. Pokiaľ  chce 3-4 členná domácnosť čerpať maximálnu možnú podporu na kúpu slnečných kolektorov vo výške 1750 eur, najvhodnejšia je pre ňu zostava s 3 kolektormi TS 300 a 300 litrovým zásobníkom na teplú vodu, ktorej cena s inštaláciou je menej ako 4000 EUR. Pokiaľ potrebujú menej teplej vody, vhodnú zostavu im nakombinujeme, stačí nás kontaktovať emailom, alebo telefonicky. Na výber však majú spolu 11 registrovaných slnečných kolektorov od našej firmy, takže každý môže mať systém na mieru. Pre spoľahlivú a dlhodobú činnosť solárneho systému je nutné používať uzavretý solárny systém s nepriamym ohrevom. V kolektore musí byť nemrznúca teplonosná kvapalina umožňujúca celoročné využitie systému. Na prikurovanie je potrebné urobiť energetickú bilanciu, na základe jej výsledku navrhnúť počet kolektorov. Teplá voda sa zvyčajne ohrieva na 55 – 65 °C,“ konštatoval A. Gottas.

Aj v prípade solárneho systému a slnečných kolektorov z akciovej ponuky THERMO|SOLARU môžu domácnosti dostať od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry poukážky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v domácnostiach. Poukážky sú vo výške 781 až 1750 EUR podľa typu a počtu kolektorov. Podpora predstavuje 35–50 % z ceny, ale  nesme presiahnuť 50 % z nákladov na kompletnú inštaláciu solárneho systému a jej konkrétna výska závisí od výkonu kolektorov. Ročne tak môžu v rodinnom dome ušetriť aj viac ako 250 eur za prípravu teplej vody pri využití solárneho systému z produkcie THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. Návratnosť systému bude so štátnou podporou na úrovni 5-7 rokov.

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk alebo na tel.: +421-45-601 6080

Úno 062017
 
projekt zahrady
projekt zahrady

Zahrady Brada

Pokud budeme plánovat zahradu u staršího domu v zástavbě a budeme vytvářet návrh zahrady, musíme vzít v úvahu mnoho vlivů pozemku a okolí. Okolí našeho pozemku bude mít zásadní vliv na náš budoucí návrh zahrady a následnou realizaci zahrady na pozemku. Velikost pozemku, jeho orientace, odclonění nežádoucích vlivů, např. hluku, to budou pro náš návrh zásadní informace. Už při výběru lokality pro náš budoucí život a následném výběru nemovitosti pro nás a naší rodinu, je samozřejmě důležitých mnoho faktorů. Nejen cenou, kvalitou stavby a dostupností je ovlivněná kvalita života.  Neméně důležitým faktorem je též dispozice pozemku ve vztahu k okolí a umístění stavby na pozemku.

Často se stává, že ve výsledku je okolních vlivů tolik, že se vyplatí uvažovat způsobem „jak vyřeším nežádoucí vlivy“ a až poté, v rámci možností, uvažovat nad svými potřebami.  Například zeleninový záhonek určitě budu chtít, nemohu ho ale dát kamkoliv. Mohu ho umístit v zahradě na místo, které mi situace „dovolí“, i za cenu kompromisů. Tento způsob přístupu k projektu zahrady v budoucnu odstraní nejedno zklamání. Dispozice zahrady bude též  úzce souviset s dispozicí interiéru domu. U starších domů je složitější rozumně umístit např. terasu s ohledem na interiér, exteriér budovy, stavební proveditelnost, orientaci terasy do sv. stran apod.

U těchto starších staveb je proto plán zahrady proto nesmírně důležitý.

Postup při návrhu by měl být tedy asi takový, že nejdříve zapíšeme všechny okolní vlivy které chceme a můžeme řešit, dále by bylo vhodné alespoň zhruba vědět PH půdy, uvědomit si orientaci pozemku do sv. stran a s tím související vlhkost půd, možnost a způsob zavlažování, a v neposlední řadě vzdálenosti mezi objekty na pozemku (tzn.např. vzdálenost terasy od domu a kuchyně v něm), abychom se v budoucnu zbytečně „nenaběhali“ .

Po tomto kroku můžeme již přistoupit k prvnímu nákresu. Po zanesení všech výše popsaných vlivů, nám vzniknou plochy, se kterými můžeme dále pracovat. Teprve teď nám vzniká prostor pro naši seberealizaci.  Můžeme se zamyslet nad tím, kde by mohl být např. bazén, či jiná vodní plocha, záhonky na pěstování, skleník apod.

Při tomto procesu nám přirozeně vzniknou tzv. zóny – např. ke skleníku kompost apod. Je potřeba stále mít na mysli jednotlivé vzdálenosti mezi objekty.

I když se jednotlivé záměry v návrhu zahrady nepodaří vyřešit najednou, je velmi důležité, tento návrh vytvořit a v budoucnu se ho také držet.

Úno 062017
 

 

Veškeré zahradnické služby vyžadují znalosti rostlin. V naší zahradnické praxi se setkáváme  s mnoha rostlinami, které se používají při práci na zahradě. Realizace zahrad přímo vyžadují používání rostlin a také bylinek. Již při zakládání zahrad je vhodné rozmyslet si, které byliny použijeme. Rozhoduje způsob pěstování, ale hlavně půdní podmínky a stanoviště.

Bylina je vlastně každá rostlina, která se používá pro své kulinářské, léčivé nebo vonné vlastnosti. Jejich takové nepřeberné množství, že je jen velmi obtížné rozdělit je do logických skupin. Některé se „schovají“ za pestré květy, některé vytvoří voňavé pozemní kryty a z některých se stane plevel, který leckdy jen stěží vymýtíme ze zahrady.

Nejrozšířenější a nejběžnější je pěstování bylinek pro kuchyňské a léčivé užití. Pro domácí pěstování bylinek je nejdůležitější výběr vhodné zeminy, jelikož bylinky pocházejí z chudších půd. Při nadbytečném obsahu živin totiž bylinky zbytečně přerůstají a ztrácejí svoje aroma. Nejvhodnější je tedy namíchat si takový substrát, který bude složený z písku, kompostu a zeminy ze záhonu nebo okraje pole. Využití estetické v zahradě je nasnadě. Bylinky lze použít k okrášlení záhonů i různých prvků v zahradě. Například okrasná jezírka osázená mimo jiné i bylinkami vypadají velmi pěkně. Realizace zahrad se dnes již bez těchto velmi oblíbených bylin již neobejde. Je ovšem pravdou, že více než okrasná funkce bylinek je důležitější funkce kulinářská, avšak i bylinkové záhony mohou vypadat velmi dekorativně. Bylinky vhodně doplňují zakládání trávníků, záhonů, jezírek a jiných prvků v okrasné i produkční zahradě. Tyto rostliny mají nespočet velikostí a tvarů od drobných skalniček, po vzrostlé keře.  Bývají nenáročné a stačí jim třeba jen malý kousek země na přímém slunci. Většinou nejsou ani náročné na kvalitu půdy, zálivku a druhy, které nejsou mrazuvzdorné lze vysazovat jako letničky. Mají krásné listy a překrásně voní. Není nic efektnějšího na zahradě než jednoduchý voňavý záhon pod vašimi okny. Nejeden kuchař amatér po proniknutí do tajů bylinkářství odloží drtivou většinu koření dováženého a kupovaného v obchodech. Taková Majoránka například má ze zahrádky úplně jinou barvu a vůni než z pytlíku z obchodu. Další neocenitelnou možností jak tyto zajímavé rostlinky využít, je možnost sušit je po sklizni v interiéru domu – užijete si opravdu voňavý podzim!

Bylinky lze pěstovat nejen na záhonu nebo skalce na vaší zahrádce, ale i na balkónech či terasách ve vhodných nádobách, jako jsou hliněné květináče, truhlíky, lze použít i plastové nádoby. Jak je již shora uvedeno, nejdůležitější je výběr správné zeminy. Bazalka, dobromysl, koriandr, pažitka, tymián, šalvěj, rozmarýna, máta, majoránka či kopr, to jsou nejvhodnější bylinky pěstované právě v nádobách na balkóně, terase či pouze na parapetu za oknem.

Ať už však byliny pěstujeme pro jejich léčivé účinky, pro zvyšování chuti potravin, pro okrasu či dekoraci, jsou součástí našeho života již po mnoho let. V životě člověka byliny hrály důležitou roli – v jeho politice, romantice, lásce, náboženství, zdraví i pověr.

Lis 252016
 

Antény a satelity se starají o příjem televizního signálu. Pro většinu uživatelů jsou sice samozřejmostí, někdo však musí zajistit bezproblémové a funkční pokrytí. Jelikož se neustále staví nové objekty pro bydlení i podnikání, tak jsou specializované služby v této oblasti vždy potřeba. Pokud chcete zajistit anténu či satelit pro svůj domek, neváhejte se obrátit na firmu Romana Perglera, která se touto oblastí zabývá.

Nabídka kvalitních služeb pro každého

Ve firmě Roman Pergler – montáž antén Praha se specializují na pokrytí DVB-T signálem, na satelitní přehledy i na společné a individuální televizní antény. Služby poskytují ve vysoké kvalitě a nabízejí je po celé České republice, především však v Praze. Firma mimo to působí také v zahraničí, například v Anglii, Maďarsku, Bosně a Hercegovině neb v Chorvatsku. Má bohaté reference z již realizovaných zakázek, které si můžete prohlédnout přímo na jejích webových stránkách digitalnianteny.cz.

Kromě instalace satelitů se zde zabývají slaboproudými instalacemi, a to již od roku 1997 – mají tak v této oblasti řadu zkušeností a rovněž spoustu realizovaných zakázek. Nabízejí komplexní služby pro rodinné a bytové domy, hotely, firemní objekty a nákupní centra.

V neposlední řadě se zabývají instalací elektrických zabezpečovacích systémů a kamerových systémů a doplňkově řeší také rozvody strukturované kabeláže pro telefonní a počítačové sítě. Veškeré služby jsou zajišťovány ve vysoké kvalitě a za příznivé ceny – vždy vám zde vypracují individuální cenovou nabídku na míru konkrétním požadavkům.

Zadejte si poptávku online

Služby firmy si můžete objednat i online prostřednictvím poptávkového formuláře, který naleznete na webových stránkách. Tento formulář můžete využít nejen k samotným objednávkám služeb, ale také k případným dotazům, když byste před zahájením spolupráce potřebovali něco zodpovědět.

 Posted by at 15.07