Dub 012019
 

Konferencia Správa budov sa bude venovať aj poukážkam pre bytové domy

 

Národný projekt Zelená domácnostiam II na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) prináša zmenu niektorých podmienok na získanie poukážok. Zlepšili sa podmienky na ich získanie pre bytové domy. Záujemcom o bližšie informácie k tejto téme odporúčame prezentáciu najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov, firmy THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. na 8. Medzinárodnej konferencii Správa budov 2019, ktorá sa bude konať v dňoch v dňoch 10. – 12. apríla 2019 v Bešeňovej.

 

Podľa údajov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v bytových domoch sa príspevok na 1 kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov pohybuje od 400 € po 440 € pri splnení jediného uprednostňujúceho kritéria týkajúceho sa dostupnosti centrálneho zásobovania teplom (CZT). Kritérium je splnené, ak je bytový dom umiestnený v oblasti, kde nie je vybudovaný systém CZT. Ak je v oblasti systém CZT vybudovaný, bytový dom uprednostňujúce kritérium síce nespĺňa, ale o poukážku požiadať môže. Pre bytové domy naďalej zostáva povinnou podmienkou energetický audit, ktorý navrhne zariadenie s optimálnym výkonom po zohľadnení potenciálu úspor energie. Podporený výkon závisí od počtu bytov, maximálne je to 1 kW na byt. O poukážky sa budú môcť uchádzať iba domácnosti v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Alfréd Gottas, riaditeľ THERMO|SOLARU Žiar, s. r. o. k tomu poznamenáva: ,,Na tento rok je na slnečné kolektory vyčlenených v 5 kolách spolu 3,1 mil. eur, prvé kolo prebehlo 19.marca 2019 a trvalo len niekoľko minút. Zásadnou novinkou národného programu Zelená domácnostiam II je zlepšenie dostupnosti podpory pre bytové domy. Apelujeme na potenciálnych žiadateľov z tejto oblasti, aby nezanedbali dôkladnú projektovú prípravu, pretože legislatívne i technické nároky na prípravu a realizáciu inštalácie slnečných kolektorov na bytovom dome sú časovo neporovnateľné s obdobným systémom na rodinnom dome.“

 

Ďalej upozorňuje na to, že je potrebné pripraviť projekt, zabezpečiť súbežne aj vyriešenie otázky statiky, predovšetkým pri inštalácii na viacposchodových bytových domoch.

 

,,To je práca pre skutočných profesionálov. Naše skúsenosti z  realizácií na bytových domoch z posledných rokov hovoria, že od rozhodnutia vlastníkov bytového domu do úspešného ukončenia realizácie ubehnú zvyčajne 3-4 mesiace a preto je vhodné žiadať o poukážku až vtedy, keď je hotová základná projektová príprava. Odporúčame vopred získať potrebné súhlasy a povolenia, vybrať dodávateľa energetického auditu a zhotoviteľa. S týmto samozrejme vieme pomôcť a túto službu v súčasnosti poskytujeme bezplatne. Odporúčame nepodliehať prílišnému optimizmu a nepokúšať sa o registráciu poukážky hneď v úvodných kolách, pretože nie je záruka, že by sa nepripravený projekt zrealizoval v  dobe platnosti poukážky, čiže do 3 mesiacov. Záujemcom o bližšie informácie k tejto téme odporúčame aj našu prezentáciu v Bešeňovej. Na strane žiadateľa o podporu je podstatné aj vyriešenie budúcich vzťahov s dodávateľom tepla na ohrev teplej vody, pretože jeho služby, síce v obmedzenej forme, ale naďalej bude dom využívať. V prípade, že má bytový dom vlastnú kotolňu, tento problém, samozrejme, odpadá,“ dopĺňa A.Gottas.

 

Upozorňuje aj na úskalia, pretože všetky byty v bytovom dome, ktorý získa podporu, musia byť vo výlučnom vlastníctve fyzických osôb – občanov alebo obcí a vyšších územných celkov. Družstevné byty alebo byty v majetku podnikateľov bránia získaniu poukážky. Určité obmedzenia podnikania platia aj pre prenájom a účtovanie nákladov na energiu v bytových a nebytových priestoroch v dome. Všetky podmienky stanovené v projekte musí žiadateľ spĺňať najneskôr v deň predloženia žiadosti o poukážku a dodržať dva roky od dátumu uvedeného na doklade o inštalácii zariadenia v domácnosti a jeho uvedení do prevádzky.

Energetický audit

Bytový dom je oprávnený žiadať o poukážku, len ak energetický audit potvrdí, že po využívaní podporeného zariadenia nepríde k odpojeniu od centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k zhoršeniu parametrov CZT, a tiež to, že teplo nie je dodávané z takzvaných účinných systémov CZT. Jednoduchšiu situáciu tak určite majú bytové domy, ktoré majú vlastnú kotolňu. Úlohou energetického audítora je zároveň posúdiť, či boli realizované všetky vhodné opatrenia na zníženie spotreby tepla na vykurovanie alebo prípravu teplej vody. Ak nie, mal by ich navrhnúť. Výkon podporeného zariadenia by mal byť nadimenzovaný už na stav budovy po realizácii úsporných opatrení. V novom projekte informačný systém zoraďuje žiadosti už len podľa času, kedy boli kompletne elektronicky podané, a uprednostňuje sa vyššou sumou podpory.

Solárne systémy na bytových domoch sú efektívne aj bez podpory štátu

Doteraz zrealizované desiatky inštalácií THERMO|SOLARU pre bytové domy na Slovensku, spolu s tými v zahraničí opäť potvrdzujú, že solárne systémy na bytových domoch sú pri správnom návrhu rentabilné aj bez podpory štátu. Návratnosť investície pri bytových domoch závisí od rôznych faktorov a spravidla sa pohybuje na úrovni cca 10 rokov. Medzi faktory, ktoré to ovplyvňujú, patrí spotreba teplej vody. Zvyšovaním počtu kolektorov síce stúpa percento pokrytia energie zo slnka, ale klesá energetický zisk z jedného kolektora (kWh/m2 za rok) a rastie cena za realizáciu. Ekonomicky zmysluplné pokrytie ohrevu pitnej vody solárnym systémom v bytovom dome je preto max. 50-60%.

 

Vlani napríklad nainštaloval THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. solárne systémy na ohrev teplej vody pre bytové domy vo Zvolene a Banskej Bystrici. Systém v bytovom dome na ulici Študentskej vo Zvolene slúži pre 30 bytov, v ktorých býva cca 90 ľudí. Spolu bolo inštalovaných 16 kusov kolektorov TS 500, ktoré boli umiestnené na pomocnej konštrukcii na dvoch výťahových búdkach. Studená voda sa ohrieva v dvoch zásobníkoch po 1000 l a predpokladaný ročný energetický zisk je okolo 24 MWh.

 

THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. vlani odovzdal do užívania aj solárny systém na ohrev teplej vody v bytovom dome v Banskej Bystrici, v mestskej časti Sásová na Javorníckej ulici. Solárny systém tvorí 30 slnečných kolektorov TS 500 rozdelených do 3 polí po 10 kusov a dva zásobníky na teplú vodu, každý s objemom 2000 litrov a príslušenstvo. Systém ohrieva vodu pre 98 bytových jednotiek, v ktorých býva okolo 250 osôb.

Viac je na www.thermosolar.sk , tel. +421-45-601 6080

Pro 052018
 

Vánoční svátky jsou ideální příležitostí, abychom se setkali s našimi nejbližšími. K tomu patří i slavnostně prostřený stůl, kde nesmí chybět půvabné vánoční ubrusy s klasickými motivy. Nádhernou atmosféru vykouzlí krásný vyšívaný ubrus, který připomíná dobu našich babiček. Pokud máte doma malé caparty, nevadí, nemusíte se kvůli tomu vzdávat pěkně prostřené tabule. Vyberte si praktické, a přitom vkusné vánoční ubrusy z PVC, které jsou omyvatelné. Případné nedostatky rychle napravíte. Stačí ubrus přetřít vlhkou utěrkou a opět bude vypadat, jako když jste ho právě vyndali ze skříně. Nemusíte se bát ani rozlité kávy, červeného vína nebo jiné nemilé příhody, která se během hodování může přihodit. Teflonové ubrusy jsou vyrobené tak, aby se do nich nečistota nevsákla. Otřete je papírovým ubrouskem a nikdo nic nepozná. Chcete, aby váš byt působil půvabně a mile? Nezapomeňte na kvalitní, moderní záclony. Ty se hodí do každého interiéru. Záclony se postarají o větší intimitu vašeho domova a propůjčí mu zvláštní kouzlo.

 Posted by at 16.59
Říj 082018
 

V historii mořeplavby se vyskytuje mnoho slavných lodí. Jednou z nich je anglická galeona Golden Hind. Byla postavena v roce 1576 pod jménem Pelican. O dva roky později byla přejmenována na Golden Hind (zlatá laň). Byla to loď sira Francise Drakea, která jako první v letech 1578 – 1580 obeplula zeměkouli.

Další významnou lodí byla švédská vlajková loď Vasa. Byla Postavena v letech 1626 – 1628 jako největší loď postavená ve Švédsku. Výtlak lodi byl téměř 1400 tun a paluby nesly celkem 64 děl. Loď však měla vysoko těžiště a byla nestabilní. Když byla v srpnu 1628 spuštěna na vodu, naklonila se na bok, střílnami se do lodi nahrnula voda a loď se potopila. V letech 1959 – 1961 byla vyzdvižena, nakonzervována a umístěna v doku ve Stockholmu.

Historicky významnou lodí byla i francouzská fregata La Couronne. Byla symbolickou vlajkovou lodí francouzského námořnictva, postavenou v roce 1636 na pokyn kardinála de Richelieu. Byla jednou z nejvyspělejších plavidel své doby. Byla vybavena 84 děly a byla prvním válečným plavidlem vyrobeným ve Francii.

Možná jste si někdy přáli mít takovou loď v obývacím pokoji ve vitríně a přiblížit si atmosféru středověkých námořních přístavů a života té doby. Vaše přání vlastnit model některé ze slavných plachetnic si můžete splnit, protože firma Z&K modely takovéto repliky historických plachetnic vyrábí. Stavba modelů trvá podle náročnosti a velikosti 2 – 6 měsíců. Základní materiál pro tyto modely lodí je dřevo, kov a plátno. Každý model lodi na zakázku má svůj rodokmen v podobě fotoknihy se záznamem průběhu stavby modelu lodi. Na přání zákazníka dodá firma Z&K modely prosklenou vitrínu, kde model lodi vynikne a je chráněn. Tato solitéra umístěna v místnosti vzbudí zájem a pozornost a potěší každé oko.

Zář 142018
 

FinList je zapotřebí. Kdo by neznal situaci, kdy nutně potřebuje využít instalatérských služeb, ale neví, na koho by se obrátil. Lépe řečeno

Scientologická církev Tokyo Japonsko

potřebujete například velmi rychle provést čištění kanalizace v Praze, ale neznáte nikoho spolehlivého. Od známých jste spíše zaslechli problémy s instalatéry a řemeslníky obecně. Hodně peněz a málo kvalitní práce. To je přesně to, čeho se od nás nedočkáte. Naším krédem je skutečná profesionalita. Naši klienti se stávají našimi dlouholetými zákazníky, kteří vědí, že pokud se s problémy obrací na nás, udělají především velkou službu sami sobě.Čištění kanalizace Praha

Naše Domy

Scientologie Nový Zéland Auckland

Praha je místem, kde provádíme čištění kanalizace každý den. Jsme k dispozici nonstop, protože víme, že problémy se velmi často vyskytnou v tu nejhorší možnou dobu. Abychom tedy byli našim klientům skutečně platní, jsme na příjmu každý den, v každém čase. Po Vašem zavolání vyjíždíme do několika minut. V Praze jsme doma, tudíž je to pro nás nejvíce frekventované místo pro naše profesionální zásahy.
Máme skvěle vybavené servisní vozy, které jsou u Vás v případě nouze během chviličky. A protože chceme být maximálně efektivní, dbáme na jejich naprostou vybavenost. Nic nás nepřekvapí, máme všechno potřebné nářadí a také materiál. Jako bonus jsme zavedli to, že práci večer a o víkendech provádíme bez příplatků. Naše služby poskytujeme nejen v bytech, samozřejmostí jsou také firmy, často vyjíždíme například do restaurací.

LivingHome

Naše Domy– toto slovní spojení patří dohromady. V Praze se totiž každý den odehrává největší procento našich zásahů. Pokud chcete skutečné odborníky, vzpomeňte si na nás. Naše profesionální vybavení, více než dvacetiletá praxe v oboru a v neposlední řadě také maximální ochota vyjít Vám vstříc a pomoci, z nás dělá Vaše spojence. Nejsme odborníci jen na čištění kanalizace v Praze, pomůžeme Vám i s dalšími instalatérskými pracemi.

Home and Garden