Dub 282015
 

Factoring je předem smluvené průběžné odkupování pohledávek, většinou se splatností do 180 dnů, společností zaměřenou na factoring. Dodavatelé zboží nebo služeb na tento podnik postupují pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu. Tento podnik se tím pádem stává věřitelem a přebírá od dodavatele všechna rizika a obyčejně vám vyplatí část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Factoring – výhody pro vás

Díky  faktoringu  je možné s odběrateli jednat o něco pružněji, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dní, a také tím vyzískáte konkurenční výhody. Sami si pak rovněž můžete zvolit dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Překvapit vás pak také nemohou sezonní výkyvy ve výdajích a příjmech.

K čemu je určen regresní factoring?

Regresní factoring je, zálohové financování krátkodobých pohledávek před splatností společností provozují factoring. Splatnost faktur pak mohou představovat 2 týdny až 180 dnů. Financování je poskytováno od doby, než odběratel krátkodobou pohledávku uhradí faktorovi, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Regresní faktoring je hojně využívaným produktem díky nízké ceně srovnatelné s bankovním úvěrem.

Factoring s pojištěním, bezregresní factoring a kreditní riziko

Při bezregresním  faktoringu  faktoringová firma přebírá riziko za postoupené pohledávky, toto kreditní riziko je pak automaticky převedeno na specializovanou pojišťovnu, a právě z toho důvodu se mu také říká factoring s pojištěním. S bezregresním factoringem lze financovat lhůty splatnosti u vašich důležitých odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresní factoring bývá rovněž využíván při dodávkách neprověřeným odběratelům, případně třeba do zahraničí.

Dub 272015
 

Ačkoliv byla letošní pomalu končící zima poměrně mírná, takže tuzemské domácnosti zaplatí za vytápění méně, nicméně další topná sezóna klidně může být o to horší. Proto se vyplatí již teď na jaře zauvažovat nad změnou dodavatele zemního plynu. Pojďme si tak společně ukázat, co změna dodavatele plynu obnáší, kolik korun ušetříte a jak zvolit ten nejlevnější plyn.

Levný plyn

Zemní plyn, který se k vám potrubím dostane, bude mít naprosto stejnou kvalitu, až vám jej bude dodávat kdokoliv. Stále poběží o stejnou komoditu, kterou k vám dovede tak zvaný distributor. Jak se tím pádem může stát, že někteří dodavatelé plynu prodávají levný plyn a jiní naopak? Důvodů je celá spousta. Jedním z nich je třeba schopnost dodavatelů plynu pořídit jej levně na komoditních burzách. V konečné ceně za plyn se rovněž projeví i celková efektivita dodavatelské společnosti. Někde totiž pořád vládne papír a jinde naopak elektronika. Různí se také cenové politiky jednotlivých dodavatelů. Někteří tak například sníží cenu důležitému odběrateli, aby si jej udrželi, ale přitom musí navýšit cenu menším odběratelům. Jinde jsou ceny nastaveny rovnoměrněji, z čehož těží zejména domácnosti, které většinou tahají za ten kratší konec provazu.

Spočítejte si, kolik ušetříte

Změnit dodavatele pouze na základě jeho reklamy v televizi nebo tisku není rozumné. Každé takové změně dodavatele zemního plynu by pak měl předcházet výpočet, který nám napoví, jestli se vám změna vůbec vyplatí. Abyste nemuseli nic počítat, je tu pro vás připravena kalkulačka plynu, která rychle a snadno vše vypočte za vás. A kolik korun je tedy možné ušetřit? Úspory se různí podle toho, zda plyn používáte pouze k vaření či jím i topíte, ale povětšinou jde o tisíce korun za rok.

Dub 222015
 

Za problematickou pohledávku označujeme takovou, která nebyla dlužníkem uhrazena ve lhůtě splatnosti, je obtížně vymahatelná nebo její dobytnost je nejistá.

 

Pokud budeme s každou vystavovanou fakturou zacházet tak, jako by se jednalo o vznik dluhu, který budeme muset vymáhat, určitě snížíme riziko vzniku nedobytných pohledávek. Zejména u nových klientů je potřebné zjistit co možná nejvíce informací o této firmě. Dostatek informací usnadní analýzu rizik a konečné rozhodnutí, zda do obchodního vztahu s takovýmto partnerem vstoupit. Základním zdrojem informací o firmách je obchodní a živnostenský rejstřík. Zejména historie firmy může poukázat na zvýšené riziko podezřelé firmy. Pokud se změnili všichni členové statutárních orgánů, jsou příliš mladí nebo příliš staří a jejich bydliště je zcela mimo sídlo či provozovny firmy, je zvýšené riziko, že se jedná o zadluženou firmu s nasazenými „bílými koni“. Určitě se vyplatí strávit nějaký čas hledáním a získáváním informací o novém klientovi, než později od dlužníka složitě vymáhat svoje peníze.

Prevence vzniku nedobytných pohledávek je v praxi stále málo využívána. Náležitou pozornost této problematice začne zpravidla věřitel věnovat až na základě svých negativních zkušeností.

Každý by měl mít stále na mysli, že dlužník pozdní úhradou fakticky získává od dodavatele zboží či poskytovatele služeb levný či zcela bezplatný úvěr.

Další možností, jak přimět zákazníka ke včasné úhradě faktur, je využívání Upomínkového servisu nezaplacených faktur – Reminders. Díky této službě je každý klient ihned při obdržení faktury informován, že fakturující dodavatel produktů či služeb bude své peníze opravdu důsledně vymáhat.

Praxí je ověřeno, že uživatelům využívajícím Upomínkový servis nezaplacených faktur od společnosti Reminders s.r.o. z Berouna výrazně poklesl počet faktur hrazených po termínu splatnosti.

 

http://reminders.cz/web/o-pohledavkach/prevence/

http://reminders.cz/web/spolecnost/napsali-o-nas/prevence-vzniku-problematicke-pohledavky/

Dub 212015
 

Jak se pozná kvalitní tepelné čerpadlo a ceník?

 

Tepelné čerpadlo je pro klienta nezanedbatelnou částku, neboť se jedná o dlouhodobou investici, která má v závěru zákazníkovi ušetřit více než polovinu finančních nákladů na energie.

Tato výsledná úspora je závislá na mnoha okolnostech:

 • na kvalitě tepelného čerpadla – v parametrech produktu,
 • na obsahu dodaného produktu – dopravě a montáži tepelného čerpadla.

 

Na co se tedy soustředit?  

 • na výkon tepelného čerpadla, způsob ohřevu teplé vody, výrobce jednotlivých komponentů produktu, druh kompresoru, typ regulátoru, napájení čerpadla,
 • na vhodné nadimenzování tepelného čerpadla (naddimenzování povede k výraznému zvýšení nákladů na opatření a tím k prodloužení návratné investiční doby, při poddimenzování bude docházet k omezení jeho činnosti). Při správném nadimenzování tepelné čerpadlo do domu pokryje 70 – 85 % celkové potřeby tepla v objektu.
 • na topný faktor a teplotní podmínky naměřeného údaje (čím vyšší topný faktor, tím méně elektřiny je za potřebí)
 • na hlučnost tepelného čerpadla
 • na obsah záruky tepelného čerpadla
 • na náklady, na záruční a pozáruční servis,
 • co všechno obsahuje cena čerpadla. Jestli je v ceně zahrnuta dodávka, montáž, projekt, komponenty nutné k instalaci a uvedení do provozu.

 

Správný dodavatel tepelného čerpadla kvalitně a s ochotou poskytne svým zákazníkům

 • odborné poradenství pro výběr vhodného typu tepelného čerpadla
 • nejlepší řešení jak s ohledem na funkci, tak i s ohledem na pořizovací cenu a provozní náklady
 • přesnou montáž nejen z hlediska funkce, ale také vzhledu (kvality práce)
 • následný záruční a pozáruční servis pro tepelné čerpadlo do domu.

 

Proč zvolit české high-tech Master Therm?

 • pro svou kvalitu
 • svědčí o tom 6 tisíc prodaných tepelných čerpadel v tuzemsku i zahraničí (Velká Británie, Německo, Švýcarsko, Holandsko, Polsko, Slovensko),
 • získání 11 významných ocenění na mezinárodních výstavách,
 • získání prestižního britského certifikátu BBA,
 • získání certifikátu systému řízení kvality dle normy ISO 9001:2008,
 • získání certifikátu Strojírenského zkušebního ústavu státní podnik Brno
 • získání protokolu o posouzení shody typu a vlastností výrobku
 • spolehlivý výkon a životnost svých produktů
 • dlouholeté odborné zkušenosti
 • dlouhodobou péči, serioznost, servisní služby a nadstandardní záruky.