Kvě 252018
 

Zkratka GDPR vychází z anglického originálu General Data Protection Regulation a představuje obecné nařízení o ochraně údajů. Díky konceptu zaručuje jednotná pravidla pro nakládání s osobními údaji občanů a fyzických osob, ať už v reálném či virtuálním světě a zároveň umožňuje jejich volný pohyb v rámci Evropské unie. Nařízení GDPR pracuje se speciálními informačními systémy, díky nimž je s daty nakládáno jako s celkem. Tento speciální program musí být schopen zobrazit přehled všech osobních údajů, zpracovat opravu nebo je vymazat a samozřejmě zpřístupnit osobní údaje pro přenos. Neméně důležitá je pečlivá a následně potvrzená likvidace těchto dat.

Nařízení GDPR – cenné rady od profesionálů

GDPR nařízení symbolizuje obsáhlou problematiku a zároveň se snaží o propracované pojetí pro zvýšení ochrany dat našich občanů. Právnické subjekty jsou povinny se seznámit s obecně platným nařízením a zajistit veškeré potřebné kroky pro splnění nových přístupů a povinností. Využít lze moderní datová centra či informační systémy s praktickými funkcemi. S tímto vám mohou pomoci společnosti zaměřené na lepší řešení v oblasti informačních technologií. Cenné rady zkušených profesionálů a odborníků vám pomohou zlepšit váš přístup a zpracování osobních dat a najít vhodné řešení do budoucna a vyvarovat se pokud v souvislosti s novým GDPR nařízením.

GDPR nařízení se dotkne všech

GDPR nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Ochrana osobních údajů GDPR má chránit digitální práva občanů EU.

Ať už jde o bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, nebo e-shopy, všichni se budou v dohledné době potýkat s nutností upravit způsob zpracování osobních údajů. V případě závažného porušení pak budou firmám hrozit vysoké pokuty, které pro ně mohou být až likvidační.

Kvě 112018
 

THERMO|SOLAR Žiar: Využite pravdepodobne posledné tohtoročné kolo

 

Ak chcete mať čo najväčšiu šancu, že sa vám ešte tento rok podarí získať poukážku na inštaláciu zariadení Obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na výrobu tepla, pripravte si všetko na účasť na zatiaľ poslednom vyhlásenom kole. SIEA vyhlásila 25. kolo projektu Zelená domácnostiam na utorok 26. 6. 2018 o 15.00 hod. Rozdeľovať sa bude 1,1 milióna eur pre mimobratislavských uchádzačov na tri druhy oprávnených zariadení na výrobu tepla a rozdaných by malo byť 546 poukážok.

Skutočnosť však môže byť nakoniec iná a to priaznivejšia pre záujemcov. Ako oznámila SIEA, alokácia financií bude pred spomínaným kolom navýšená o ďalšie prostriedky, ktoré zostanú voľné z nevyužitých poukážok. Dokonca zatiaľ posledné známe, teda júnové kolo, nemusí byť naozaj posledným v tomto roku. Ak zostanú po prvom polroku voľné finančné prostriedky po nevyužitých poukážkach, SIEA vyhlási kolá pre zariadenia na výrobu tepla aj v letnom období. V druhom polroku je však zámer predovšetkým dokončovať inštalácie, aby mohli byť na jeseň preplatené posledné poukážky. Aktuálne už SIEA pripravuje pokračovanie projektu od roku 2019. Z celkového rozpočtu pilotného projektu vo výške 45 mil. eur boli doteraz preplatené poukážky v hodnote vyše 27 mil. eur.

Alfred Gottas, riaditeľ najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov, firmy  THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. odporúča: ,,Ak ste sa už rozhodli, že využijete poukážky na inštaláciu slnečných kolektorov, zbytočne nečakajte a zúčastnite sa júnového kola. Možno bude na dlhší čas posledné a ak uspejete, ekonomický efekt sa prejaví hneď. Ak ste bežná domácnosť so 4 osobami môžete na ohreve vody ušetriť až 250 eur ročne. Niet teda na čo čakať. Navyše skúsenosť hovorí, že po prestávke je vždy počet záujemcov o poukážky v jednotlivých kolách vždy vyšší, ako počas pravidelných intervalov. Čas čakania by sa vám tak mohol predĺžiť. Obráťte sa preto v najbližších dňoch na seriózneho zhotoviteľa, ktorý vám poradí, aké zariadenie je pre vašu domácnosť najvhodnejšie a nechajte si vypracovať ponuku na mieru.“

 

Dodáva, že THERMO|SOLAR Žiar poskytuje záujemcom o kolektory kontakty na vhodné firmy z ich regiónu, čím im šetrí náklady na dopravu a zákazník si môže pozrieť referenčné inštalácie blízko svojho bydliska, alebo sa informovať u skorších zákazníkov o spokojnosti s montážou i samotným systémom.

 

,,Nie je nutné, aby zákazník poznal všetky parametre a detaily solárnych systémov už pri uvažovaní o ich inštalácii. Na to má odborníkov, aby mu poradili. Veď len pri slnečných kolektoroch má na výber spolu viac ako 300 typov registrovaných slnečných kolektorov. Naďalej platí, že domácnosti do 30 dní od vydania poukážok na kúpu a inštaláciu zariadení na využívanie OZE ich musia odovzdať spolu s podpísanými zmluvami zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú tri mesiace. Ak chcú uspieť v konkrétnom kole, mali by sa pripraviť v predstihu, mať k dispozícii dobrý počítač a kvalitné pripojenie na sieť, aby sa mohli hneď registrovať, keď kolo začne. Tradične trvajú kolá iba niekoľko minút,“ upozornil A. Gottas.

 

 

Zdôraznil, že zariadenie z akciovej ponuky s 3 kolektormi TS 300 a 300-litrovým zásobníkom na teplú vodu si môžu zákazníci zaobstarať na kľúč už za cca 4 000 eur. Štát pritom preplatí 1 750 eur (max. 50 % z konečnej ceny s montážou) Pri takmer nulových úrokoch z vkladov v bankách je to však najlepšia investícia a bude prinášať benefity ďalších najmenej 40 rokov. Poukážky zlacňujú tieto zariadenia tak, že sa stávajú nielen ekologickými, ale aj ekonomicky veľmi zaujímavými. Prax ukazuje, že časť poukážok musia uchádzači pre nesplnenie rôznych podmienok vrátiť. Navyše pre počasie sa nedá montovať vždy a renomované montážnické partie majú termíny na dlhší čas vopred rezervované. Na samotnú montáž slnečných kolektorov sú potrebné 1 až 3 dni, podľa nutnosti upevňovania kolektorov na streche.

 

Zariadenia na využívanie OZE sú dlhodobou investíciou a majú slúžiť svojim zákazníkom desaťročia. Najčastejšími kritériami, ktoré rozhodujú v prospech výrobkov THERMO|SOLARU oproti konkurencii, je pomer cena a kvalita, životnosť, výkon, referencie, garancie až 12 rokov, servis a poradenstvo. Výsledkom je, že v doterajších kolách patrili slnečné kolektory z produkcie THERMO|SOLARU medzi najčastejšie inštalované zariadenia zo všetkých.

 

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk alebo na tel.: +421-45-601 6080

Kvě 052018
 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation čili GDPR) vstoupí v platnost už během následujícího května. Občanům EU má přinést lepší kontrolu nad daty, která o nich různé společnosti shromažďují. Firmy ho však vidí spíše negativně. Mají z něj totiž strach. Pokuty, které EU vyhlásila za nedodržování nových předpisů, jsou poměrně přísné. Za porušování či nedodržování GDPR nařízení hrozí firmám vysoké sankce. Maximální výše pokuty může dosáhnout až 20 000 000 EUR či 4 % ročního obratu. Samozřejmě bude záležet na tom, jak dlouho je daný předpis porušován, zda je porušení příliš závažné, kolik občanů bylo poškozených atd. Pokutu mohou dostat malé i velké korporace, navíc po nich může být vyžadována náhrada škody za hmotnou nebo nehmotnou újmu občany z celé EU. Je tedy pochopitelné, že by taková situace spoustu firem zlikvidovala. Nepanikařte ale, nic není tak horké, jak se o tom píše v bulváru. Přistoupíte-li ke GDPR nařízení zodpovědně, je smutný konec velmi nepravděpodobný.

Co jsou osobní údaje z hlediska GDPR nařízení?

Za osobní údaje se považují údaje, které lze přiřadit konkrétní osobě prostřednictvím: jména, bydliště, r.č. či data narození, čísla dokladů: OP, pas, ŘP, elektronických údajů (IP adresa, cookie, lokalizační údaje). Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjekt údajů není právnická osoba. Údaje vztahující se k právnické osobě tak nejsou osobními údaji. Osobní údaje mohou být pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě.

Správcem je subjekt, nerozhoduje jaké právní formy, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Správce osobní údaje zpracovává pro účely vyplývající z jeho činnosti (např. zákonem stanovené povinnosti, ze smluv), ale může je zpracovávat i pro vlastní určené účely např. pro své oprávněné zájmy, pokud tyto zájmy nepřevyšují zájem na ochraně základních práv a svobod fyzických osob.

Kde najdu kompletní znění GDPR nařízení v češtině?

Kompletní znění GDPR česky najdete i s vysvětlivkami na webu Asociace ICT. Ať už jde o bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, velké nebo střední firmy či domácí e-shopy, všichni se budou v dohledné době potýkat s nutností upravit způsob zpracování osobních údajů. V případě závažného porušení pak budou firmám hrozit vysoké pokuty, které pro ně mohou být až likvidační. Vzhledem k vysokým postihům za nedodržení směrnice GDPR nařízení doporučujeme společnostem bez vlastního specializovaného právníka odbornou konzultaci a GDPR audit, audit kodexu ochrany osobních údajů či kompletní GDPR audit od certifikované autority.

Dub 182018
 

GDPR, General Data Protection Regulation nebo také česky Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR směrnice). To je v posledních měsících největší strašák českých majitelů e-shopů a marketérů, kteří ve velkém operují s osobními údaji. Všichni se tohoto nařízení bojí, málokdo má ale přesnější představu, o co vlastně jde. Když proniknete do jeho tajů, zjistíte, že se opravdu není čeho obávat. GDPR směrnice je nová legislativa EU, která byla schválena už v dubnu roku 2016. Nějaký čas se o ní ovšem vůbec nemluvilo, všichni ji brali jako jakési nařízení, které jednoho dne vejde v platnost. Teď se ale ta doba blíží, v účinnost vstoupí 25. května 2018, a proto je nejvyšší čas začít se zajímat, koho se GDPR nařízení týká a co pro nás vlastně znamená.

Co je GDPR?

Jak napovídá název „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ si klade za cíl zlepšit nakládání s osobními údaji a od zákazníků bude třeba mít tzv. GDPR souhlas s nakládáním jejich údajů. Bude se tedy týkat každého, kdo nějakým způsobem zpracovává či shromažďuje osobní informace Evropanů, a to ať jde o evropskou instituci či společnost mimo EU působící na našem trhu. Podřídit se mu musí veřejná správa, zdravotnictví, bankovní instituce, ale třeba i e-shopy. A právě drobní podnikatelé a provozovatelé e-shopů mají největší strach z toho, že je bude implementace nařízení stát spoustu peněz a času.

Co se díky GDPR změní?

Ačkoliv zní GDPR děsivě, spousta jeho mechanismů už v ČR dávno funguje podle stávajících zákonů. Novinkou jsou zejména práva subjektů údajů (tj. lidí, o nichž jsou údaje uchovávány) – musí být detailně informováni o tom, co se s jejich informacemi děje, a mohou požádat o jejich odstranění. Také budete mít přístup ke všem údajům, kdykoliv bude možné podívat se, co o vás jaká firma ví.

Za osobní údaje přitom nelze považovat pouze adresu, rodné číslo, národnost, náboženství aj., ale rovněž moderní parametry jako e-mail, IP adresa či cookie. Přísnému režimu budou podléhat i genetické a biometrické údaje. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na přesné znění GDPR směrnice zde.

Firmy budou mít povinnost ohlásit jakékoliv narušení bezpečnosti údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to do 72 hodin od zjištění. V některých situacích budou muset být informováni i majitelé odcizených dat. Zabráníte se tím případům, kdy jsme se o únicích dat dozvídali po několika letech. A to je jeden z mnoha důvodů, proč GDPR směrnice vůbec vznikla.