Zář 292014
 

Bojíte sa, že nám Rusko zastaví plyn a v zime budete mrznúť? Vylúčiť sa to nedá, aj keď je to málo pravdepodobné. Kto sa však chce poistiť nielen pred neistotou okolo dodávok ruského plynu, ale aj pred rizikom neustáleho rastu cien energií, môže vziať budúcnosť do svojich rúk. Jedným z riešení je vymeniť okná, zatepliť dom a nainštalovať si slnečné kolektory kombinované s tepelným čerpadlom. Priemerné mesačné náklady na všetky energie v takto upravenom nízkoenergetickom dome sa dostanú na úroveň 50 až 70 eur, podľa počtu osôb a vykurovanej plochy. Navyše, takáto investícia vydrží s minimálnymi nákladmi najbližších cca 30 rokov. Informuje o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák.

 

,,Vstupné náklady sú pomerne vysoké, podľa rozsahu vykonaných opatrení na zníženie energetickej náročnosti domu, ale aj obstaraných zdrojov vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody. Pri súčasnom zanedbateľnom úročení vkladov v bankách, blížiacom sa nule, však stojí za úvahu, či ako domácnosť nezarábať na ušetrených energiách. Ročne ide nie o stovky, ale tisíc a viac eur. Namiesto znehodnocovania úspor sa tak domácnosť môže stať čiastočne energeticky sebestačnou a navyše môže prispieť k rozvoju obnoviteľných zdrojov energií (OZE). Ak máte pred dôchodkom, stojí za to porozmýšľať, či to nie je lepší spôsob sporenia, ako neisté dôchodkové piliere podliehajúce každú chvíľu politickým zmenám,“ konštatuje M. Novák.

 

Poukazuje pritom, že už len pri nainštalovaní jednoduchého solárneho systému na prípravu teplej vody (aj bez tepelného čerpadla), úspory na platbách za elektrický ohrev vody dosahujú v súčasnosti aj viac ako 7 % ročne z ceny celého zariadenia. Také zhodnotenie v súčasnosti nemá žiaden bankový vklad, ani dôchodkové sporenie v treťom pilieri. Štát by preto mal začať konečne podporovať slovenské domácnosti pri využívaní OZE. Aj bez dotácií sa, pri predpokladanej životnosti slnečných kolektorov na úrovni 30 rokov, aj pri súčasných cenách energií, investované peniaze minimálne dvakrát vrátia. Skutočná návratnosť však bude podstatne kratšia – niekde na úrovni 10 rokov, pretože ceny energií v budúcnosti budú, najmä po skončení krízy, už iba rásť.

 

,,Solárny systém z produkcie THERMO|SOLARU s 300 l zásobníkom pokryje cca 60 až 70 % z ročnej spotreby energie na prípravu teplej vody v 4 až 5-člennej domácnosti. Tento kvalitný solárny systém  má pritom praxou potvrdenú najmenej 30-ročnú životnosť a výrobca naň poskytuje záruku 12 rokov. Slnečné kolektory sa  tak ukazujú nielen ekologickými, ale aj ekonomicky výhodnými. Po počiatočnej investícii má občan ďalších cca 30 – 40  rokov teplú vodu prakticky zadarmo,“ hovorí M. Novák.

 

Ďalej upozorňuje na to, že THERMO|SOLAR ponúka zákazníkom aj kombinácie tepelných čerpadiel a slnečných kolektorov. Jednou  z najúspešnejších kombinácií je  DUO Systém, pri ktorom ide o mimoriadne úspešné spojenie práce plochých vákuových kolektorov typu TS 400 s malým tepelným čerpadlom, ktoré v optimálnych podmienkach dokáže celoročne zabezpečiť nízkoenergetický dom teplom. ,,Okrem DUO Systému firma zaujala aj Komplet systémom pre rodinné domy s malým zemným kolektorom. Tohtoročnou novinkou je kompletný sortiment tepelných čerpadiel pre domy, administratívne budovy a priemysel s výkonom od 5 do 90 kW. Tie ponúka v prevedení vzduch-voda, voda-voda, zem-voda a aj špeciálne riešenia pre priemyselné priestory (až do 140 kW), ktoré sú vyrábané v spolupráci so slovenským výrobcom. Pri nainštalovaní slnečných kolektorov aj tepelného čerpadla, sa môže celý systém využívať v lete aj na stropné, či stenové chladenie,“ upozorňuje M. Novák.

 

Dotácie na obnoviteľné zdroje nevyriešia celú energetickú potrebu SR. Umožnia však aspoň tým občanom, ktorí chcú, aby boli nezávislí na dodávkach zemného plynu a zároveň sa správali ekologicky. Súčasne by v tomto odvetví našlo prácu niekoľko tisíc ľudí. Štát by už mal zvážiť geopolitické riziká z orientácie na Rusko a prestať ignorovať, že najlacnejšia a najekologickejšia je energia ušetrená. OZE nezabezpečia všetku potrebnú energiu, ale výrazne pomôžu znížiť závislosť na zahraničných dodávkach a prispejú k zvýšeniu energetickej bezpečnosti Slovenska.

 

Viac informácií je na www.thermosolar.sk,  alebo na tel.: +421-45-601 6080

 

 

Zář 182014
 

Vymeniť okná na celom dome za moderné kvalitné drevené nie je lacná záležitosť, ale určite sa oplatí. Už len samotná výmena okien aj bez zateplenia prináša významnú úsporu energie. Ešte viac však ušetríte pri výmene okien a súčasnom zateplení. Ak sa rozhodnete zatepľovať, určite vymeňte aj okná. A to nielen staré drevené, ale aj staršie plastové, či hliníkové, ktoré už nespĺňajú tepelnotechnické požiadavky.

Spoločnosť Makrowin, s.r.o., Detva patrí medzi výrobcov najkvalitnejších energeticky úsporných drevených a drevohliníkových okien na Slovensku. Jej riaditeľ Dušan Majer hovorí: ,,Uvažovať v súčasnosti o stavbe alebo stavebnej úprave, ktorá nespĺňa minimálne nízkoenergetický štandard, je krátkozraká a zmarená investícia. Ceny energií už len porastú a nikto si nemôže dovoliť vyhadzovať peniaze za vykurovanie atmosféry. Preto je dôležité precízne si vyberať okná  a to, ako pri rekonštrukciách starších stavieb, tak už aj pri projekcii nových domov – najlepšie s nízkoenergetickým, či pasívnym štandardom. Objektívnym kritériom na posúdenie kvality okien je súčiniteľ prechodu tepla Uw.“

Poukazuje aj na to, že najväčšiu plochu okna tvorí sklo, ktoré zohráva rozhodujúcu úlohu pri tepelných ziskoch budovy. Preto je dôležité pri oknách na rodinný dom v dnešnej dobe používať len izolačné trojsklo a na dvojsklá treba už pomaly zabudnúť. Kvalitné izolačné trojsklo má kladnú energetickú bilanciu. V zimnom období cez sklo je možné viac tepla získať, ako stratiť, najmä na južnej strane. Preto je vhodné veľké okná orientovať na južnú stranu a menšie na severnú. Okenný rám zas musí mať dobré parametre s dostatočnou hrúbkou, aby sa do neho mohlo osadiť izolačné trojsklo.

„Dôležitá je aj šírka medzery medzi dvoma tabuľami a priestor medzi tabuľami sa vypĺňa plynom (argónom, kryptónom a pod.). Naše okná  sú vyrobené z kvalitných, tvarovo stálych materiálov, sú doplnené osvedčeným kovaním, rozmerovo aj farebne korešpondujú s architektúrou stavby. Drevené okná Makrowin je možné zaskliť izolačným dvojsklom Ug = 1,1 W/(m².K) alebo izolačným trojsklom Ug = 0,5 W/(m².K). Kvalitu riešenia zabezpečí správne osadenie okna v obvodovom plášti a projekčná príprava exteriérového tienenia,“ vysvetľuje D. Majer.

Dodáva, že samostatnou kategóriou posudzovania kvality riešenia rekonštrukcie alebo novostavby je výmena vnútorného vzduchu. Vetranie oknami je „záťaž“, na ktorú treba myslieť. Je potrebné dodržať pravidelnosť vetrania. „Kto vetrá v zime pravidelne každú hodinu? Vetranie oknami nám  v zime spôsobuje nepohodu. Otvoríme okná a najstaršiemu členovi rodiny ťahá na kríže, alebo na nohy. Vtedy sa doba vetrania podstatne skracuje. Ďalším riešením je mechanické vetranie. Vetrací systém dostatočne prevetráva a nezaťažuje užívateľa. V energeticky pasívnom dome je riešenie s mechanickým prevetrávaním samozrejmosť a počíta sa s ním už vo fáze projektu. Pri mechanickom vetraní množstvo odvetrávaného vzduchu môžeme určiť výpočtom alebo pomocou senzorov, ktoré nám merajú kvalitu vnútorného prostredia – vlhkosť, CO2, VOC.  Ideálne je riešiť spálňu a detskú izbu výpočtom, kuchyňu a obývačku merať senzormi. Napríklad použitie rekuperátora  zabezpečí zvýšenie teploty privádzaného vzduchu.  Rekuperátor  rieši aj energetické straty, ktoré sú spojené s vetraním a nie sú zanedbateľné. Teplo, ktoré vypustíme von, musíme do bytu dodať späť,“ konštatuje D. Majer.

Dodáva, že montáž okna je potrebné zveriť do rúk odborníkov, pretože amatéri ju neurobia tak dobre ako špecialisti s dlhoročnou skúsenosťou. Sú k tomu potrebné aj materiály a pomôcky, ku ktorým sa spravidla laik nedostane. Financovanie rekonštrukcie okien by mali záujemcovia zase zveriť bankám, pretože v súčasnosti sa oplatí zobrať si hypotekárny úver na výmenu starých okien. Úroky v bankách sú historicky najnižšie, pri úrokových sadzbách už od 2,5 % ročne. Úspory na kúrení z dôvodu výmeny len okien tak umožnia splácať až 1/3 úveru na okná.

Viac informácií je na: www.makrowin.sk , alebo na tel: +421 45 5455346,
e-mail: info@makrowin.sk

 

 

Zář 092014
 

V době déle trvající nepřítomnosti se může dům nebo byt stát lákavým terčem lupičů, a proto je vhodné v době delší nepřítomnosti, např. před odjezdem na dovolenou, majetek co nejlépe zabezpečit. Nemusíte mít zrovna kvalitní bezpečnostní dveře ani drahé alarmy připojené na bezpečnostní agentury, abyste účinně ochránili váš dům nebo byt a minimalizovali rizika spojená s vykradením nebo poškozením vašeho majetku.

Majetková kriminalita je nejrozšířenějším druhem kriminality. Právě proto bychom měli zabezpečení našich domovů a majetku věnovat zvýšenou pozornost.

Věnujte pozornost zabezpečení

Vykradení bytu nebo domu můžeme předejít volbou a instalací vhodného zabezpečení. Základem jsou dveře s bezpečnostním zámkem. Vybírat bychom měli pouze prověřené zabezpečovací systémy.

Na trhu je možné zakoupit různá zabezpečovací zařízení, bezdrátové alarmy, kamerové systémy, které v době naší nepřítomnosti hlídají náš majetek nebo střeží ploty. Tyto systémy lze napojit na centrálu, která v případě vniknutí lupiče vyšle pracovníka bezpečnostní agentury, aby situaci vyřešil. Monitorovací systémy včetně kamer můžeme mít napojeny na náš mobilní telefon, na který nám v případě spuštění alarmu přijde zpráva (v některých případech i včetně aktuální fotografie pořízené kamerou). Vše tak můžeme mít neustále pod dozorem.

Bezpečností systémy mohou kromě monitorování a vyslání alarmu do bezpečnostní agentury nebo na vaše mobilní číslo také spustit silný zvukový a světelný alarm přímo na místě.

Nezapomeňte na pojištění domácnosti

Majetek se vyplatí chránit různými druhy zabezpečení. Pro ochranu domu i bytů můžete použít různé aktivní i pasivní bezpečnostní systémy, kamerové systémy, ale i vhodnou pojistku. V rámci pojištění domácnosti můžeme pojistit nejrůznější vybavení domu či bytu. Nejčastěji jde o finanční hotovost, šperky, výpočetní techniku a další hodnotnou elektroniku. Rozhodně není vhodné mít doma bez pojistky uložený větší obnos peněz nebo hodnotné šperky. U cenných předmětů je vhodné poznamenat si jejich sériová čísla, označit je kódem a případně je i vyfotografovat. V případě jejich odcizení tak ulehčíme a urychlíme práci policii i pojišťovně.

Preventivní opatření proti vykradení

Provést několik základních preventivních opatření proti vykradení se nám vyplatí. Ke zvýšení zabezpečení našeho domova a prevenci vloupání je vhodné učinit následující opatření.

1. Zamykat

Při každém odchodu z bytu či domu je nezbytné zavřít všechna okna a zamknout všechny dveře. Náhradní klíče bychom po odchodu neměli v žádném případě nechávat u domu (ani pod rohožkou nebo na okenním parapetu v květináči).

2. Chovat se nenápadně

Pokud jedeme na dovolenou, neměli bychom o naší nepřítomnosti informovat více lidí, než je nezbytně nutné. Rozhodně bychom neměli o našem odjezdu informovat cizí lidi prostřednictvím vzkazů na dveřích nebo na sociálních sítích. Jako prevence je naopak vhodné využít elektronická zařízení, která dokážou simulovat naši přítomnost – například světla, televizi, rádio.

3. Nevystavovat cenné věci

Krádeži můžeme předejít i díky úplným maličkostem. Stačí večer zatahovat závěsy, aby nebyla z okna vidět nová plasmová televize, nebo nenechávat obal od nového notebooku pohozený u popelnice před domem. Veškeré vystavené věci jsou pro zloděje lákadlem.

4. Upravený pozemek

Prevencí případného vloupání může být také dobře udržovaný a přehledný prostor před domem. Zloději „pracují“ raději po tmě a ve skrytu, proto je vhodné pozemek udržovat upravený, zastřihávat stromy a zahradu opatřit osvětlením s pohybovým čidlem, které udrží prostor dostatečně přehledný i v noci. Také kamerové systémy se dají snadno skombinovat s čidly snímající pohyb.

5. Dobré vztahy se sousedy

Při ochraně domácnosti se nám mohou hodit i přátelské vztahy se sousedy, kteří vám v případě nepřítomnost vyzvednou poštu z přeplněné schránky (což je jeden z jasných signálů naší nepřítomnosti) a občas zkontrolují, zda se kolem domu netočí někdo podezřelý.

Srp 142014
 

Společnost MEWA Textil-Management udává ve svém oboru přísnější měřítka. V budoucnu bude nabídka kvalitních pracovních ochranných prostředků vedena pod názvem „World Wide Work by MEWA“. A tento název je současně posláním: s mnoha mezinárodními značkami bezpečnostní obuvi, ochranných rukavic apod. by podnik chtěl ještě vhodněji zásobovat pracovní svět a maximálně vyhovět všem potřebám průmyslu a živnostníků. „Se značkou „World Wide Work“ nabízíme výběr, který svojí rozmanitostí a nabídkou splní jakákoli přání. Naši zákazníci dostávají v našem katalogu přehlednou a kompaktní formou to nejlepší značkové zboží ze světového trhu,“ vysvětluje Margharet Feldgiebel, jednatelka úseku „Bezpečnost práce” společnosti MEWA. Aby se optimálně pokryl různorodý pracovní svět, byla nabídka znovu rozšířena.

Rozmanitost výrobků z jedné ruky

Pro nabídku ochranných pracovních prostředků značky „World Wide Work“ využívá MEWA mezinárodní síť více než 250 renomovaných výrobců známých značek. Margharet Feldgiebel shrnuje výhody: „Více než 60 000 zákazníků v 15 evropských zemích si váží našeho sortimentu a nezávislého poradenství. Profitují ale i z výborných dodacích podmínek. Není-li určité zboží k dispozici, dokážeme vždy nabídnout alternativy.“

Se značkou „World Wide Work“ by podnik zároveň chtěl ještě více odlišit svoji obchodní činnost od služeb v oblasti textilu. „Název MEWA je úzce spjat s naším tradičním managementem v oblasti textilu, konkrétně co se týká čisticích utěrekpro opakované použití a pracovních oděvů,“ vysvětluje tento krok Veronika Lipovská, jednatelka společnosti MEWA Textil-Service s.r.o.. „Se značkou „World Wide Work by MEWA“ nyní svým zákazníkům navíc nabízíme jasně definovanou značku pro nákup ochranných pracovních prostředků. Současně ale nadále profitují z profesionální logistiky a spolehlivosti, kterou zajišťuje podnik MEWA.“ Od 1. září 2014 vyjde po značkou „World Wide Work by MEWA“ první značkový katalog ochranných pracovních prostředků svěžího vzhledu.

 

 Posted by at 11.38
Srp 112014
 

Drtiče odpadu jsou skvělými pomocníky každé moderní domácnosti. Nechce se vám stále chodit do koše s každou peckou z meruňky anebo pomeranče? Nebaví vás neustále vynášet plastikové pytlíky plné zapáchajícího odpadu? Potom jsou drtiče odpadu určeny i vám. Tyto dokonalé spotřebiče najdou využití téměř všude. Ovšem jejich pořízení je opředeno množstvím předností, ale i menších nevýhod. Jaké to jsou? To vám odhalíme na následujících řádcích.

V první řadě začněme samotnými výhodami. Mezi ty náleží třeba snadná instalace, kterou zvládne i průměrný kutil. Jednoduchý návod je obvykle vždy součástí každého zakoupeného drtiče a samotná montáž vám nezabere víc, než několik minut. Další výhodou je skutečnost, že drtič odpadu pojme téměř jakýkoli druh biologického odpadu – od ovocných a zeleninových slupek, před masové odřezky a další odkrojky, až po křehčí kosti či další odpad, který se v kuchyni množí.

Ale jak už bylo výše zmíněno, ani pořízení tohoto praktického pomocníka není tak úplně bez rizika. Důležité je vybírat takový drtič kuchyňského odpadu, jehož hlučnost není vysoká. V opačném případě byste si mohli pošramotit vztahy se sousedy, kteří si budou stěžovat na nepříjemný hluk v případě, že bude drtič kuchyňského odpadu v provozu. Dnešní drtiče odpadu jsou však již velmi tiché a jejich hlučnost obvykle nepřesáhne 55 dB. Jednou z posledních nevýhod je taky pořizovací cena, která není nejnižší.

V závěru je nutné uvést, jak by měla vypadat péče o kuchyňský drtič. Sem tam je vhodné vyjmout gumovou manžetu a pořádně ji umýt. Zde se totiž v průběhu používání mohou usazovat drobné zbytky odpadu, které jste do svého drtiče vložili. Spolehlivou a velmi snadnou metodou čištění samotné nádoby drtiče, je vložit do něj pár kostek ledu, špetku soli a pak jej pustit naprázdno.

Srp 072014
 

Investice do zabezpečení prodejny se rozhodně vyplatí. Správně zvolený a profesionálně nastavený a nainstalovaný systém pro zabezpečení prodejny snižuje či úplně ruší možnost, že přijdete o majetek. Moderní zabezpečovací systémy mají samozřejmě řadu dalších výhod. Součástí profesionálního zabezpečení prodejny je obvykle kombinace různých zabezpečovacích systémů. Mechanická ochrana zboží zabraňuje zcizení zboží, detekční antény u vstupu do prodejny zamezují neoprávněnému opuštění prodejny, kamerové systémy monitorují střežený prostor. Systém pro zabezpečení prodejny je schopen s vámi komunikovat přes mobil, tablet nebo notebook a to vzdáleně přes internet nebo může být připojen na speciální tísňovou linku bezpečnostního centra.

Aktivní ochrana – bezpečnostní mlha

Bezpečnostní mlha představuje účinnou ochranu proti zlodějům a vandalům. Různé zabezpečovací systémy využívají bezpečnostní mlhu i s dalšími ochrannými prvky. Při aktivaci alarmu se prostor do několika sekund naplní hustou mlhou. Zloděj ztrácí orientaci, panikaří a utíká.

Mlha je zdravotně nezávadná, nezanechává stopy, neškodí zboží. Bezpečnostní mlha chrání nejen zboží, ale zákazníky a personál, který pokud je přítomen může mlhu spustit i ručně nebo spustit alarm.

Bezpečnostní mlha je nezávadná

Bezpečnostní mlha je v podstatě vodní pára. Dýchání není žádným způsobem omezeno. Pokud máte v místnosti papírové dokumenty nebo elektronické zařízení, bezpečnostní mlha je nijak nepoškodí. Bezpečnostní mlha je zcela nezávadná. Nevzniká žádné poškození prodejny ani produktů. Nijak nepůsobí na textil, elektroniku, potraviny nebo jiné zařízení a produkty. Je zcela nezávadná a netoxická i pro člověka.

Je zjištěno, že k vloupání do objektu dojde v časovém horizontu 2-8 minut, ve kterém je zloděj schopný opustit místo i s Vašimi cennostmi, ještě před příjezdem bezpečnostních agentur nebo Policie. Bezpečnostní mlha donutí zloděje opustit prostor během několika sekund, avšak s prázdnýma rukama, nebo dokáže, ve spojení se silnými údery stroboskopu, zloděje paralyzovat a dezorientovat, a je tak velká šance, že bude zadržen.

Možná již máte instalovaný poplašný systém, ale jak všichni víme, je to jen upozornění pro majitele, který se pravděpodobně nachází daleko od místa, kde vloupání probíhá. Naproti tomu, kamerový systém zloděje jenom nahraje a záznam uchová. V dnešní době je zabezpečovací zařízení základním bezpečnostním nástrojem, ale ve srovnání se stupňující se agresivitou zlodějů, již nedostačující. Vhodné jsou komplexní zabezpečovací systémy obsahující jak aktivní, tak pasivní ochranu. Bezpečnostní mlha je ideální aktivní ochranou, která působí okamžitě a vloupání v podstatě znemožní.

Čec 272014
 

Na internetu se dnes dočtete spoustu informací o tom, proč kupovat plastová okna – když se nad tím zamyslíte, píše se stále o stejných výhodách a nic moc nového se nedozvíte…Zkusme to ale pro jednou obrátit a řekněme si, CO lidi od jejich nákupu naopak ODRAZUJE. Podívejte se na nejčastější MÝTY a DRBY kolující o plastových oknech.

Plastová okna jsou příliš drahá!

Je pravdou, že kvalitní plastová okna nepatřila v minulosti zrovna mezi nejlevnější zboží. Postupem času se však trh stal velmi konkurenčním, což táhne ceny dolů. Ne vždy je však současně kladen důraz na adekvátní kvalitu, a proto byste se rozhodně neměli při výběru omezovat pouze na tohle jediné kritérium. Věděli jste například, že za dřevěné rámy oken dnes dokonce můžete zaplatit až o 20-30 % více a za hliníková okna až o dalších 30 % navrch? Pokud si k tomu ještě připočtete úsporu peněz plynoucí z nenáročné údržby plastových oken a jejich dlouhou životnost, tak určitě svůj pohled na cenu brzy změníte.

Pokud se díváte po slevách, ale chcete zachovat určitý standard kvality, dávejte pozor třeba na to, jestli jsou plastová okna vyrobená z nového nebo recyklovaného plastu. Špičku v oblasti kvality potom představují výrobky firem používajících okenní profily Inoutic.

Plastová okna nejsou ekologická!

Ekologičnost a šetrnost k životnímu prostředí je dnes pro spoustu lidí součástí jejich životního stylu. Už jen samotný „chemický název“ materiálu – polyvinylchlorid – zní děsivě. I když je PVC skutečně produktem složité chemické syntézy (jejíž součástí jsou mimo jiné i ftaláty či těžké kovy), obavy o zdraví rozhodně nejsou na místě. Vždyť například v křišťálovém lustru je olova mnohem více než v PVC – a přesto si jej lidé bez obav o své zdraví kupují! Ekology jistě také potěší, že díky závazku iniciativy společností vyrábějících plastová okna pro recyklaci, Rewindo, by se od roku 2015 měl surový PVC vyrábět výhradně s ekologickými stabilizátory.

Dřevěná okna jsou lepší než plastová!

Opravdu oblíbená hláška odpůrců plastových oken. Dřevěná okna Vám ale naopak mohou způsobit spoustu vrásek v obličeji! Největším utrpením je asi roztažnost vlivem nadměrné vlhkosti. Počítat musíte taktéž s tím, že je budete muset aspoň každé dva roky lazurovat a jednou za pět let přelakovat. Plastová okna jsou proti nejrůznějším vlivům počasí a UV záření mnohem odolnější.

Z naprosto stejných kvalitních profilů se vyrábějí i další podobné výrobky, například balkonové dveře, nebo vchodové dveře do domu. Izolační schopnosti, tvarová a barevná stálost, stejně jako odolnost proti vlivům počasí, posouvá tento syntetický materiál vysoko na pomyslném žebříčku různých možností. Plastové vchodové dveře už dávno nevypadají jako vstup do lednice, a plastové balkonové dveře díky kvalitnímu kování otevřete třeba i jako ventilačku. Tam, kde dřevo vyžaduje precizní zpracování a pravidelnou péči, levnější plastová okna a dveře odvádějí perfektní práci.

Plastové profily po čase zežloutnou!

Okenní profily nejsou vyrobeny pouze z PVC, ale obsahují spoustu dalších přísad. Složení této „receptury“ je u všech systémů na trhu velmi podobné a podléhá přísným zkouškám. Pro zachování barvy a fyzikálně-mechanických vlastností se používá zejména tepelný stabilizátor a stabilizátor proti působení UV záření. Pokud však přesto máte pocit, že bělost Vašeho plastového okna není to, co bývala, stačí jej dle zkušeností „stejně postižených“ ošetřit saponátem.

Čec 262014
 

V součastnosti je velkoformátový tisk prakticky nejpoužívanším způsobem ve výrobě vizuální reklamy. Pokud výrobce zaručí kvalitní podkladový materiál a zejména kvalitní inkoust se zárukou barevné stálosti, máme co do činění s osvědčeným a rentabilním produktem.

Dodavatelé velkoformátového tisku nabízejí zpravidla velmi širokou spolupráci díky přístrojovému zázemí sahajícímu od tiskařských strojů až po prostor pro dokončovací a navazující práce (svařování, laminování). Nezřídka se šířka tisku pohybuje i kolem 160 cm, ale většinou bohatě stačí standardních 100 cm pro většinu velkoformátových tisků. U reklam s formátem větším než rozměry tisku lze jednotlivé printy svařovat k sobě a tím docílit libovolného formátu bez vizuálních kazů.

Materiály používané ve velkoformátovém tisku

Velkoformátový tisk samozřejmě vyžaduje různé flexibilní podklady pro nejrůznější aplikace reklamy. Požadována je opět barevná stálost a netečnost vůči nanesenému inkoustu. Využívají se samolepící fólie, billboardový papír, papír pro Citylighty, bannery, textil, vlajkovina a síťoviny (mesh).

Využití velkoformátového tisku v exteriérech

Na příklady velkoformátového tisku tak nejčastěji narazíte na billboardech a reklamních tabulích, bannerech, reklamních stojanejch a informačních systémech ve výlohách a vitrínách, ale také na automobilech, kamionech a jejich autoplachtách, kde tvoří fotografické motivy. Samozřejmě se velkoformátovým tiskem potiskují i vlajky, vyrábějí se samolepky a okenní grafika, svoje místo má i ve světelné reklamě.

Související služby: velkoformátové skenování a velkoformátové kopírování

S existencí velkoformátového tisku vznikla potřeba pro velkoformátové kopírování a velkoformátové skenování. Obě navazující služby mají široké využití u profesionálů v oblasti CAD, GIS, reprografie a reklamy, ale i mezi veřejností, která pracuje s velkými formáty map, plánů, schémat, výkresů, fotografií nebo třeba prezentačních materiálů.

K velkoformátovému skenování i kopírování se využívá atestovaný barevný velkoformátový skener s vysokým optickým rozlišením. Při obou činnostech je možné zajistit také zvětšování, zmenšování, čistění pozadí kresby, nebo tisk větší šířky metodou peeling.

Čec 252014
 

Chcete si šetřit práci, čas i peníze a zvyšit estetickou i tržní hodnotu či prestiž nemovitosti? Pak právě pro Vás máme v nabídce automatickou závlahu vašich pozemků. Automatická závlaha také zlepšuje mikroklima na zahradě, je velkým plusem pro všechny majitele zahrádek, trávníků, stromků,…. Zavlažování se spouští samo, každý den ve stejnou dobu, většinou brzy ráno nebo v noci, při deštivém počasí se samo vypne. Závlaha funguje i v době Vaší dovolené, nemoci i jiné vaší absenci. V případě, že si vyberete trysky vytvářející vodní obrazce tak také neopakovatelnou hru barev a vody přímo na vaší zahradě.

Čec 212014
 

Zařízení s příznačným názvem „projektor“ zná řada z nás už od základní školy. Na stěny anebo tabule nám projektory promítaly příklady z matematiky, chemické rovnice a vzorce, zadání z češtiny, ale i nepříliš oblíbené zadání úkolů na doma nebo spoustu dalších sdělení a oznámení. Projektory v dnešní době však nejsou doménou jenom školních učeben, ale také některých z domácností. S jejich pomocí lze totiž proměnit obývák v multikino a okouzlit tak příjemnou dámskou návštěvu nebo partu přátel. Avšak projektor by neplnil funkci, pro kterou byl primárně sestrojen nebýt jedné podstatné součástky, lampy.

Lampa tvoří samotné srdce projektoru a na jejím výběru bychom si měli dát opravdu důkladně záležet. Jednou z prvních věcí je zamířit do té správné kamenné prodejny nebo klienty ověřeného internetového e-shopu. Jestliže si nebudete vědět s výběrem konkrétní lampy rady, může vám pomoci personál nebo si můžete informace načerpat na webu výrobce. Samotný projektor a lampa do něj ale určitě nepatří mezi levnou a finančně zanedbatelnou záležitost. Z tohoto důvodu si dejte na jeho bezchybném výběru i následné údržbě opravdu záležet.

A jelikož jsme již výše zmínili údržbu, pak je záhodno sdělit, jakým způsobem je ideální o zakoupený projektor pečovat. Dnešní moderní modely už nějakou speciální údržbu zpravidla nepotřebují. Je však ideální umístit je do volného prostranství s cirkulací vzduchu. V případě opačném by se mohla lampa projektoru, nebo projektor přehřát a tím zkrátka znehodnotit.

Vhodné je taky čas od času vyměnit prachové filtry vašeho projektoru nebo odstranit prachové částečky z jeho povrchu. To jednoduše provedete za pomocí nádoby se stlačeným vzduchem anebo speciálním papírem pro čištění objektivů. Využít samozřejmě též můžete obyčejný navlhčený hadřík, který by však neměl za žádných okolností přijít do styku s chemickými přípravky. Jedině tak je možno prodloužit životnost nejen lampy, ale též celého projektoru o několik týdnů či měsíců.