CS link 2

CS link satelitní platforma působící v České republice, která provozuje dekódovací karty.
NEOMEZENÁ KARTA- poskytuje dekódování televizního a rozhlasového signálu základních českých a slovenských stanic bez časového omezení.
ROČNÍ KARTA- poskytuje stejné možnosti dekódování jako NEOMEZENÁ KARTA, avšak narozdíl od ní, pouze ve lhůtě 12 měsíců.
Obě karty dokáží též dekódovat signál zahraničních, volně dostupných programů (je nutno mít pořízený konvertor duo LNB).
Cslink nabízí divákům různé druhy předplacených balíčků, včetně svobodného výběru nechtěných programů dle přání zákazníka. Prakticky všechny programy si lze objednat samostatně bez předplacení jakéhokoliv balíčku.
Cslink umožňuje zákazníkovi volbu z těchto programových balíčků:
TOTAL- obsahuje 24 placených TV programů a zahrnuje v podstatě celou nabídku cslink placených programů (vyjma balíčků FILMBOX a FILM).
MÝCH 6- v tomto balíčku si uživatel může vybrat 6 programů, a to z balíčku TOTAL a z balíčku FILMBOX. Zákazníkovi je umožněno kdykoli změnit svoje vybrané programy.
MIX- představuje zúžení programového balíčku TOTAL. Stejně jako v balíčku TOTAL jsou obsahem balíčku MIX programy různých žánrů, takže je ideální volbou pro celou rodinu.
SPORT- v nabídce je 6 sportovních programů v češtině.
DOKUMENTY- výborná volba pro zvídavé diváky a milovníky přírody a historie. Obsahuje 5 dokumentárních programů.
FILM- obsahuje 2 programy HBO. Navíc v českém jazyce a bez reklam.
FILMBOX- obsahem nabídky tohoto balíčku jsou filmové snímky pocházející z archivu evropské distribuční společnosti SPI-International.

Fonetip s.r.o.
www.satelitni-komplety-shop.cz

CS link

CS link
Cs link satelitní platforma, poskytující příjem satelitních programů na našem území. Zákazníkům nabízí dva druhy karet pro bezproblémové dekódování.
NEOMEZENÁ KARTA- navždy dekóduje základní české a slovenské TV a rozhlasové programy, navíc některé v HDTV rozlišení. Samozřejmostí je možnost naladění některých zahraničních TV stanic (podmínkou je konvertor duo LNB). Stejné možnosti, avšak pouze na dobu 12 měsíců nabízí ROČNÍ KARTA.
Placené balíčky umožňují volbu širokému spektru televizních diváků, včetně selekce shlížených programů.
TOTAL- do počtu nabízených programů, nejobsáhlejší balíček cs link. Jeho součástí jsou i ostatní balíčky (kromě FILM a FILMBOX). V tomto balíčku by měl najít svoje oblíbené pořady každý televizní divák.
MÝCH 6- nabízí divákovi volbu z balíčků TOTAL a FILMBOX.
MIX- nabízí různé spektrum programů, stejně jako TOTAL. Rozdílem je menší počet programů- 13. Oproti balíčku TOTAL je však levnější a rovněž je svým zaměřením určen pro celou rodinu.
SPORT- nabízí 6 sportovních kanálů kompletně v českém jazyce. Sportovním fanouškům tak už neunikne žádná významnější událost.
DOKUMENTY- 5 TV programů s převážně přírodní nebo historickou tematikou.
FILM- obsahem balíčku jsou 3 programy- HBO, HBO 2 a Cinemax.
FILMBOX- tento balíček umožňuje příjem programů z archivu SPI International a zahrnuje programy FILMBOX a FILMBOX EXTRA.
Cs link poskytuje svým zákazníkům prakticky všechny dostupné programy též samostatně, bez jakékoliv povinnosti předplacení některého z balíčků.
Fonetip s.r.o.
www.satelitni-komplety-shop.cz