Úno 242016
 

Dezinsekce je činnost, při které je různými metodami huben hmyz a ostatní členovci, kteří žijí v blízkosti člověka a působí mu velké škody nebo jsou nebezpečné ze zdravotního hlediska.

 

Mezi základní důvody, proč určité druhy hmyzu a členovců likvidujeme, patří:

  1. Důvod zdravotně – epidemiologický (nebezpečí šíření nemocí)
  2. Důvod epiziotologický (hmyz napadá zvířata, zneklidňuje je či na nich cizopasí)
  3. Důvod hospodářský (hmyz působí škody na uskladněných produktech – zejména na potravinách.

Samotnému dezinsekčnímu zásahu předchází důkladné posouzení dané situace. Zjištění druhu a výskytu hmyzu. Posouzení stavebních závad, které mohou být příčinou vnikání hmyzu do objektu. Následuje volba způsobu hubení hmyzu s ohledem na charakter objektu, provozovanou činnost a hygienické zabezpečení. Po samotném dezinsekčním zásahu je nutné provést důkladnou kontrolu, vyhubení nově vylíhnutých jedinců a důkladný úklid. Součástí každého dezinsekčního zásahu je sepsání protokolu o provedeném zásahu.

Hmyz je huben dotykově pomocí postřiků či poprašem, pomocí plynování (celých objektů nebo určitých prostor či napadených zásob). Dalším způsobem hubení hmyzu je kladení požerových nástrah případně použití dezinsekčního gelu, který se aplikuje jako jakási bariéra u migračních průstupů hmyzu.

Aby byla účinnost dezinsekčního zásahu maximální, je nutné ji s odstupem času opakovat. Při tomto druhém zásahu jsou hubeni ti jedinci, kteří nebyli v době prvního zásahu ještě vyvinuti a ti jedinci, na které první zásah nedosáhl.

Mezi nejvýznamnější škůdce patří švábi, rusi, rybenky, pisivky, mouchy, zavíječi, mravenec faraón, octomilka, zrnokaz, červotoč, moli. Dezinsekční zásahy jsou dále prováděny proti bodavému a alergennímu hmyzu a roztočům (blechy, vosy, sršni, klíšťata, vši, štěnice, komáři, roztoči apod.).

Dezinsekci je nutno provádět pouze přípravky, které splňují veškeré ekologické normy.

Pokud potřebujeme dezinsekční zásah, určitě se vyplatí využít služeb zkušených profesionálů, kteří likvidaci škodlivého hmyzu provedou se zárukou.

Mezi přední dezinsekční společnosti s dlouholetými zkušenostmi patří společnost de Wolf GROUP s.r.o. z Chebu. Společnost de Wolf nabízí kompletní profesionální servis DDD – dezinfekce, dezinsekce, deratizace.

http://www.dewolf.cz/sluzby/sluzba-ddd/

Úno 182015
 

Některé druhy hmyzu žijící zejména v blízkosti lidí mohou působit člověku velké škody a mohou být i nebezpečné ze zdravotního hlediska. Před takovýmto hmyzem a jeho přemnožením nás chrání dezinsekce.

 

Dezinsekce je obor zabývající se hubením škodlivého a obtížného hmyzu. Firmy nabízející dezinsekční služby nabízí odborné hubení takovéhoto hmyzu zejména chemickou cestou. Hmyz je huben dotykově nebo požerově, případně pomocí speciálních plynů.

Mezi škodlivý hmyz, jehož hubení dezinsekční firmy provádí, patří: rus domácí, šváb obecný, mravenci faraoni, rybenky, klíšťáci, štěnice, potemníci, moli, zrnokazi, červotoči, zavíječi, mouchy, ovádi, komáři apod.

Dezinsekční firmy používají k likvidaci škodlivého hmyzu různé metody. Jedním ze způsobů likvidace hmyzu je hubení prostřednictvím pokládky požerových nástrah. Další metodou je likvidace pomocí postřiků. Případně dezinsekční firmy používají dezinsekční gel, který se aplikuje jako jakási bariéra u migračních průstupů hmyzu.

Výběr nejvhodnější metody dezinsekční firma provádí podle druhu hmyzu, který má být huben, podle místa dezinsekčního zásahu a podle množství a rozšíření daného druhu škodlivého hmyzu.

Aby byla účinnost dezinsekčního zásahu maximální, je nutné ji s odstupem času opakovat. Při tomto druhém zásahu jsou hubeni ti jedinci, kteří nebyli v době prvního zásahu ještě vyvinuti a ti jedinci, na které první zásah nedosáhl. Pro zjištění účinnosti nebo nutnosti dalšího zásahu je vhodné realizovat monitoring. Při tomto monitoringu jsou rozmístěny pasti a podle toho, kolik hmyzu v nich uvízne, je určen stav zamoření a následně stanoven další postup likvidace.

Odborné dezinsekční firmy používají přípravky splňující přísné ekologické normy. Použití nejvhodnější metody likvidace hmyzu, výběr vhodného a účinného insekticidního přípravku a odborné použití zaručují úspěch dezinsekčního zákroku při dodržení veškerých bezpečnostních opatření a minimalizaci nákladů.

Mezi přední dezinsekční společnosti s dlouholetými zkušenostmi patří společnost de Wolf GROUP s.r.o. z Chebu. Společnost de Wolf nabízí kompletní profesionální servis DDD – dezinfekce, dezinsekce, deratizace.

http://www.dewolf.cz/tag/dezinsekce/

http://www.dewolf.cz/kontakt/clanky/

http://www.dewolf.cz/kontakt/clanky/desinsekce/

Deratizace

 Služby  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Deratizace
Kvě 252014
 

Obtěžují vás hlodavci, škodlivý hmyz, nebo mikroorganismy a hledáte zaručený způsob, jak se jich zbavit? Ochraňte spolehlivě svůj dům i firmu, využijte služeb deratizace, dezinsekce a dezinfekce od naší společnosti. Profesionální deratizace zabírá rychle a spolehlivě, a je mnohem efektivnější než likvidace hlodavců, či hmyzu vlastními silami, ve finále je také často výrazně levnější.

Naše firma Libor Čihák, je úzce specializována na zdravotně-technický servis v oblasti ochranné deratizace, dezinsekce a dezinfekce. Provádíme plošné i ohniskové deratizace všech druhů, podle potřeb a požadavků zákazníků. Zakázky jsou realizovány již do 48 hodin od přijaté objednávky. Pracujeme na vysoce profesionální úrovni, pružně, dynamicky a zároveň diskrétně. Využíváme bohaté zkušenosti, získané během dlouholeté praxe, které neustále doplňujeme o nejnovější poznatky z oboru. Při práci používáme pouze ekologické přípravky, které jsou minimálně toxické pro člověka a domácí zvířata.

Působíme nejen v Karlovarském kraji, kde patříme mezi největší deratizační firmy, ale také v celém regionu Plzeňském, Ústeckém, Jihočeském a Středočeském kraji, nevyjímaje Prahu. Jsme připraveni splnit i veškeré vaše požadavky v oboru deratizace – dezinsekce – dezinfekce. Provádíme rovněž celoroční péči o všechny objekty a poskytujeme kvalitní poradenský servis. Zdarma vám zpracujeme deratizační plán pro systémy řízení HACCP. Pokud vás zajímá průběh deratizace a přesná cena ve vašem konkrétním případě, neváhejte nás kontaktovat.