Zateplení fasády systémem Revco

Značka Revco v zateplení fasád má tradici již od roku 1945. Ryze česká pobočka u nás vznikla v roce 2009. Díky velmi dobré zpracovatelnosti výrobků a vynikajícímu poměru cena kvalita se Revco stalo velmi oblíbeným u řemeslníků. V České republice existuje již celá řada referencí.

Zateplení fasád systémem Revcover je vhodné nejen pro rekonstrukce starších domů, ale i na novostavby nebo bytové či panelové domy, budovy státní správy a veřejné objekty. Produkty řady Revco jsou vyráběny v moderním závodě v Maďarsku na severozápadním okraji Budapešti. Systémy Revcover mají platný certifikát polystyren ETICS dle Etag 004. K zateplení je možno použít fasádní polystyren, šedý polystyren nebo minerální fasádní vatu. K lepení a vytvoření armovací vrstvy je používán velmi kvalitní tmel RevcoFix, který má velmi dobrou pružnost a přídržnost k podkladu. Vzhledem ke svým kvalitám a příjemné pořizovací ceně se jedná o velmi žádaný produkt. Tónování barevných hmot se provádí vysoce UV odolnou řadou pigmentovacích past, což zaručuje maximální barevnou stálost a výrazné prodloužení intervalu pro renovaci fasády.

Fasádní omítky Revco jsou dodávány v 15Kg baleních, což umožňuje daleko lepší manipulaci na stavbách. Zateplení fasád systémem Revcover je kvalitním produktem a především návratnou investicí do budoucna. Nejvíce oblíbený je systém, kde je jako izolace použit fasádní polystyren. Pokud je zateplení provedeno v dostatečné síle izolantu, je návratnost této investice mnohem kratší.

Přesvědčte se i vy o kvalitách zateplovacích systémů Revco.

Zateplení fasády svépomocí?

Realizace zateplení fasád svépomocí je čím dál častější otázkou pro majitele objektů, které toto opatření vyžadují. Do montáže zateplovacího systému si troufá stále více domácích kutilů. Ve snaze ušetřit za realizační firmu může ovšem dojít k nepříjemnostem v podobě estetických defektů na fasádě nebo dokonce i k odtrhnutí některé vrstvy KZS. Nic méně ti šikovnější si se správným postupem jak na zateplení fasády jistě poradí. Stačí využít brožur renomovaných výrobců zateplení a nebo se přímo obrátit na specialisty v oboru zateplení fasád.

Základem pro dobré zateplení je nákup tepelné izolace. Pro většinu objektů ať už novostaveb nebo rekonstrukcí vyhovuje fasádní polystyren. Doporučujeme se před nákupem poradit s odborníkem k vůli zvolení síly izolantu. Pokud zvolíte na fasádu šedý fasádní polystyren dbejte na pokyny uvedené výrobcem. Šedý polystyren má totiž až dvojnásobnou teplotní roztažnost oproti klasickému polystyrenu s označením EPS 70F. To může při aplikaci za slunečného počasí způsobit nemalé problémy, proto při zateplení fasád šedým polystyrenem doporučujeme lešení opatřit ochrannými plachtami proti přímému slunečnímu záření.

Podle typu konstrukce a vytyčených vlastností lze kromě polystyrenu volit izolanty jako fasádní vata, prodyšný polystyren Open nebo Clima nebo jiné speciální fasádní desky např. Multipor. Je důležité si spočítat co nejpřesněji plochu zateplení. Od ní se pak odvíjí počet lepící a stěrkové hmoty, počet hmoždinek, armovací tkanina, penetrační nátěr a finální fasádní omítka. Při sestavování rozpočtu nezapomeňte na příslušenství, které se počítá na běžné metry. Máme na mysli zakládací profily, rohové profily vystužené síťovinou, začišťovací okenní profily nebo další příslušenství spojené se zateplením fasády. Povrchová úprava nezakryje všechny nerovnosti, dbejte na dostatečné vyrovnání armovací vrstvy. Vzhledem k tomu, že aplikace omítky má svá specifika, doporučujeme si nasmlouvat řemeslníky s bohatou praxí. Parta fasádníků by měla mít zkušenosti s aplikací Vámi zakoupeného materiálu.

Zateplení fasády se vyplatí, ale …

I když má u nás zateplení fasád vybudovanou téměř 20ti letou tradici, stále se při realizování zateplení vyskytují zásadní chyby. V konečném důsledku může mít špatně provedené zateplení fasády velký vliv na životnost a především funkčnost celého systému, která se dříve nebo později může projevit estetickými defekty fasády nebo v nejhorších případech až odtržení izolačních desek od podkladu. Investice do tohoto opatření je sice návratná, ale jen za předpokladu, že bude dodržena vhodná skladba a technologický pracovní postup.

Jedna ze zásad jak si zachovat co nejdelší životnost zateplovacího systému je správně zvolit izolační materiál. Mezi nejrozšířenější tepelné izolace patří fasádní polystyren. Vzhledem k jeho pořizovací ceně a dobrým tepelně izolačním vlastnostem je velmi rozšířený nejen u rekonstrukcí a renovací fasád, ale i u novostaveb, bytových a panelových domů. Mějte na paměti, že polystyren se v ČR vyrábí, ale také dováží z okolních států. Doporučujeme vždy vybírat tzv. českou kvalitu EPS, která splňuje veškeré požadavky na použití do kontaktních zateplovacích systémů ETICS. Musíme upozornit na fakt, že zahraniční fasádní polystyren má zpravidla nižší objemovou hmotnost a horší tepelně izolační vlastnosti. Díky nekvalitnímu izolantu si můžete snížit životnost zateplení fasády o několik let. Taková investice do zateplení potom postrádá tížený efekt.

Neméně důležité pro zachování maximální životnosti ETICS je dodržovat správné technologické postupy. Informujte se u odborníku jak správně nalepit polystyren, jak provést armovací vrstvu, čím a jak kotvit fasádní polystyren, jakou povrchovou omítku použít? Na tyto otázky najdete odpovědi u specializovaných realizačních firem nebo na odborných webech s touto tématikou.

Izolační desky Isover Twinner

Vzhledem k neustálému vývoji tepelných izolací pro zateplení fasád se na trhu objevila novinka v podobě sendvičově uspořádaných desek. Jádrem izolantu je šedý fasádní polystyren GreyWall se zvýšeným izolačním účinkem, který se již osvědčil v praxi při zateplení nízkoenergetických nebo pasivních domů. Tento šedý polystyren je doplněn o krycí desku Isover TF Profi tloušťky 30mm.

Spojení desek je provedeno průmyslovým slepením pomocí speciálního lepidla, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu i smyku a umožňuje ekonomickou výrobu izolačních desek pro energeticky úsporné objekty v tloušťkách od 100 do 300mm. Izolační deska Twinner má díky spojení materiálů polystyren vata výborné tepelně izolační a akustické vlastnosti. Tato izolace je velmi vhodná pro zateplení fasád rekonstrukcí nebo novostaveb s vysokým požadavkem na úsporu energií. Skladba zateplení vychází z kombinací materiálů vhodných na šedý polystyren. Jednou z certifikovaných skladeb představila firma Baumit. Lepící a stěrková hmota ProContact, kotvící hmoždinky StarTrack, armovací tkanina Startex, finální povrchová úprava NanoporTop se samočistícím efektem. Zateplení tímto systémem patří jednoznačně mezi nejkvalitnější konfigurace ETICS.

Řešení Twinner je sice o něco finančně náročnější než při klasickém zateplení, kdy je použit izolant fasádní polystyren, ale zároveň klade důraz na dlouhou životnost a kvalitu povrchové úpravy.