Gabiony a jejich využití

Historie používání gabionů je stará tisíce let. První požití gabionů bylo v Egyptě ke zpevnění břehů a k sanaci půdy proti erozi. K tomuto účelu se gabiony využívají i nyní, i když to není zdaleka jediné využití gabionů. Stále více se gabiony začínají prosazovat i v zahradní architektuře a v ostatním stavitelství.
Co to vlastně jsou gabiony? Gabiony jsou koše, dříve přírodní konstrukce z rákosu, nebo vrbového proutí, nyní drátěné konstrukce. Celá konstrukce je vyplněna kamením, nebo jiným stálým materiálem. Díky pozinkování drátů je životnost takovéto konstrukce desítky let. Případně je možné ještě drát obalit plastem a není problém použít gabiony i ve vodě s trvanlivostí desítky let.
Gabionové konstrukce můžeme v moderním stavitelství vidět téměř všude. Původní využití gabinů pro zpevnění vodních toků je nyní jen jedním z mnoha použití těchto konstrukcí. Při technických stavbách mostů, podjezdů, nadjezdů atd. se velice často používají pro sanaci svahů a jako zábrana sesuvu půdy. V zahradnictví se staví gabionové zahrady, okrasné zídky, podpěrné zídky a další. Využití je zcela na fantazii architektů.