Se zatopeným sklepem pomůže kalové čerpadlo

Vydatné deště každoročně dělají starosti chatařům a majitelům rodinných domů se sklepem. Ve chvíli kdy silně promáčená půda již není schopna vstřebávat více vody, nastává problém v podobě zatopeného sklepa. Vynášení kyblíků vody je sice také možnost, ale dobré kalové čerpadlo vám ušetří nervy i námahu.

Kalové čerpadlo je jediný typ čerpadla, který je pro takovou situaci vhodný. Jiná čerpadla by se znečištěnou vodou ucpala a zničila. Kalové čerpadlo, jak již název napovídá, slouží k odčerpávání znečištěné vody – to znamená, že ve vodě mohou být i větší částečky, bahno nebo živočišný odpad. Míra znečištění čerpané vody je pak jedním z ukazatelů, který udává, jak výkonné čerpadlo potřebujete. Ale o tom za chvíli.

Využití kalového čerpadla

Zatopené sklepy nejsou jediným místem, de kalové čerpadlo najde své uplatnění. Speciální kalová čerpadla se používají také pro septiky nebo žumpy, kde je míra znečištění již značná. Zahrádkáři využívají čerpadlo k čerpání vody ze studny nebo jímky, kde se zachytává dešťová voda. Zavlažování zahrady je hned snazší. Také bazén nebo jezírko můžete vypustit pomocí kalového čerpadla.

Kalová čerpadla, setkat se můžete také s označením kalovky, mají robustnější konstrukci než čerpadla na čistou vodu. Rozlišujeme pak různé typy podle použití. Ponorná kalová čerpadla jsou, například uzpůsobena pro čerpání vody pod hladinou. Pro odčerpání velmi znečištěné vody, jsou čerpadla vybavena řezacími noži, které nečistoty rozmělní.

Podle čeho vybrat kalové čerpadlo

Jak již bylo naznačeno, hlavním faktorem pro výběr kalového čerpadla by pro vás měla být míra znečištění čerpané vody. Musíte vědět, pro jaký účel budete čerpadlo využívat. Dále vás bude u povrchových čerpadel zajímat:

  • jejich výkon (charakteristika čerpadla);
  • průchodnost (max. velikost částic);
  • charakter znečištění;
  • zda potřebujete „normální“ nebo samonasávací čerpadlo;
  • pohon (230 V, 400 V, benzínový motor).

U ponorných kalových čerpadel pak:

  • jeho maximální průtok;
  • výškový rozdíl mezi hladinou a výstupem;
  • konstrukce a s tím související otázka: „Jak často bude čerpadlo používáno“.

Ideální je samozřejmě najít čerpadlo v poměru cena / výkon. Velkým pomocníkem je pro majitele chalup, kde není zaveden přívod vody. Stejně tak je využíván na zahradách.

Kalová čerpadla – charakteristika, druhy a použití

Dalo by se říci, že kalová čerpadla odvádí ze všech možných čerpadel tu nejšpinavější práci. Slouží k čerpání znečištěné vody například ze septiků, jímek, zaplavených sklepů a podobně. Dokážou si poradit s velkým obsahem nečistot i s mechanickými částicemi, které takové mohou obsahovat. Při výběru kalového čerpadla je třeba znát míru a způsob znečištění vody. Jedině tak můžete vybrat čerpadlo, které se nebude ucpávat.

Výběr kalového čerpadla

Při výběru kalového čerpadla je třeba k dosažení jeho požadované životnosti a vlastností zohlednit charakter a koncentraci v čerpané vodě obsaženého znečištění, proto výrobci pro různá použití nabízejí vhodná konstrukční řešení. Pokud se jedná o přečerpávání dlouhovláknitých nečistot je nasnadě použít čerpadlo s mělnícím zařízením. Pokud dlouhovláknité nečistoty přítomny nejsou, můžete vybírat z normálních kalových čerpadel.

Dále se soustřeďte podle následujících parametrů.

Koncentrace znečištění

Charakter znečištění může být různý a je podle toho třeba kalová čerpadla vybírat. Pro orientaci vám může pomoci následující přehled:

Normální znečištění – nesedimentovaná dešťová voda obsahující nečistoty, průsaková voda ve sklepě atp.

Zvýšené znečištění – husté suspenze připomínající krupicovou kaši – platí do hustoty stanovené výrobcem, aby se nepřehříval motor.

Při výběru čerpadla je nutno vzít v úvahu ještě max. velikost nečistot, kterou udává výrobce jako průchodnost. Jedná se o hodnotu průměru největšího kulového předmětu, který může projít oběžným kolem čerpadla nebo sacím sítem čerpadla.

Jak působí na čerpadlo

Abrazivně – písek, vápenné mléko, kal z broušení.

Neabrazivně – spadané listí, fekálie.

Druhy kalových čerpadel

Kalová čerpadla vybíráme ze tří typů na základě zjištění podle předchozích parametrů.

Ponorná odstředivá kalová čerpadla – jejich konstrukce umožňuje jejich trvalé ponoření a použití při čerpání kapalin s obsahem nečistot různé velikosti. Některé typy jsou vybaveny vířičem, který při čerpání míchá obsah nádrže a tím zamezuje usazování nečistot.

Oběžné kolo typu „VORTEX“ používané v kalových čerpadlech vytváří před sebou rotující množství vody, které vytvoří vodní vír. Z tohoto důvodu jsou často označována také jako „vírová“. Jejich výhoda je minimalizace vzniku zanesení kalového čerpadla, vhodnost při vyšším obsahu písku v čerpané vodě a velká průchodnost, nevýhodou je nižší účinnost.

Použití: Pitná voda, čistá užitková voda, znečištěná voda, čerpání vody ze studní, bazénů, sudů, čerpání špinavé vody z praček, sprch a dřezů umístěných ve sklepních částech domů do kanalizace, vyčerpávání zaplavených sklepů. Nesmí se použít pro čerpání splaškové vody.

Ponorná odstředivá kalová čerpadla s řezacím zařízením (s noži) – jejich konstrukce umožňuje jejich trvalé ponoření a použití při čerpání kapalin s obsahem nečistot různé velikosti včetně dlouhovláknitých (funkci řezacího zařízení lze přirovnat k mixéru).

Ponorná odstředivá kalová čerpadla s mělnícím zařízením (s drtičem) – jejich konstrukce umožňuje jejich trvalé ponoření a použití při čerpání kapalin s obsahem nečistot různé velikosti včetně dlouhovláknitých (funkci mělnícího zařízení lze přirovnat k mlýnku na maso).

Použití pro obě výše zmíněná čerpadla: Zejména pro čerpání splaškové vody ze septiků a žump, čerpání vody ze studní, bazénů, sudů, sklepů.

Ponorná čerpadla chlazená čerpanou kapalinou nemusí být celá ponořena, při chlazení okolní kapalinou ano.

Jak vybírat čerpadlo

Následující průvodce při výběru čerpadla Vám umožní zorientovat se v nabídce čerpadel a vybrat si takové čerpadlo, které bude vyhovovat Vašim požadavkům a potřebám. Před koupí čerpadla je nutno zodpovědět několik otázek, které jsou pro jeho výběr velmi důležité.

Hloubka a vzdálenost čerpané vody

V prvé řadě je důležité vědět, odkud se bude voda čerpat. Zdrojem vody může být např. vrt, studna, vodní nádrž nebo vodní tok. Velmi důležitou roli hraje také vzdálenost vodního zdroje a výškový rozdíl vody. Znalost výškového rozdílu vody je nezbytná ke stanovení výkonu čerpadla, pro jeho zjištění je nutno sečíst všechny výšky od zdroje vody k výtoku a přičíst ztrátu 1m výšky za každých 10 m délky potrubí. Výpočet této veličiny Vám usnadní kalkulátor výpočtu dopravní výšky.

Při čerpání vody z menších hloubek je možno použít povrchová čerpadla, ve větších hloubkách je použít ponorná čerpadla. Vzdálenost od zdroje vody je také důležitým faktorem a určitou roli hraje také bezpečnostní hledisko. Hrozí-li nebezpečí krádeže, je lepší použít povrchové čerpadlo na vlastním pozemku, než ponorné u zdroje vody.

Tlak a množství vody

Musíme také zjistit potřebný tlak vody v místě spotřeby, pro jeho výpočet je nutno znát počet a druh spotřebičů vody jako jsou pračka, myčka nádobí a také předpokládanou spotřebu vody.

Důležité také je, jak často se čerpadlo bude používat. Pro příležitostné čerpání vody postačí plastiková čerpadla, pro stálé použití jsou vhodnější nerezová čerpadla. Významným kritériem při rozhodování o volbě čerpadla je také množství vody, které se bude čerpat, což samozřejmě ovlivňuje výkon čerpadla.

Stupeň znečištění čerpané vody

Velmi důležitou roli hraje také kvalita a stupeň znečištění vody. Pitnou vodu je možno čerpat z podzemních zdrojů buď pomocí povrchových odstředivých čerpadel, nebo ponorných čerpadel. Při čerpání čisté užitkové vody z přírodních a umělých nádrží je nutno zabránit vnikání nečistot do čerpadla pomocí sacího koše, pro mírně znečištěnou vodu se používají čerpadla kalová.

Pro čerpání splašků se hodí čerpadla litinová a nerezová, která jsou pro tento účel vybavena především tvarem oběžného kola. Často je nutno použít čerpadlo s řezacím zařízením, které pevné nečistoty nejdříve rozdrtí a potom vyčerpá. Při čerpání vody obsahující písek se používají stavební kalová čerpadla odolná proti pískům.

Konstrukce čerpadel

Dle konstrukce je čerpadla možno rozdělit na odstředivá, vřetenová a vibrační. Nejrozšířenější jsou odstředivá čerpadla, která mohou být i samonasávací. Vřetenová čerpadla přepravují vodu otáčením nerezového šneku, jejich nedostatkem je omezený průtok. Vibrační čerpadla používají elektromagnet, který vhání vodu do potrubí pomocí ocelové kotvy. Tato čerpadla mají velký výtlak, jsou ale choulostivá na vniknutí nečistot.

Čerpadla je možno používat i elektrického proudu, na trhu jsou čerpadla s benzínovým nebo naftovým motorem, případně je možno použít i ruční pumpu. Pokud hodláte použít čerpadlo na třífázový proud, ověřte si jeho dostupnost v místě použití.