ManMark práce v okrese Plzen

 Služby  Komentáře nejsou povoleny
Čer 042012
 

ManMark Otázky k pracovnímu pohovoru:

Důležitá je důkladná příprava. To znamená pořídit si seznam otázek, vztahujících se ke konkrétní pozici, které dotazovanému pomohou k uvedení příkladů chování týkajících se jeho vlastních schopností a dovedností.

Otázky k pohovoru

Pro získání informací o uchazečových dovednostech pro určitou práci můžete obvykle použít širokou paletu otázek. Následující příklady mohou sloužit  jako návod, který Vám pomůže připravit si dotazy zaměřené na konkrétní požadavky na pracovní dovednosti:

1.        Popište nějaké období v jakémkoli dřívějším zaměstnání, kdy jste musel čelit problémům či tlakům, které prověřily vaši schopnost zvládat obtížné situace. Co jste udělal?

2.        Uveďte nějaký příklad situace, kdy jste musel vzdát vyjádření k nějakému problému nebo jste nebyl schopen dokončit úkol, pro nedostatek informací. Buďte konkrétní.

3.        Uveďte nějaký případ, kdy jste musel relativně rychle dospět k rozhodnutí.

4.        Řekněte mi o případu, kdy jste musel použít verbální komunikace, abyste někomu náležitě vysvětlil nějakou záležitost, která pro Vás byla důležitá.

5.        Můžete mi říct o nějaké pracovní zkušenosti, kdy jste  musel patřičně  zvýšit hlas, abyste měl/a jistotu, že ostatní chápou, co si myslíte nebo co cítíte?

6.        Uveďte mi nějaký příklad situace, kdy jste měl pocit, že jste schopen/a motivovat svoje kolegy nebo podřízené.

7.        Co děláte, když jeden z Vašich zaměstnanců podává špatný výkon? Uveďte příklad.

8.        Když jste musel vykonat nějakou obzvlášť nezajímavou práci, jak jste se s tím vyrovnal?

9.        Uveďte nějaký konkrétní příklad, kdy jste dodržel  nějakou firemní zásadu, se kterou jste jinak nesouhlasil.

10.   Popište situaci, kdy jste měl  pocit, že je nutné, abyste byl velice pozorný  ke svému okolí.

11.   Uveďte nějaký příklad, kdy jste musel uplatnit svou dovednost získávat informace, abyste mohl vyřešit nějaký problém – potom mi řekněte, jak jste tyto informace analyzoval, abyste dospěl k rozhodnutí.

ManMark Plzeň dále radí:

Vyhledávání protidůkazů  – Dotazovaný je motivován k tomu, aby o svých dovednostech a schopnostech uvedl co možná nejvíce pozitivního. Proto je pro pracovníka vedoucího pohovor důležité klást otázky, kterou poskytnou důkazy o dřívějších chybách, slabých stránkách nebo problémech. Tento systém vyhledávání opačných informací umožňuje získat během pohovoru vyvážený pohled na silné a slabé stránky, a odstraňuje tak efekt „svatozáře“. I když vyhledávání opačných informací vyžaduje od pracovníka vedoucího pohovor určitou dávku naléhání, většina dotazovaných při patřičném povzbuzení informace o svých jak silných, tak slabých stránkách ochotně poskytne.

Držení pohovoru pod kontrolou – V mnoha případech je obtížné zvládnout mnohomluvného uchazeče. Když takový člověk neustále odbočuje nebo celý čas pohovoru věnuje nezávaznému povídání, potom pracovník vedoucí pohovor nemá dostatek příležitosti, aby získal potřebné informace a uchazečových dovednostech. V tom případě je na místě dotazovaného přerušit, abyste opět nabyli nad pohovorem kontrolu.

 

ManMark Czech Republic  s.r.o.

ManMark prace v Moste

 Služby  Komentáře nejsou povoleny
Čer 042012
 

ManMark Most radí:

Průvodní dopis: Nejdůležitější tipy

Průvodním dopisem se označuje sdělení či zpráva, která se spolu s životopisem zasílá jako odpověď na pracovní nabídku. Cílem této zprávy je v krátkosti personalistovi sdělit, o jaké místo má uchazeč zájem, kde se o výběrovém řízení dozvěděl a proč je vhodným kandidátem. Nevhodný průvodní dopis může způsobit, že personalista ani neotevře přiložené CV a rovnou uchazeče vyřadí z výběrového řízení.

Správně strukturovaný průvodní dopis má dnes již určité ustálené náležitosti. Které to jsou?

Průvodní dopis (zasílaný emailem) by měl být spíše kratší, maximálně na tři až čtyři odstavce textu (celkově ne více než polovina A4).
Do předmětu zprávy se zpravidla používá název pozice, na kterou se uchazeč hlásí (pokud není v textu inzerátu uvedeno jinak).
Ideální je oslovení konkrétní osoby, která má na starosti výběrové řízení (např. „Vážený pane Nováku“). Pokud jméno neznáme, můžeme použít „Vážená paní, Vážený pane“, případně neutrální „Dobrý den“

Hned za oslovením by měla následovat informace o tom, na jakou pozici se hlásíme do výběrového řízení a kde jsme se o výběrovém řízení dozvěděli.

ManMark Most dále radí:

Obsah průvodního dopisu doporučeno značkou ManMark

Do průvodního dopisu bychom měli uvést pouze nejdůležitější informace z životopisu, tedy například pracovní zkušenost, která se přímo týká pozice, o kterou se ucházíme. Můžeme zmínit nejvýznamnější pracovní úspěch, speciální dovednost, úspěch na poli vzdělávání či v soutěži. Do průvodního dopisu nepatří informace o slabých stránkách stejně jako požadavky například na plat či počet týdnů dovolené.
Dále bychom měli personalistu informovat o tom, proč jsme pro danou pozici vhodným kandidátem, proč nás nabídka zaujala, vysvětlit náš přínos pro firmu. Můžeme přidat informaci o tom, z jakého důvodu měníme práci (pozor, nikdy se nevyplatí pomlouvat minulé zaměstnavatele).

Samozřejmostí je průvodní dopis bez gramatických chyb, překlepů, hezky formátovaný (mezery za čárkami, členění do odstavců, malá/velká písmena atd.). Stejně jako životopis musí i průvodní dopis obsahovat pouze pravdivé informace.
Průvodní dopis bychom měli koncipovat zdravě sebevědomě, prodat se.

Závěrem je dobré vyjádřit zájem o osobní pohovor případně o účast ve výběrovém řízení.
Pod podpis připojte kontaktní údaje na sebe. Uveďte, kdy budete k zastižení.

 

ManMark Most - Vzor průvodního dopisu

Vážený pane/ Vážená paní,

reaguji tímto na nabídku pracovního místa Personální referent (zn. ssraa) zveřejněnou na portálu www.manmark.cz.
Nyní pracuji již třetím rokem na obdobné pozici ve společnosti XXZ s.r.o. Z důvodu zrušení pobočky zaměstnavatelem k 31.12.2011 bych se rád/a ucházel/a o výše zmíněnou pozici ve Vaší společnosti.

Vysoké pracovní nasazení, zodpovědnost a orientace na výsledky jsou základem mého přístupu k práci. V mém současném zaměstnání jsem denně uplatňoval/a při komunikaci s obchodními partnery anglický jazyk v psané i mluvené podobě (FCE certifikát). Jsem přesvědčen/a, že mé znalosti odpovídají požadavkům na pozici Personálního referenta a že bych byl/a přínosem pro Váš tým. Velmi rád/a bych se proto zúčastnil/a výběrového řízení.

Děkuji a budu se těšit na případnou spolupráci.

S přáním pěkného dne
Jméno Příjmení, tel, email

www.manmark-most.cz

ManMark Pha

 Služby  Komentáře nejsou povoleny
Čer 042012
 

ManMark Praha radí:

Průvodní dopis: Nejdůležitější tipy

Průvodním dopisem se označuje sdělení či zpráva, která se spolu s životopisem zasílá jako odpověď na pracovní nabídku. Cílem této zprávy je v krátkosti personalistovi sdělit, o jaké místo má uchazeč zájem, kde se o výběrovém řízení dozvěděl a proč je vhodným kandidátem. Nevhodný průvodní dopis může způsobit, že personalista ani neotevře přiložené CV a rovnou uchazeče vyřadí z výběrového řízení.

Správně strukturovaný průvodní dopis má dnes již určité ustálené náležitosti. Které to jsou?

Průvodní dopis (zasílaný emailem) by měl být spíše kratší, maximálně na tři až čtyři odstavce textu (celkově ne více než polovina A4).
Do předmětu zprávy se zpravidla používá název pozice, na kterou se uchazeč hlásí (pokud není v textu inzerátu uvedeno jinak).
Ideální je oslovení konkrétní osoby, která má na starosti výběrové řízení (např. „Vážený pane Nováku“). Pokud jméno neznáme, můžeme použít „Vážená paní, Vážený pane“, případně neutrální „Dobrý den“

Hned za oslovením by měla následovat informace o tom, na jakou pozici se hlásíme do výběrového řízení a kde jsme se o výběrovém řízení dozvěděli.

ManMark Praha dále radí:

Obsah průvodního dopisu doporučeno značkou ManMark

Do průvodního dopisu bychom měli uvést pouze nejdůležitější informace z životopisu, tedy například pracovní zkušenost, která se přímo týká pozice, o kterou se ucházíme. Můžeme zmínit nejvýznamnější pracovní úspěch, speciální dovednost, úspěch na poli vzdělávání či v soutěži. Do průvodního dopisu nepatří informace o slabých stránkách stejně jako požadavky například na plat či počet týdnů dovolené.
Dále bychom měli personalistu informovat o tom, proč jsme pro danou pozici vhodným kandidátem, proč nás nabídka zaujala, vysvětlit náš přínos pro firmu. Můžeme přidat informaci o tom, z jakého důvodu měníme práci (pozor, nikdy se nevyplatí pomlouvat minulé zaměstnavatele).

Samozřejmostí je průvodní dopis bez gramatických chyb, překlepů, hezky formátovaný (mezery za čárkami, členění do odstavců, malá/velká písmena atd.). Stejně jako životopis musí i průvodní dopis obsahovat pouze pravdivé informace.
Průvodní dopis bychom měli koncipovat zdravě sebevědomě, prodat se.

Závěrem je dobré vyjádřit zájem o osobní pohovor případně o účast ve výběrovém řízení.
Pod podpis připojte kontaktní údaje na sebe. Uveďte, kdy budete k zastižení.

 

ManMark Praha - Vzor průvodního dopisu

Vážený pane/ Vážená paní,

reaguji tímto na nabídku pracovního místa Personální referent (zn. ssraa) zveřejněnou na portálu www.manmark.cz.
Nyní pracuji již třetím rokem na obdobné pozici ve společnosti XXZ s.r.o. Z důvodu zrušení pobočky zaměstnavatelem k 31.12.2011 bych se rád/a ucházel/a o výše zmíněnou pozici ve Vaší společnosti.

Vysoké pracovní nasazení, zodpovědnost a orientace na výsledky jsou základem mého přístupu k práci. V mém současném zaměstnání jsem denně uplatňoval/a při komunikaci s obchodními partnery anglický jazyk v psané i mluvené podobě (FCE certifikát). Jsem přesvědčen/a, že mé znalosti odpovídají požadavkům na pozici Personálního referenta a že bych byl/a přínosem pro Váš tým. Velmi rád/a bych se proto zúčastnil/a výběrového řízení.

Děkuji a budu se těšit na případnou spolupráci.

S přáním pěkného dne
Jméno Příjmení, tel, email

www.manmark-praha.cz

ManMark Práce

 Služby  Komentáře nejsou povoleny
Kvě 252012
 

Když přijdete o práci v zahraničí


ManMark Czech Republic s.r.o.:

Pokud čeští zaměstnanci pracují v některé členské zemi EU a přijdou v ní o práci, mají v ní také právo pobírat dávky v nezaměstnanosti.

ManMark: Pokud Češi po návratu chtějí zažádat o dávky v nezaměstnanosti, měli by tito lidé vědět, že o ně mohou žádat v zahraniční. Podmínkou pro možnost uplatnit jejich práva je, aby tam byli řádně zaměstnáni a odváděli daně a příspěvky na pojištění. Jejich nároky jsou posuzovány podle pravidel a zákonů platných v daném státě. Jedním z požadavků je i délka pojištění (zaměstnání).

ManMark:

Jestliže nastane situace, že český žadatel neplatí v zahraničí pojištění tak dlouho, jak vyžadují tamní úřady, může doložit předchozí doby pojištění či zaměstnání z České republiky (nebo jiného členského státu) na evropském formuláři E301. U nás tento formulář vystavuje na žádost občana úřad práce. Toto řešení je vhodné  v případě, že nezaměstnaná osoba chce dále hledat zaměstnání v zahraničí. Lidé, kteří se chtějí vrátit a najít zaměstnání v ČR, mohou na zahraničním pracovním úřadu požádat o převod dávek ze zahraničí do ČR prostřednictvím jednoho z evropských formulářů (E303).

ManMark: Na úřady práce v ČR také přicházejí občané ČR, kteří se vracejí ihned po ukončení zaměstnání v jiné členské zemi. Úřad práce tyto žadatele o podporu v nezaměstnanosti neodmítá, avšak žadatel je povinen doložit potvrzení o dobách zaměstnání a pojištění v jiné členské zemi, kterým je evropský formulář E301 vystavený institucí ve státě posledního žadatelova zaměstnání. Vzhledem k tomu, že doba vydání a zaslání formuláře je dlouhá a ve státech EU se značně liší, je třeba, aby s tím žadatelé počítali. Například ze zkušeností úřadů práce se ukazuje, že na formulář z Irska čekají lidé až 4 měsíce, což je kriticky dlouhá čekací doba, neboť evropský tiskopis je podmínkou k přiznání podpory v ČR, o kterou nezaměstnaná osoba žádá. Lidé, kteří se tak ocitnou dočasně bez příjmu, o nárok na podporu nepřijdou.

ManMark: Po předložení formuláře E301 jim bude podpora přiznána, vypočítána a vyplacena zpětně od data, kdy se na úřadu práce registrovali.

ManMark:

Podle nejnovějších statistik MPSV loni v cizích evropských zemích pracovalo 76 400 Čechů; za dva roky se tak jejich počet víc než zdvojnásobil.  Nejvíc českých občanů loni působilo v Británii, bylo jich 30.000. V Německu loni úřady evidovaly téměř 13.600 Čechů. Třetím státem s největším počtem českých pracovníků bylo loni Irsko, kde pracovalo 12.000 lidí. 

www.manmark-liberec.cz

ManMark Jobs

 Služby  Komentáře nejsou povoleny
Kvě 252012
 

ManMark Czech Republic s.r.o.

 

Berete tolik, kolik si zasloužíte?


ManMark Czech Republic s.r.o.:

Více než polovina Čechů by na tuto otázku odpověděla záporně.

ManMark: Více než polovina obyvatel České republiky, konkrétně 57 % z nich, si myslí, že jejich plat neodpovídá jejich výkonům. Jen pětina zaměstnanců přitom počítá s jeho navýšením.

ManMark: Téměř 70 procent naopak podle průzkumu navýšení mzdy neočekává. Vylepšení se podle nich nedočkají ani z hlediska firemních benefitů. Pokud jde o odměnu na konci letošního roku, například třináctý plat, dostane jej 43 procent zaměstnanců.

ManMark: Nabízené platové podmínky jsou na stejnou pozici často nižší než dříve, některé firmy začaly také omezovat zaměstnanecké benefity, uvádí průzkum. Změny se většinou týkají jazykových kurzů nebo poukázek na kulturu a sport.


ManMark dále informuje:


ManMark: Podle průzkumu má v České republice 10 % lidí nižší příjem než 14.000 korun. Polovina lidí pak bere méně než 22.500 Kč. Jenom desetina pak dostává hrubou mzdu vyšší než 40.000 Kč. Tuto částku přitom dostávají převážně lidé pracující ve vrcholovém managementu, informačních technologiích a obchodě. Nejvyšší měsíční platy tak mají lidé na pozicích generálních ředitelů, 132.067 korun, či country manažerů, 106.337 korun.

ManMark: Zaměstnanci hodnotí i situaci své firmy. Letošní rok byl pro podniky finančně náročný podle 55 procent z nich. V nadcházejících měsících se zlepšení očekávat nedá, spíše naopak. Pesimistický výhled pro příští rok předpovídá 60 procent respondentů.

 

 

www.manmark-plzen.cz

ManMark Rychnov nad Kneznou

 Služby  Komentáře nejsou povoleny
Kvě 252012
 

ManMark Czech Republic s.r.o.:

Příčiny neúspěchu v manažerské pozici


Pracovníci na pozicích středního managementu trpí více stresem než ostatní pracovníci, mají sklon k různým zdravotním problémům, mívají častěji rodinné nebo partnerské potíže a ohrožuje je pocit vyčerpanosti a vyhoření.

ManMark: Různé studie ukazují, že pozice středního managementu ve firmách patří k psychicky nejnáročnějším pracovním místům. Přispívají k tomu tři faktory – prvním z nich je, že práce na těchto pozicích je skutečně náročná a vysilující. Po lidech ze středního managementu se dnes požaduje stále více práce a stále efektivnější výkony jak jich samotných, tak jejich podřízených, což vytváří značný tlak na jejich psychiku.

ManMark. Dalším je obtížná pozice středního managementu jako “převodové páky” mezi vrcholovým vedením, které má někdy o rozvoji firmy smělé představy, a podřízenými, kteří zažívají každodenní realitu a často se na plány a nároky vedení dívají hodně skepticky.

ManMark dále radí:

ManMark: Konečně třetím faktorem je, že tuto pozici zastává řada manažerů, kteří nemají dostatečné zkušenosti s tím, jak efektivně komunikovat se svými kolegy. To jen násobí stres a prohlubuje komplikace, jež zažívají. Náročná a vysilující práce vede lidi na pozici středního managementu často k tomu, že se jejich pohled na pracovní úkoly zužuje na příliš úzké pole a při řešení problémů volí navyklá, a ne vždy efektivní řešení.

ManMark: Psychologické výzkumy ukazují, že pracovníci na pozicích středního managementu trpí více stresem, než ostatní pracovníci, mají sklon k různým zdravotním problémům, mívají častěji rodinné nebo partnerské potíže a ohrožuje je pocit vyčerpanosti a vyhoření.

ManMark: Přitom existuje cesta, jak lze tyto problémy zmírnit a někdy i zcela eliminovat. Je možné osvojit si širokou paletu jednoduchých nástrojů, které umožňují jasně uvidět svou pozici i pozici ostatních ve firmě, identifikovat problematická místa a při snaze o jejich eliminaci efektivně komunikovat s vrcholovými manažery a zároveň účinně řídit své podřízené.

ManMark dále uvádí:

ManMark: Metody efektivní komunikace umožňují manažerům uvědomit si situaci, v které se nacházejí, a vyjednávat se svými nadřízenými z pozice „konstruktivní opozice“ a současně vést a motivovat své podřízené. Při tomto úsilí jde vždy o jasné uvědomění si svých hranic a „hranic možného“ a soustředění se na problémy, které skutečně mohou řešit.

ManMark: Další možností, kterou tito pracovníci mají, je naučit se efektivně zacházet se stresem, který prožívají. Nejde jen o lepší zvládání konfliktních a zátěžových situací, které s sebou každá práce nevyhnutelně přináší, ale i o schopnost uvědomovat si a pozitivně ovlivňovat hladinu stresu na každodenní, týdenní i celoživotní úrovni. Tato dovednost je něčím, co odlišuje dlouhodobě úspěšné a spokojené manažery na všech úrovních od průměrných nebo nevyrovnaných. Je přitom velmi jednoduchá – obtížným je pouze důsledně ji používat.

ManMark: Celkové nároky a zatížení manažerů na střední úrovni nepůjde nikdy zcela eliminovat, ale výše uvedenými metodami je možné zajistit, že práce jim přinese více uspokojení i dobrých výsledků.

www.manmark-rychnovnadkneznou.cz

ManMark radí

 Auto Moto  Komentáře nejsou povoleny
Kvě 252012
 

ManMark Czech Republic s.r.o. radí:

Volba „správných“ benefitů není snadná 

Tvorba systému zaměstnaneckých výhod není tak jednoduchá záležitost, jak by se možná mohlo na první pohled zdát.

 Pojďme se s ManMarkem podívat na to, co by měl splňovat ideálně sestavený balíček výhod.

ManMark: Podpora strategie společnosti

     Každá společnost podporuje určitý druh chování a vlastností svých zaměstnanců a koneckonců je podle těchto kritérií i vybírá. Výhody mohou být jedním z nástrojů, jak tuto strategii podpořit. Nabídka permanentky do posilovny sice může posílit zdraví zaměstnanců, ale na druhou stranu asi neutuží týmovou spolupráci. Podobně pro mladý kolektiv nebude zřejmě vhodné udělat základem nabídky výhod penzijní připojištění.

ManMark: Soulad s českými zákony

     Poměrně běžně se v praxi setkáváme s nedodržením některých z podmínek daných zákoníkem práce nebo jinou legislativní úpravou. Jde například o jednotlivé dodatečné dny dovolené. Zákoník totiž stanovuje, že je možné poskytnout jako dodatečnou dovolenou vždy jen násobek celých týdnů. Některé společnosti rovněž nedostatečně zdůvodňují bonusy za nižší absenci nebo kompenzaci mzdy v případě nemoci. Neuvědomují si, že tyto „výhody“ mohou za určitých okolností být diskriminační. Některé jiné poskytované výhody zase musí být správně zdaněny.

Manmark: Optimalizace nákladů

     Naše zkušenost ukazuje, že stoupá obliba výhod, které jsou státem zvýhodněny (většinou daňovými úlevami). Zavedením daňově výhodných benefitů, jako jsou např. stravenky, penzijní připojištění či sponzorování sportovních aktivit, může organizace ušetřit ve srovnání s tím, kdyby vyplatila tutéž sumu přímo zaměstnanci. Některé výhody naopak zaměstnavateli finanční úsporu nepřinášejí. Např. příspěvek na stavební spoření je lépe zahrnout přímo do mzdy s tím, že zaměstnanec si příslušnou sumu odvede na konto stavební spořitelny sám, protože náklady společnosti jsou v tom případě stejné (v případě poskytnutí příspěvku mimo mzdu mohou být náklady dokonce vyšší, pokud bychom do nich zahrnuli administrativu potřebnou k zajištění vyplácení tohoto benefitu). Určité výhody se zaměstnavateli přímo nabízejí vzhledem k předmětu podnikání společnosti. Vydavatelství může zaměstnancům nabídnout noviny zdarma, prodejci a výrobci nabízejí zaměstnancům slevu na nákup svých produktů apod.

ManMark: Konkurenceschopnost balíčku výhod jako celku

     Zavedením co nejširší škály zaměstnaneckých výhod se organizace nestává automaticky žádaným zaměstnavatelem na trhu. Hodnota jednotlivých výhod by měla být srovnatelná s hodnotou výhod, které nabízí konkurence. Systém odměňování by dále měl být propracovaný jako celek a vzít v úvahu např. situaci, kdy si kandidát na manažerské místo vybírá ze dvou společností, z nichž jedna nabízí vyšší mzdu, ale neposkytuje služební automobil k soukromému použití.

     Ideální je tedy zavést systém o několika výhodách účelně zvolených vzhledem ke všem čtyřem výše uvedeným aspektům. Takto definovaný balíček benefitů však není daný jednou pro vždy, přestože v okamžiku zavedení plní svou funkci výborně. Stejně tak, jako se vyvíjejí zaměstnanci společnosti, měl by se vyvíjet i její odměňovací systém včetně balíčku benefitů. Benefity by měly neustále splňovat to, co se od nich očekává, a tím je především stabilizace zaměstnanců.

www.manmark-liberec.cz

ManMark Czech Republic informuje

 Auto Moto  Komentáře nejsou povoleny
Kvě 252012
 

Vynikající zaměstnanec – někdy výhra, někdy problém


ManMark Czech Republic s.r.o.:

Mimořádně dobří pracovníci jsou pravým požehnáním každé firmy, ale také často noční můrou některých nadřízených. Proč?

ManMark: setkali jsme se, se situacemi, kdy jsou mimořádně dobří zaměstnanci se svým postavením ve firmě nespokojeni, jsou frustrováni a přemýšlejí o odchodu. Důvodem přitom ve většině případů nebývají peníze. Setkali jsme se i s tím, že tyto lidi jejich nadřízení neuměli ocenit. Byli alergičtí na jejich věčné připomínky, nápady či kritiku.  

ManMark  uvádí jako příklad

kreativní, výkonnou a schopnou ženu (s velkým talentem prodávat). Propracovala se do pozice prodejní ředitelky střední rodinné firmy, která se potýkala s neschopností rozšířit vlastní prodej. Nová manažerka přišla se zajímavým a dynamickým plánem, jehož realizace však neustále ztroskotávala na tom, že od ostatních vedoucích nedostávala k dispozici vhodné prostředky (peníze, lidi, produkty…). Po půlroce marného boje nakonec odešla a firma pokračovala v trendu mizerných prodejů.

ManMark a jeho druhý případ  

Mimořádně schopný a vytížený šéf technického oddělení v jedné počítačové firmě (pracoval zhruba 12 – 14 hodin denně a měl velmi dobré výsledky) byl neustále zatěžován dalšími a dalšími úkoly. „Ty to přece zvládneš!“ tvrdil mu jeho šéf.

Šéfové jsou často k mimořádným kvalitám svých pracovníků až neuvěřitelně slepí. Někdy je totiž tito lidé svými kvalitami rozčilují – jsou dobří právě v tom, v čem je šéfova slabina a skvěle ho tak doplňují, ale když například kreativní šéf nemá rád nepříjemné dotahující šťouraly! Připadají mu jako brzda, jako těžká koule, která ho drží k zemi a připomíná termíny a rozpočty, zatímco on by se rád vznášel ve výšinách…  

Dalším důvodem je, že sice oceňujeme (i když zřídka doceňujeme), co všechno dělají, ale rozčilují nás a vadí nám svými nedokonalostmi v jiných oblastech. Vynikající pracovníci mají také vadu, že jsou často chytřejší než šéf – a to nezralá autorita špatně nese, obzvlášť, když to umějí dát náležitě najevo (ironie bývá u některých z těchto typů velmi silnou zbraní). Konečně poslední z nejčastěji frekventovaných důvodů je, že se tito lidé chovají jako „fachidioti“ – mají svůj styl práce a svůj pohled na věc a ten nutí ostatním bez ohledu na vhodnost nebo nevhodnost. Navíc se často sami přetěžují a pak se necítí dobře, ale nedokáží svůj styl práce změnit.  

 

www.manmark-rychnovnadkneznou.cz

ManMark Czech Republic

 Ekonomika a finance  Komentáře nejsou povoleny
Kvě 092012
 

ManMark Czech Republic s.r.o.:  

Pokud na Vás připadla role posla špatných zpráv, nabízíme několik tipů od personálních referentů ze společnosti ManMark, jak tuto situaci zvládnout.

Nutnost sdělit druhé osobě něco nepříjemného obvykle většině lidí nepřináší osobní potěšení. Upřímný pohled pod pokličku tématu nám ale může ukázat, že ne všichni jsme samaritáni, kteří natolik soucítí cizí těžkou situací. Mnohem náročnější bývá pohled na cizí emoce, které mohou takovou situaci doprovázet, a nutnost čelit vlastním pocitům, které se pak dostaví jako odezva.

ManMarkJak zhoršit situaci

To vysvětluje, proč se při sdělování nepříjemných zpráv můžeme setkat s různými strategiemi, které mají zdánlivě za cíl oběma stranám situaci ulehčit, vytvářejí však řadu bizarních situací. Typicky jsou to nevhodné pokusy o odlehčení sdělení nebo vtipkování:  „Na příští dva roky se zmrazí nárůst platů, ale aspoň si nebudeme muset lámat hlavu, co s penězi“, zarámování ještě horší zprávou : „Původně to vypadalo, že bude nutné celé naše oddělení zrušit, ale naštěstí se to dotkne jen platů – máme opravdu štěstí“, pokusy odvést pozornost od jádra sdělení. Takové manévry mohou mít dva hlavní výsledky. V prvním případě si jich příjemce sdělení všimne ihned a bude se po právu cítit zmatený nebo dotčený. Pokud se Vám podaří zprávu zaobalit s větším umem, může příjemce sdělení dokonce odejít z jednání pozitivně naladěn. O to horší a intenzivnější je emocionální reakce u člověka, který zpětně zjistil, že s ním bylo manipulováno.

ManMark: Několik otázek k zamyšlení

Pokud chcete kvalitně zvládnout situaci sdělování nepříjemné zprávy, je dobré zamyslet se předem nad následujícími otázkami:

  • Jak byste si představovali uspokojující průběh jednání?
  • S čím chcete, aby druhá strana odcházela?
  • Jak byste se na jejím místě cítil Vy sám? Jaký typ sdělení na Vás osobně působí v podobné situaci vhodně?

Tím můžete už v rámci příprav udělat významný krok k oddělení, co je v takové situaci Vámi ovlivnitelné a co ne. To například znamená, že si nemůžete klást za cíl, aby příjemce sdělení odcházel s lehkou hlavou a úsměvem na rtech (není to realistické a lze toho dosáhnout především manipulativními postupy).

Uvědomte si také, jaké reakce se při jednání nejvíce obáváte – obviňování, pláče, výbuchu vzteku, mlčení. Tak si můžete předem připravit vhodnou strategii pro kritickou situaci a nebudete se cítit bezmocný, pokud přijde. Je pravděpodobné, že emoce v nějaké podobě budou sdělení následovat. Uvědomte si, jakou máte  osobně citlivost na dané téma – vadilo by Vám víc, kdyby Vás někdo informoval, že nebudete povýšen, nedostanete přidáno, dostanete výpověď nebo že si kolegové stěžují, že Vám je cítit z úst? Každý máme svá lidská citlivá místa a Achillovy paty, ale nezaměňujme vlastní témata s hodnotami a názory ostatních. Promyšlení sdělení nám také následně umožní působit přesvědčivěji a stabilně, a můžete tak být pro druhého oporou už svým pevným přístupem.

ManMark: Najednou nebo na pokračování?

Při samotném jádru sdělení se omezte hlavně na fakta a popis skutečnosti, informace vysvětlujte, ale vynechejte „omáčku“ v podobě osobních dohadů, soudů, historek. Příjemci sdělení tím ulehčíte orientaci v nelehké situaci. Navíc ve chvíli, kdy přicházejí na scénu emoce, je náročné vnímat složité problémy, a proto i jednodušší forma vyjádření může udělat dobrou službu. Pokud jde o negativní zprávu, o které jste předtím sami rozhodli, sdělujte ji také sami za sebe, působí to autentičtěji („Projednalo se to a výsledek je, že…..“  versus   „Přemýšlel jsem o této situaci a možnostech řešení a rozhodl se pro……“).

Důležitým bodem je sdělovat všechny skutečnosti naráz, v rámci jednoho balíčku. Nikomu se ve skutečnosti neuleví, když od Vás bude dostávat svou špatnou zprávu po kapkách. Naopak při strategii sdělování špatných zpráv „na díly“ roste v příjemci stres, neschopnost soustředit se, posoudit zprávu objektivně apod. Stres je způsobený především nejistotou, nemožností připravit se na situaci, která přijde. Je to podobné, jako když vás uprostřed fotbalového utkání, jehož jste přímým divákem, upozorní hlas z amplionu: „Na stadionu je možná bomba, ale není třeba panikařit, zůstaňte prosím na svých místech, znovu se ozveme“. Ještě horší reakcí, kterou můžeme u svých zaměstnanců metodou sdělování negativních zpráv po kapkách vypěstovat, je tzv. naučená bezmocnost. Jde o reakci, kdy už se ani nevytváří stres, jedinec se nepokouší o změnu své situace, nastává apatie.

ManMark. Udělat si čas

Pokud jste tedy připraveni na to, že emoce mohou po sdělení negativní zprávy následovat, logicky z toho vyplývá důležitost zajistit dostatek  času a vhodného prostoru. Čas a nerušené prostředí chrání nejenom Vás, ale i důstojnost druhého člověka.  Když se emocionální reakce dostaví, je nutné ji v určité míře akceptovat a nechat proběhnout. Znamená to, že nemůžeme druhého člověka přesvědčovat, ať se necítí tak, jak se cítí („nebuď z toho smutný, vždyť to není tak zlé“). Pokud není sdělovatel zprávy připraven na to, aby setrvával v situaci s člověkem, který vyjadřuje svoje emoce, může se je dokonce snažit přehlížet. Zní to zvláštně, ale v praxi jde o skutečně používanou strategii, kdy přehlédneme slzy druhého člověka, to, že změnil při rozhovoru barvu, že zvyšuje díky rozčílení hlas. V první chvíli mu můžeme záměrným přehlídnutím dát možnost dostat svoje reakce zpět pod kontrolu, pokud situace trvá déle, je přehlížení trapné pro oba zúčastněné a navíc působí necitlivě.

Pro vytvoření dostatku času musíme počítat nejen se samotným sdělením, ale i následným prostorem pro otázky a komentáře příjemce zprávy. Pokud žádná sdělení nepřicházejí, ale je vidět, že by mluvení o tématu mohlo být nápomocné, můžete se pokusit proces podpořit vhodně zvolenou otázkou např. na to, „…jak situaci teď vnímá“.

Při sdělování negativních zpráv bychom měli být připraveni i na variantu, že budeme muset další jednání přerušit a přesunout na pozdější chvíli. Zvlášť pokud se má druhá strana k něčemu závazně vyjádřit a rozhodovat se, musí dostat čas pro zvládnutí emocí a zvážení svých možností.  Variantu odkladu nebo otevřeného konce řešení bychom měli aktivně nabídnout druhé straně v případě, kdy vidíme, že se rozhoduje pod vlivem silných emocí, myšlení je zkratkovité a vyhrocené, řešení radikální. Tak můžeme předejít tomu, aby nebylo řečeno něco, co už nepůjde vzít zpět.

ManMark: Kdo je oběť a kdo zachránce?

A do třetice není vhodná ani přílišná a často pouze povrchní nápodoba empatie: „Úplně chápu, jak se cítíš“. I kdybychom se o to sebeupřímněji snažili, úplného pochopení nedosáhneme. Pokud chcete vyjádřit svou účast, je vhodnější volit neutrálnější sdělení, např.: „Chápu, že je to pro tebe těžká situace, jak je to pro tebe náročné“, nebo raději ještě popisnější: „Vidím, že to pro Tebe není snadná situace;  vidím, že teď není pro Tebe lehké se o tom bavit“. Jinou empatickou variantou jsou prohlášení typu „je mi tak strašně líto, co Ti teď musím říct, celou noc jsem kvůli tomu nespala“.  Tím se však chrání hlavně sdělovatel informace. Dává tím najevo, že už si také svoje vytrpěl a nezasloužil by si proto, aby mu příjemce sdělení dělal problémy a komplikace. Může jít až o obrácený scénář hry na oběť a zachránce, ve kterém příjemce zprávy paradoxně utěšuje druhou osobu: „Tak si z toho nic nedělej, já vím, žes mi to musel říct. Neboj, nemám Ti to za zlé, neberu si to osobně.“

ManMark:  Pomocná ruka

Posledním krokem k ošetření situace je nabídnutí podpory. Tato intervence je vhodná, pokud to tak autenticky cítíte a máte vůbec možnost podporu ze své pozice poskytnout. Nalezení vhodné intenzity sdělení je klíčové pro to, zda druhé straně opravdu pomůže nebo vyzní pouze jako klišé („Strašně rád ti jakkoliv pomůžu. Kdykoliv se za mnou zastav.“  versus   „Je něco, co pro tebe mohu v této chvíli udělat?“).

ManMark: Fantazie a realita

Pro všechny, které v budoucnosti čeká situace sdělování nepříjemných zpráv, je tu ještě jeden praktický postřeh z ManMarku na závěr. Samotná situace je často mnohem náročnější a nepříjemnější pro sdělovatele zprávy než pro jejího příjemce. Zvlášť v  případě, kdy je byť i negativní informace tečkou za obdobím nejistoty, ji může příjemce vnímat dokonce jako úlevné uzavření problému, se kterým už nějakou dobu musel žít. Naopak na straně sdělovatele zpráv se ukazuje, že nejhorší „strašáky“ si vytváříme sami ve své fantazii a reálná situace a její průběh nás pak může už jen příjemně překvapit.

 

www.manmark-liberec.cz

Dub 222012
 

ManMark:Telefonický pohovor

Telefonické interview se stále častěji stává součástí výběrového procesu. Jde o první kolo předvýběru, které nabízí řadu výhod. Užitečné je zejména úsporou času:

1.        pokud personalista obsazuje pozici na dálku, tedy do jiného místa, než je její pracoviště, ušetří čas na cestu;

2.        pokud personalista obsazuje pozici, na kterou se hlásí velké množství kandidátů, nebo více pozic se stejnou náplní;

3.        telefonické rozhovory bývají stručnější, takže je možné zvládnout projít víc životopisů než osobně, navíc tak může víc lidí dostat šanci;

4.        nedochází ke sjednání zbytečné schůzky, kdy kandidát nesplňuje některý ze základních požadavků nebo má jiné představy o podmínkách a náplni práce.

ManMark pro personální referenty

Pro dobré zvládnutí telefonického rozhovoru je nutné připravit si kritéria, která potřebujeme ověřit a zároveň je to možné telefonicky. Po telefonu v první řadě můžeme probrat s kandidátem podmínky práce a ujasnit si, zda má o pozici stále zájem. Dále můžeme ověřit tzv. tvrdá data, tedy údaje, jako je dosažené vzdělání, znalosti jazyků, vlastnictví ŘP apod. V určitém omezeném rozsahu můžeme také ověřovat měkká data, tedy např. vstřícnost, komunikační schopnosti nebo obchodní předpoklady.

V rámci ujasnění podmínek práce volíme ty informace, které podle naší zkušenosti často ovlivňují zájem kandidátů o pozici. Mezi tyto podmínky patří místo pracoviště, pracovní doba (zejména směnnost), nějaké specifické nároky na pracovní činnost (práci pouze s cizojazyčnými klienty, čistě obchodní činnost, fyzicky náročná práce, práce ve zdravotně závadných podmínkách apod.) a určitě i platové podmínky. U otázek platu ale volí organizace různou strategii. Někdy o penězích hovoří až v poslední fázi výběru, protože nechtějí kandidáta získat nebo naopak ztratit jen kvůli odměňování, snaží se ho motivovat jinak, považují to za důvěrnou informaci nebo se domnívají, že otázka peněz by měla být pro uchazeče až na druhém místě.

Otázky na tvrdá data – (např. řidičský průkaz při výběru obchodního cestujícího). Abychom nevedli klasický pohovor po telefonu, opravdu vybereme jen otázky na ty údaje, které jsou zásadní pro zvládnutí práce.

Jak jsme uvedli výše, ověřovat lze i měkká data. To má však určité omezení, neboť existují dovednosti, které přes telefon prostě neověříme. Velmi dobře ale dokážeme zjistit, jak kandidát komunikuje po telefonu (od přijetí hovoru, srozumitelnost, po příjemnost a přesvědčivost a samozřejmě další), což se nám může hodit např. u asistentek, telefonistek, prodejců po telefonu nebo u pracovníků help-line. Můžeme také prověřit pohotovost, ochotu se přizpůsobit a také prodejní dovednosti předvedením krátkého prodejního rozhovoru. I pro práci s měkkými daty je důležité, abyste si nejdříve stanovili kritéria zásadní pro postoupení do dalšího kola výběrového řízení. Nemá cenu zkoušet kandidáta z prodejních dovedností jen proto, že zrovna víte jak na to.

 A na závěr několik etických zásad značky ManMark, na které bychom neměli zapomínat:

  • informujeme kandidáta na začátku, o jaký rozhovor se jedná, a dáme možnost určit si termín volání, pokud v tuto chvíli nemůže svobodně hovořit;
  • ptáme se jen na to, co v tuto chvíli potřebujeme vědět, „netrápíme“ druhého zbytečně podrobným dotazováním nebo ukázkami práce (jako je ukázka prodejního rozhovoru);
  • zvládáme slušné ukončení hovoru, i pokud zjistíme, že pro nás uchazeč není zajímavý (buď rozhovor standardně dokončíme, nebo umíme rozhovor ukončit dřív vhodným způsobem);
  • každému, s kým mluvíme, dáme vědět, jak výběrové řízení dopadlo (klidně SMS, nebo mailem).

     Telefonické interview při vhodném použití šetří čas i peníze nás personalistů i kandidátů.

ManMark Czech Republic s.r.o.