ManMark práce v okrese Plzen

 Služby  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ManMark práce v okrese Plzen
Čvn 042012
 

ManMark Otázky k pracovnímu pohovoru:

Důležitá je důkladná příprava. To znamená pořídit si seznam otázek, vztahujících se ke konkrétní pozici, které dotazovanému pomohou k uvedení příkladů chování týkajících se jeho vlastních schopností a dovedností.

Otázky k pohovoru

Pro získání informací o uchazečových dovednostech pro určitou práci můžete obvykle použít širokou paletu otázek. Následující příklady mohou sloužit  jako návod, který Vám pomůže připravit si dotazy zaměřené na konkrétní požadavky na pracovní dovednosti:

1.        Popište nějaké období v jakémkoli dřívějším zaměstnání, kdy jste musel čelit problémům či tlakům, které prověřily vaši schopnost zvládat obtížné situace. Co jste udělal?

2.        Uveďte nějaký příklad situace, kdy jste musel vzdát vyjádření k nějakému problému nebo jste nebyl schopen dokončit úkol, pro nedostatek informací. Buďte konkrétní.

3.        Uveďte nějaký případ, kdy jste musel relativně rychle dospět k rozhodnutí.

4.        Řekněte mi o případu, kdy jste musel použít verbální komunikace, abyste někomu náležitě vysvětlil nějakou záležitost, která pro Vás byla důležitá.

5.        Můžete mi říct o nějaké pracovní zkušenosti, kdy jste  musel patřičně  zvýšit hlas, abyste měl/a jistotu, že ostatní chápou, co si myslíte nebo co cítíte?

6.        Uveďte mi nějaký příklad situace, kdy jste měl pocit, že jste schopen/a motivovat svoje kolegy nebo podřízené.

7.        Co děláte, když jeden z Vašich zaměstnanců podává špatný výkon? Uveďte příklad.

8.        Když jste musel vykonat nějakou obzvlášť nezajímavou práci, jak jste se s tím vyrovnal?

9.        Uveďte nějaký konkrétní příklad, kdy jste dodržel  nějakou firemní zásadu, se kterou jste jinak nesouhlasil.

10.   Popište situaci, kdy jste měl  pocit, že je nutné, abyste byl velice pozorný  ke svému okolí.

11.   Uveďte nějaký příklad, kdy jste musel uplatnit svou dovednost získávat informace, abyste mohl vyřešit nějaký problém – potom mi řekněte, jak jste tyto informace analyzoval, abyste dospěl k rozhodnutí.

ManMark Plzeň dále radí:

Vyhledávání protidůkazů  – Dotazovaný je motivován k tomu, aby o svých dovednostech a schopnostech uvedl co možná nejvíce pozitivního. Proto je pro pracovníka vedoucího pohovor důležité klást otázky, kterou poskytnou důkazy o dřívějších chybách, slabých stránkách nebo problémech. Tento systém vyhledávání opačných informací umožňuje získat během pohovoru vyvážený pohled na silné a slabé stránky, a odstraňuje tak efekt „svatozáře“. I když vyhledávání opačných informací vyžaduje od pracovníka vedoucího pohovor určitou dávku naléhání, většina dotazovaných při patřičném povzbuzení informace o svých jak silných, tak slabých stránkách ochotně poskytne.

Držení pohovoru pod kontrolou – V mnoha případech je obtížné zvládnout mnohomluvného uchazeče. Když takový člověk neustále odbočuje nebo celý čas pohovoru věnuje nezávaznému povídání, potom pracovník vedoucí pohovor nemá dostatek příležitosti, aby získal potřebné informace a uchazečových dovednostech. V tom případě je na místě dotazovaného přerušit, abyste opět nabyli nad pohovorem kontrolu.

 

ManMark Czech Republic  s.r.o.

ManMark prace v Moste

 Služby  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ManMark prace v Moste
Čvn 042012
 

ManMark Most radí:

Průvodní dopis: Nejdůležitější tipy

Průvodním dopisem se označuje sdělení či zpráva, která se spolu s životopisem zasílá jako odpověď na pracovní nabídku. Cílem této zprávy je v krátkosti personalistovi sdělit, o jaké místo má uchazeč zájem, kde se o výběrovém řízení dozvěděl a proč je vhodným kandidátem. Nevhodný průvodní dopis může způsobit, že personalista ani neotevře přiložené CV a rovnou uchazeče vyřadí z výběrového řízení.

Správně strukturovaný průvodní dopis má dnes již určité ustálené náležitosti. Které to jsou?

Průvodní dopis (zasílaný emailem) by měl být spíše kratší, maximálně na tři až čtyři odstavce textu (celkově ne více než polovina A4).
Do předmětu zprávy se zpravidla používá název pozice, na kterou se uchazeč hlásí (pokud není v textu inzerátu uvedeno jinak).
Ideální je oslovení konkrétní osoby, která má na starosti výběrové řízení (např. „Vážený pane Nováku“). Pokud jméno neznáme, můžeme použít „Vážená paní, Vážený pane“, případně neutrální „Dobrý den“

Hned za oslovením by měla následovat informace o tom, na jakou pozici se hlásíme do výběrového řízení a kde jsme se o výběrovém řízení dozvěděli.

ManMark Most dále radí:

Obsah průvodního dopisu doporučeno značkou ManMark

Do průvodního dopisu bychom měli uvést pouze nejdůležitější informace z životopisu, tedy například pracovní zkušenost, která se přímo týká pozice, o kterou se ucházíme. Můžeme zmínit nejvýznamnější pracovní úspěch, speciální dovednost, úspěch na poli vzdělávání či v soutěži. Do průvodního dopisu nepatří informace o slabých stránkách stejně jako požadavky například na plat či počet týdnů dovolené.
Dále bychom měli personalistu informovat o tom, proč jsme pro danou pozici vhodným kandidátem, proč nás nabídka zaujala, vysvětlit náš přínos pro firmu. Můžeme přidat informaci o tom, z jakého důvodu měníme práci (pozor, nikdy se nevyplatí pomlouvat minulé zaměstnavatele).

Samozřejmostí je průvodní dopis bez gramatických chyb, překlepů, hezky formátovaný (mezery za čárkami, členění do odstavců, malá/velká písmena atd.). Stejně jako životopis musí i průvodní dopis obsahovat pouze pravdivé informace.
Průvodní dopis bychom měli koncipovat zdravě sebevědomě, prodat se.

Závěrem je dobré vyjádřit zájem o osobní pohovor případně o účast ve výběrovém řízení.
Pod podpis připojte kontaktní údaje na sebe. Uveďte, kdy budete k zastižení.

 

ManMark Most – Vzor průvodního dopisu

Vážený pane/ Vážená paní,

reaguji tímto na nabídku pracovního místa Personální referent (zn. ssraa) zveřejněnou na portálu www.manmark.cz.
Nyní pracuji již třetím rokem na obdobné pozici ve společnosti XXZ s.r.o. Z důvodu zrušení pobočky zaměstnavatelem k 31.12.2011 bych se rád/a ucházel/a o výše zmíněnou pozici ve Vaší společnosti.

Vysoké pracovní nasazení, zodpovědnost a orientace na výsledky jsou základem mého přístupu k práci. V mém současném zaměstnání jsem denně uplatňoval/a při komunikaci s obchodními partnery anglický jazyk v psané i mluvené podobě (FCE certifikát). Jsem přesvědčen/a, že mé znalosti odpovídají požadavkům na pozici Personálního referenta a že bych byl/a přínosem pro Váš tým. Velmi rád/a bych se proto zúčastnil/a výběrového řízení.

Děkuji a budu se těšit na případnou spolupráci.

S přáním pěkného dne
Jméno Příjmení, tel, email

www.manmark-most.cz

ManMark Pha

 Služby  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ManMark Pha
Čvn 042012
 

ManMark Praha radí:

Průvodní dopis: Nejdůležitější tipy

Průvodním dopisem se označuje sdělení či zpráva, která se spolu s životopisem zasílá jako odpověď na pracovní nabídku. Cílem této zprávy je v krátkosti personalistovi sdělit, o jaké místo má uchazeč zájem, kde se o výběrovém řízení dozvěděl a proč je vhodným kandidátem. Nevhodný průvodní dopis může způsobit, že personalista ani neotevře přiložené CV a rovnou uchazeče vyřadí z výběrového řízení.

Správně strukturovaný průvodní dopis má dnes již určité ustálené náležitosti. Které to jsou?

Průvodní dopis (zasílaný emailem) by měl být spíše kratší, maximálně na tři až čtyři odstavce textu (celkově ne více než polovina A4).
Do předmětu zprávy se zpravidla používá název pozice, na kterou se uchazeč hlásí (pokud není v textu inzerátu uvedeno jinak).
Ideální je oslovení konkrétní osoby, která má na starosti výběrové řízení (např. „Vážený pane Nováku“). Pokud jméno neznáme, můžeme použít „Vážená paní, Vážený pane“, případně neutrální „Dobrý den“

Hned za oslovením by měla následovat informace o tom, na jakou pozici se hlásíme do výběrového řízení a kde jsme se o výběrovém řízení dozvěděli.

ManMark Praha dále radí:

Obsah průvodního dopisu doporučeno značkou ManMark

Do průvodního dopisu bychom měli uvést pouze nejdůležitější informace z životopisu, tedy například pracovní zkušenost, která se přímo týká pozice, o kterou se ucházíme. Můžeme zmínit nejvýznamnější pracovní úspěch, speciální dovednost, úspěch na poli vzdělávání či v soutěži. Do průvodního dopisu nepatří informace o slabých stránkách stejně jako požadavky například na plat či počet týdnů dovolené.
Dále bychom měli personalistu informovat o tom, proč jsme pro danou pozici vhodným kandidátem, proč nás nabídka zaujala, vysvětlit náš přínos pro firmu. Můžeme přidat informaci o tom, z jakého důvodu měníme práci (pozor, nikdy se nevyplatí pomlouvat minulé zaměstnavatele).

Samozřejmostí je průvodní dopis bez gramatických chyb, překlepů, hezky formátovaný (mezery za čárkami, členění do odstavců, malá/velká písmena atd.). Stejně jako životopis musí i průvodní dopis obsahovat pouze pravdivé informace.
Průvodní dopis bychom měli koncipovat zdravě sebevědomě, prodat se.

Závěrem je dobré vyjádřit zájem o osobní pohovor případně o účast ve výběrovém řízení.
Pod podpis připojte kontaktní údaje na sebe. Uveďte, kdy budete k zastižení.

 

ManMark Praha – Vzor průvodního dopisu

Vážený pane/ Vážená paní,

reaguji tímto na nabídku pracovního místa Personální referent (zn. ssraa) zveřejněnou na portálu www.manmark.cz.
Nyní pracuji již třetím rokem na obdobné pozici ve společnosti XXZ s.r.o. Z důvodu zrušení pobočky zaměstnavatelem k 31.12.2011 bych se rád/a ucházel/a o výše zmíněnou pozici ve Vaší společnosti.

Vysoké pracovní nasazení, zodpovědnost a orientace na výsledky jsou základem mého přístupu k práci. V mém současném zaměstnání jsem denně uplatňoval/a při komunikaci s obchodními partnery anglický jazyk v psané i mluvené podobě (FCE certifikát). Jsem přesvědčen/a, že mé znalosti odpovídají požadavkům na pozici Personálního referenta a že bych byl/a přínosem pro Váš tým. Velmi rád/a bych se proto zúčastnil/a výběrového řízení.

Děkuji a budu se těšit na případnou spolupráci.

S přáním pěkného dne
Jméno Příjmení, tel, email

www.manmark-praha.cz

ManMark Práce

 Služby  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ManMark Práce
Kvě 252012
 

Když přijdete o práci v zahraničí


ManMark Czech Republic s.r.o.:

Pokud čeští zaměstnanci pracují v některé členské zemi EU a přijdou v ní o práci, mají v ní také právo pobírat dávky v nezaměstnanosti.

ManMark: Pokud Češi po návratu chtějí zažádat o dávky v nezaměstnanosti, měli by tito lidé vědět, že o ně mohou žádat v zahraniční. Podmínkou pro možnost uplatnit jejich práva je, aby tam byli řádně zaměstnáni a odváděli daně a příspěvky na pojištění. Jejich nároky jsou posuzovány podle pravidel a zákonů platných v daném státě. Jedním z požadavků je i délka pojištění (zaměstnání).

ManMark:

Jestliže nastane situace, že český žadatel neplatí v zahraničí pojištění tak dlouho, jak vyžadují tamní úřady, může doložit předchozí doby pojištění či zaměstnání z České republiky (nebo jiného členského státu) na evropském formuláři E301. U nás tento formulář vystavuje na žádost občana úřad práce. Toto řešení je vhodné  v případě, že nezaměstnaná osoba chce dále hledat zaměstnání v zahraničí. Lidé, kteří se chtějí vrátit a najít zaměstnání v ČR, mohou na zahraničním pracovním úřadu požádat o převod dávek ze zahraničí do ČR prostřednictvím jednoho z evropských formulářů (E303).

ManMark: Na úřady práce v ČR také přicházejí občané ČR, kteří se vracejí ihned po ukončení zaměstnání v jiné členské zemi. Úřad práce tyto žadatele o podporu v nezaměstnanosti neodmítá, avšak žadatel je povinen doložit potvrzení o dobách zaměstnání a pojištění v jiné členské zemi, kterým je evropský formulář E301 vystavený institucí ve státě posledního žadatelova zaměstnání. Vzhledem k tomu, že doba vydání a zaslání formuláře je dlouhá a ve státech EU se značně liší, je třeba, aby s tím žadatelé počítali. Například ze zkušeností úřadů práce se ukazuje, že na formulář z Irska čekají lidé až 4 měsíce, což je kriticky dlouhá čekací doba, neboť evropský tiskopis je podmínkou k přiznání podpory v ČR, o kterou nezaměstnaná osoba žádá. Lidé, kteří se tak ocitnou dočasně bez příjmu, o nárok na podporu nepřijdou.

ManMark: Po předložení formuláře E301 jim bude podpora přiznána, vypočítána a vyplacena zpětně od data, kdy se na úřadu práce registrovali.

ManMark:

Podle nejnovějších statistik MPSV loni v cizích evropských zemích pracovalo 76 400 Čechů; za dva roky se tak jejich počet víc než zdvojnásobil.  Nejvíc českých občanů loni působilo v Británii, bylo jich 30.000. V Německu loni úřady evidovaly téměř 13.600 Čechů. Třetím státem s největším počtem českých pracovníků bylo loni Irsko, kde pracovalo 12.000 lidí. 

www.manmark-liberec.cz