Chystáte se stavět? Prostudujte si stavební zákon!

 

 

Od rozhodnutí postavit nový dům k nastěhování se do vlastního bydlení vede dlouhá cesta, která má několik fází. Na počátku je záměr a hledání finančních zdrojů. Pak přijde na řadu nákup a příprava pozemku, jednání s katastrem nemovitostí a zeměměřičství. Samotný projekt stavby i její realizace by měly patřit do rukou odborníků a měly by být ošetřeny smlouvami.  

Pro všechny stavebníky, kteří se chystají budovat soukromé nebo komerční stavby, je tu dobrá zpráva. V polovině roku 2012 došlo k novelizaci stavebního zákona, a tím k urychlení, zjednodušení a zlevnění přípravy a povolování jednotlivých staveb.

Stavební zákon je součástí soukromého práva a zabývá se problematikou územního plánování. V oblasti povolování staveb by mělo dojít k sjednocení postupů při ohlašování a kolaudování staveb, při povolování změny účelu užívání a odstranění staveb. V současné právní úpravě se také rozšiřuje i počet případů, které pro své provedení nebudou vyžadovat stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Současné složité vyřizování zbytečně zpomaluje i některé velmi jednoduché stavby. 

Zlepšení, která novela přináší, je hned několik: Veřejnost by měla mít větší možnost účastnit se územního plánování. Veřejná technická infrastruktura (vedení sítí elektronických komunikací, elektrické vedení, vedení plynu, síť veřejného osvětlení, rozvody tepelné energie) nebude vyžadovat stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, ale budou se jen kolaudovat.

Kompletní znění Stavebního zákona z roku 2012 najdete ve sbírce Zákony od Centrum.cz spolu s ostatními zákoníky a nejdůležitějšími zákony.