Reverzní osmóza – způsob jak vyčistit vodu

Jaký má vztah reverzní osmóza a úprava pitné vody?

Úprava pitné vody může probíhat několika způsoby a reverzní osmóza je jedním z nich. Jak celá věc probíhá a čím je reverzní osmóza zajímavá? Abychom z kohoutku v naší domácnosti dostali čistou pitnou vodu, na jakou jsme zvyklí, je potřeba běžnou vodu upravit, tedy vyčistit. Tomuto procesu říkáme úprava pitné vody. Existují v zásadě čtyři způsoby, jak to udělat, a reverzní osmóza je tím nejpokročilejším mezi nimi. Další způsoby zahrnují ionizaci, destilaci a filtraci. Poslední z nich má k reverzní osmóze pravděpodobně nejblíže, neboť její membrány v podstatě fungují jako vodní filtry. Pojďme se nyní podívat, jak funguje, jaké jsou její klady a zápory a kdy je vhodné ji pro úpravu pitné vodypoužít.

Úprava vody a konkrétní procedura reverzní osmóza

Jak již bylo řečeno, reverzní osmóza je jen jednou z možností a má svá omezení, ale také přednosti. Jak funguje? Je to úprava pitné vody, kdy separace nežádoucích částic probíhá na tak zvané osmotické membárně, ale opačným směrem, než je v přírodě v mezibuněčné komunikacvi běžné (odtud reverzní osmóza). Jde o to, že mezery o velikosti desetiny nanometru propouštějí jen molekuly vody a částice nežádoucích látek nechávají stranou. Nevýhodou reverzní osmózy je, že taková úprava pitné vody je pomalejší, než jiné způsoby, na druhé straně obrovskou výhodou je vysoká účinnost čištění.