Zákon rezonance

Výjimečná síla 
spočívající v zákonu rezonance 
je nejspíš jedním z největších objevů pro náš život.
Pokud se naše přání dosud neplnila, 
pokud naše touhy zůstaly nenaplněny, 
pokud nám do života vstupovaly věci,
které jsme vůbec nechtěli,
byli jsme nešťastní,
a museli jsme skrývat porážky,
můžeme najít klíč v zákonu rezonance. 
Pokud začneme chápat zákon rezonance 
a porozumíme tomu, jak jej využít,
můžeme v našem životě uskutečnit cokoliv.

Zákonem rezonance rozumíme fakt, že všechno ve vesmíru spolu navzájem komunikuje 

prostřednictvím kmitání. Všechny věci a živočichové v pro vás známém světě mají vlastní 

kmitání – také všechny orgány a buňky našeho těla, stejně tak hmota. Každý může 

přitahovat pouze to, co odpovídá jeho současné vibraci. Strach tedy přitahuje tedy to, 

čeho se bojíme. Naše chování určuje naše vztahy. Když udeříte do klávesy klavíru, 

rozechvějí se všechny struny, které určují vrchní tón hlavní struny, tj. které jsou 

homogenní. Stejně tak je každé tělo uvedeno do vibrace všemi tóny, které leží na jeho 

vlastní frekvenci. To ale neplatí pouze v oblasti fyzického těla, nýbrž zejména v oblasti 

psychického prožívání, v němž přijímáme energie, vibrace a naladění, pro něž jsme 

vnímaví. Tělo nebo duše tedy přijímají příbuzné vibrace a ladí se na zvuky svého okolí. 

Zákon rezonance je zákonem přenosu energie. Každá vibrace totiž přenáší energii, která 

v ní působí, na každé tělo, které vibruje stejně. Stejně naladěná těla a duše tak 

navzájem zesilují své vibrace, a tím zvyšují svou energii. Takové ovlivnění je buď 

pozitivní, nebo negativní, podle toho, jak jsme právě naladěni. Na účinku zákona 

rezonance se zakládají veškerá masová hnutí.
 

Máme však svobodnou volbu v tom, kterým vibracím se chceme otevřít, které přijmeme, 

které zesílíme nebo naopak zeslabíme. Na tom je založen účinek manter a náboženského 

zpěvu. Zpěvem se naladíme na patřičnou energii a necháme ji v nás působit. Naladěním 

na tyto vyšší vibrace v sobě můžeme aktivovat oblasti, které v nás dosud byly latentně 

skryty a neprojevovaly svou činnost. Intonace prapůvodního tónu stvoření, slova ÓM, nás 

dokáže přivést do rezonance s vibracemi toho nejvyššího, co v nás je. Když jsem 

rozzlobený, dotčený, uražený nebo zraněný, pak to není kvůli chování toho druhého, to 

je jen spouštěč. Příčina spočívá ve mně a tato struna, na kterou udeřil, nyní rezonuje. 

Nemá tedy smysl se nad jeho chováním rozčilovat. Mnohem užitečnější je v sobě tuto 

vlastnost rozpustit, zbavit se jí, aby se při příští příležitosti už nemohla projevit. Když se 

mi to povede, jsem od ní osvobozen.
 

I když člověk má jen omezenou schopnost rezonance, myslí si, že vnímá celou 

skutečnost. Někdo čte knihu a domnívá se, že ji chápe. Když si ale tutéž knihu přečte o 

několik let později, často v ní objeví úplně nové věci. Jeho vědomí a tím jeho schopnost 

rezonance se mezitím rozšířily, takže dokážou pojmout větší část skutečnosti. Je možné, 

že za pár let se to bude opakovat. Pak možná tuto knihu pochopí mnohem lépe a ještě 

více do ni pronikne. Díky své speciální schopnosti rezonance neustále zažíváme podivné 

„náhody“. Hudebník se na ulici náhodou seznámí s jiným hudebníkem. Vědec si v 

novinách, které najde na lavičce v parku, „náhodou“ přečte článek o svém vědním oboru.

Jakmile jsme vnitřně zralí pro nějakou určitou zkušenost, nebo setkání, nastavíme se 

duchovně na tuto událost a odpovídající zážitek se nám přihodí na základě zákona osudu.
 

ArtBos.cz – Internetové knihkupectví

Pokud ale nejsme na tento zážitek ještě dostatečně připraveni, sebevětší námaha a úsilí

nám nebude nic platné. Protože každý člověk vnímá jinou část skutečnosti, což je 

podmíněno jeho rozdílnou schopností rezonance, žijeme každý z nás v jiném světě. Díky 

své schopnosti rezonance si každý vytváříme svůj vlastní svět. Tento svět ještě nikdo 

kromě nás neviděl a v tomto světě žijeme úplně sami.
 

Příklad: Řekněme, že máte rádio, které je naladěno na frekvenci UKW. O jiných 

možnostech naladění vůbec nevíte. Nyní projedete celou škálu přijmu a vyzkoušíte ji. 

Budete chytat stále jen ty programy, které jsou vysílány na frekvenci UKW. Váš přítel má 

stejné rádio, které je naladěno na středně dlouhé vlny. Chcete si se svým přítelem 

povídat o programu. Při nejlepší vůli však nedokážete pochopit, o čem mluví, a on zase 

nechápe, o čem mluvíte vy, neboť váš popis se nehodí na „jeho“ program.

Přitom by jen stačilo, přeladit si na stejnou frekvenci, to znamená stisknout jiné tlačítko,

a už byste tomu porozuměli. Záleží na našem přístroji a na našem naladění, jaké zprávy, obrazy a 

poselství přijímáme. Když máme chuť, naladíme si v rádiu nebo v televizi jiný program, a 

stejně tak můžeme změnou vnitřního nastavení přitáhnout jiné životní události. 

Dřív než budeme mít úspěch, musíme se na něj napřed vnitřně připravit. Pokud jsme 

vnitřně pevně přesvědčeni o tom, že jsme úspěšní, budeme přímo zahrnuti samými 

šťastnými „náhodami“. Můžeme však dostat jen tolik, kolik jsme schopni přijmout, a v 

takové kvalitě, která odpovídá vibracím našeho podvědomí. Ale když ve svém podvědomí 

něco držíme dostatečně dlouho, ať je to cokoliv, nutně se to musí stát skutečností ve 

vnějším světě. I když si zrovna vědomě nemyslím, že jsem chudý, ale na tento svět jsem 

přišel s podvědomým sklonem myslet ve vzorci „chudoby“, zůstanu chudý tak dlouho, 

dokud tento myšlenkový vzorec vědomě nezměním. I když zákon rezonance neznám 

nebo nechápu jeho princip, přesto tento zákon účinkuje. Stačí si uvědomit, že 

něco opravdu potřebujeme – a v krátké době, často podivuhodným způsobem, 

to dostaneme. Třeba se právě zaobíráme nějaký speciálním tématem a najednou od 

někoho dostaneme knihu právě na toto téma. Krátce nato o tom poprvé čteme něco v 

časopise a na návštěvě u přítele zjistíme, že on se o toto téma zajímá už dlouho. Za 

takovýmito „řetězci náhod“ vězí vždy zákon rezonance. Bez vnitřní připravenosti je 

veškeré hledání zbytečné. „To“, co opravdu potřebujete, si vás najde. Musíte mu jen 

dovolit, aby si vás našlo!

Internetové knihkupectví ArtBos.cz DOPORUČUJE

 

Zákon rezonance
http://www.artbos.cz/zbozi/6867/Zakon-rezonance.htm 

Zákon rezonance – afirmační karty
http://www.artbos.cz/zbozi/7307/Zakon-rezonance—afirmacni-karty.htm 

Nemusíme se učit,
jak můžeme využít
své myšlenky a schopnosti,
ale měli bychom se naučit přijmout fakt,
že to dokážeme.