Odlište se od konkurence.

 

Odlište se od konkurence. Řekněte o sobě svým klientům. Objednejte si design; vytvoření webu či logotypu; brandbooku; návrh reklamy. Vytvořte lepší obraz o své firmě. Zapamatovatelný firemní styl (anglicky corporate identity) je souhrn faktorů, díky kterým vás vaši zákazníci budou lépe odlišovat od ostatních firem v surovém tržním prostředí. Je to důležité vždy, obzvláště pak v současné době, kdy povětšinou došlo k poklesu poptávky.

 

Firemní identita musí být zpracována tak, aby se líbila a byla dobře zapamatovatelná především pro vaše klienty – jak stávající, tak hlavně potenciální.  Tento souboru pravidel, popisujících všechny součásti firemní identity, se nazývá grafický manuál, logomanuál, jednotný vizuální styl (JVS) nebo brandbook. Jedná se v podstatě o jedno a to samé, jen tomu každý říká trochu jinak. Jde o materiál, ve kterém je graficky zpracovaná vizuální tvář firmy a který definuje používání všech prvků corporate identity. Neboli je to souhrn vizuálních firemních standardů a pravidel, obsahující popisy, postupy, návody, varianty a pravidla používání jednotlivých prvků firemního stylu v každodenní praxi.

 

Základem firemního stylu jakékoliv společnosti je logo (logotyp). Logo je grafický prvek (slovní, obrazový, kombinovaný nebo tvořený pouze barvou anebo kombinací barev), který jednoznačně identifikuje firmu. Firemní logo by mělo vystihnout charakter společnosti, upoutat pozornost a posílit firemní image. Logo je nejpoužívanější grafický prvek (v reklamě, na webových stránkách, na hlavičkových papírech firmy, na korporativních vizitkách, na reklamních předmětech atd.). Kvalitní firemní logo dokáže firmu odlišit od konkurence a umožní její nezaměnitelnou identifikaci.

 

Pokud jste si vědomi důležitosti kvalitního firemního stylu nebo si chcete nechat vytvořit nové logo, design webu atd., obraťte se na CzBrand. Rádi vám pomůžeme. Více se dozvíte na www.czbrand.cz; info@czbrand.cz.