Přestavba bytového jádra

Přestavba bytového jádra musí být provedena v souladu s provozními vztahy v bytě a nové uspořádání přestavovaného jádra musí být naplánováno tak, aby vyhovovalo všem uživatelům bytu, zde se jedná zejména o dodržení podmínek pro společné WC s koupelnou v každodenním provozu. Přestavba bytového jádra je stavbou jenž většinou pozměňuje dispoziční řešení koupelny a toalety i přilehlých prostor bytu, nejčastěji kuchyně a chodby. Při přestavbě může být původní půdorys dodržen, nemusí být v každém případě měněn.