Portál pro obyvatele a firmy

Jakým způsobem lze propojit občany města s místními organizacemi a firmami? V dnešní době většina lidí vyhledává informace výhradně na internetu. Proto se lze často setkat s názorem, že co není na internetu, zkrátka neexistuje. Lépe a přesněji řečeno, co není dohledatelné na internetu, jakoby neexistuje. Je to pochopitelné. Lidé se chtějí dostat k informací a k tomu, co hledají, co nejrychleji. Není tedy prostor a čas na dlouhé vyhledávání a je třeba se k informacím dostat ihned.

Na druhé straně pomyslné barikády stojí firmy, které by se rády prezentovaly svým potenciálním zákazníkům. Omezme se nyní na lokální firmy působící zejména v místním měřítku – tj. v oblasti města či jeho blízkého okolí. Firmy častokrát nemají prostředky platit za marketing a zviditelňování se trvale v dlouhodobém horizontu. Proto jakákoliv možnost sebeprezentace je vítána. Důležité však je, aby byl osloveno to správné, myšleno relevantní, publikum.

Jak tedy propojit občany s místními firmami?

Ideálním příkladem je kroměřížský portál XIPO.cz. Jedná se o internetovou aplikaci, které cílí výhradně na místní obyvatele a firmy. Střetávají se zde firmy, které nabízejí pracovní pozice, své služby či publikují právě probíhající výhodné slevy a nabídky, a místní občané, kteří služby těchto firem rádi využijí.

Protože se XIPO.cz zaměřuje výhradně na lokální měřítko, obě skupiny mají k sobě blízko už jen tím, že „existují“ ve společném městě. To je to návštěvníka portálu jistě pozitivní zkušenost, protože nemusí přebírat informace, které se ho netýkají, a díky tomu je pobyt na takovémto webu i příjemnější.