Reakce společnosti RAVAK a.s. na rozhodnutí soudu o reorganizaci společnosti Oleo Chemical

Společnost RAVAK a.s. a její akcionáři jako věřitelé společnosti Oleo Chemical se odvolají proti rozhodnutí soudu, který schválil reorganizační plán společnosti Oleo Chemical formou fúze se společností TEMPERATIOR. Rozhodnutí soudu považujeme za chybné a nespravedlivé, když soud dle našeho přesvědčení zcela rezignoval na prověření klíčových okolností a vycházel pouze z tvrzení a podkladů Oleo Chemical jakožto dlužníka, což již jednou vedlo ke zrušení jeho rozhodnutí ze strany Nejvyššího soudu.  

Reorganizaci v současné podobě považujeme za předem připravenou nepoctivou akci, jejímž hlavním organizátorem je podnikatel pochybné pověsti Grzegorz Hóta. V utajení připravený reorganizační plán, který odhlasovaly do té doby insolvenčního řízení se neúčastnící subjekty, byl připraven a navrhnut bez vědomí akcionářů RAVAK a.s. a dalších skutečných věřitelů, včetně například finanční správy České republiky. Reorganizaci považujeme pouze za plán k ovládnutí Oleo Chemical, nikoliv k legální normalizaci vztahů ve společnosti a narovnání vztahů se skutečnými věřiteli. Oleo Chemical bylo v utajení připraveno pro reorganizační převzetí společností TEMPERATIOR, aniž by o tom byli skuteční věřitelé Oleo Chemical informováni a aniž by byla vypsána jinak obvyklá transparentní veřejná soutěž o nejvýhodnější zpeněžení majetku Oleo Chemical.

Dlouhodobě upozorňujeme, že řada pohledávek, které jsou přihlášeny v insolvenčním řízení a o něž se opírá schválení reorganizace, jsou prokazatelně vyfabulované, což již dříve pravomocně potvrdily i soudy. Celá akce tak nese zjevné znaky podezřelého organizovaného jednání, soud rozhodl čistě formalisticky, mj. bez jakéhokoli vypořádání se s důkazy o fabulační povaze pohledávek, na jejichž základě bylo hlasováno pro reorganizaci, naprosto bez ohledu na pravomocné odsouzení Ing. Kamila Jirounka jakožto bývalého akcionáře a člena představenstva Oleo Chemical za úvěrový podvod spáchaný v souvislosti s Oleo Chemical a zcela bez ohledu na nabídky dalších osob na zpeněžení Oleo Chemical.

RAVAK a.s. a jeho akcionáři proto využijí všechny dostupné právní kroky, aby rozhodnutí soudu zvrátili, a budou pokračovat dál v boji za to, aby byly uspokojeny nároky skutečných věřitelů společnosti Oleo Chemical. Jestliže přístup insolvenčních soudů bude nadále pouze formalistický, jsou akcionáři RAVAK a.s. připraveni požadovat odpovídající náhradu škody za nezákonná rozhodnutí a nesprávný úřední postup.

 

Jiří Kreysa

člen představenstva RAVAK a.s.