Logopedie – pomoc pro děti s poruchami řeči i jejich rodiče

Logopedie – pomoc pro děti s poruchami řeči i jejich rodiče

Stále více dětí má v současnosti problémy s řečí a výslovností problematických hlásek. Nejrozšířenější poruchou mezi dětmi i dospělými je dyslalie, tedy vadné tvoření hlásek. Názory na to, proč tomu tak je, se různí. Někteří odborníci se přiklánějí k názoru, že na vině je dnešní uspěchaná doba, televize, počítače. Faktem ale je, že problémy s řečí mají i děti, kterým rodiče od malička čtou, věnují se jim a nemají celý den puštěný televizor jako kulisu. Tak čím to tedy je? Jsou zde i příčiny fyziologického původu. Problémy s výslovností může způsobit pohybová neobratnost jazyka, rtů a tváří. Další příčinou jsou problémy se sluchem či nesprávný řečový vzor, kdy dítě napodobuje např. mladšího sourozence. Pokud máte doma dítě s vadou řeči, nemá pro vás zřejmě příliš velký smysl pátrat, kde nastala chyba, ale je třeba problémy řešit.

Kromě návštěv logopedie a individuální konzultace s odborníky mohou rodiče pomáhat svým dětem se správným vývojem řeči i doma. Na knižním trhu je několik příruček, jejichž autoři si kladou za cíl pomoci dětem naučit se správné výslovnosti. Jednou z nejoblíbenějších příruček je v současnosti kniha autorky Ludmily Strejčkové s názvem Logopedie. Ludmila Strejčková připravila pro rodiče a děti texty, hry, obrázky a úkoly pro procvičení správné výslovnosti problematických hlásek. Vše se snaží zprostředkovat zábavnou formou, čímž si získává pozornost dětí a vděčnost rodičů. Kniha vyšla poprvé v roce 2009 a díky velkému zájmu vychází v lednu 2012 dotiskem. Kniha Logopedie je výborným pomocníkem k domácí logopedické péči dětí.

V boji s poruchou řeči, jakou je např. dyslalie, je třeba mít na paměti, že nejdůležitější je co nejčastější procvičování problematických hlásek i přípravná cvičení jazyka a rtů. Více informací o narušeném vývoji řeči naleznete v knize, jejímž autorem je Viktor LechtaTerapie narušené komunikační schopnosti. Nezbývá než popřát hodně štěstí a rychlé zvládnutí všech problematických hlásek.