Potřebujete doučování z Matematiky?

 

Vznik matematiky jako vědního oboru zařazujeme do řeckého období vývoje v 7.-6. století před n.l. V babylonské ani v egyptské matematice nelze najít žádnou stopu deduktivních úvah vlastních matematice. Jinými slovy, nenalezneme zde matematický důkaz v klasickém slova smyslu, tj. odvozování nových formulí a pravidel z jiných. Velký posun, který nastal v starořecké matematice, spočívá právě v myšlence důkazu nebo deduktivního odvozování.
Důkaz prvních matematických vět se připisuje řeckému filozofovi Thálesovi z Milétu (7.-6. st. před naším letopočtem). Řecká matematika se od toho momentu vyvíjela velmi rychlým tempem. V porovnání s pomalejším vývinem počátků matematického poznání v Indii, Číně, Egyptě a Babylonu byl rozmach matematiky ve starověkém Řecku opravdu revoluční. Právě díky tomu se matematika zformovala jako samostatná věda a našla si svou specifickou metodu, metodu deduktivního důkazu, která určuje vývoj matematiky až do dnešní doby. Hlavní důvody a podněty této revoluce spočívaly ve společenském zřízení řeckých měst, ve vysoké vzdělanosti a dynamice společenského života.
V dnešní době se matematika vyučuje na každé základní a /téměř/ každé střední škole. Od každého člověka se očekává, že bude disponovat alespoň základními znalostmi z tohoto oboru. Matematika je jediný vědní obor, který ovlivňuje všechny ostatní odvětví. Vzhledem k úrovni dnešní vzdělanosti a progresivnímu pokroku v každé oblasti života je dnes zapotřebí víc než kdy dosud.
Mnohé zaměstnanecké pozice se bez matematických vědomostí neobejdou. Každý statistik, ekonom, pojistný matematik, finančník, fyzik, informatik, programátor, stavební inženýr či elektrotechnik musí zvládnout tento obor. Přesto má málokdo z nás matematiku v oblibě. Vyžaduje logické myšlení a schopnost deduktivního uvažování a odvozování jako žádná jiná vědní disciplína.
Dobrou zprávou je, že matematiku se dokáže naučit každý z nás. Vyžaduje to sice určitou dávku trpělivosti, úsilí a množství přepočtených příkladů, ale pokud má člověk odhodlání a je ochoten věnovat jí potřebný čas, dokáže na matematiku vyzrát.
Nejefektivnějším a zároveň nejrychlejším způsobem, jak zvládnout matematiku, je doučování. Zkušený a profesionální doučovatel se správným a citlivým přístupem dokáže vysvětlit učivo způsobem srozumitelným pro každého žáka a studenta. Zintenzivnění, prohloubení a zejména srozumitelné vysvětlení učiva je vše co je k úspěchu třeba. Student si díky kvalitnímu doučování dokáže známku vylepšit nejednou i o tři stupně. A právě proto je dnes doučování matematiky pro žáky a studenty vyhledávané více než doučování kteréhokoli jiného školního předmětu.
Webová stránka Matematika-a-Pocitace.cz je věnována všem těm, kteří v této oblasti rádi uvítají pomoc. Je určena zejména žákům základních škol a jejich rodičům i studentům středních a vysokých škol, kteří potřebují poradit se ZŠ, SŠ nebo VŠ matematikou nebo s pracováním na počítači. Věnuje se přípravě na VŠ a SŠ přijímačky, Maturitu, písemku, reparát a VŠ zkoušku.
Studenti středních škol si mohou otestovat své znalosti přepočítáním maturitních testů 2010-2012, základní i vyšší úroveň obtížnosti. Na stránce naleznou všechna zadání i řešení testů, pomůcky k maturitě a také katalog požadavků maturitní zkoušky.
Pro vysokoškoláky je na Matematika-a-Pocitace.cz přepočtených více než 300 příkladů s detailním popisem řešení. Příklady se věnují nejčastěji se vyskytujícím otázkám na zkoušce z matematiky, od zjišťování spojitosti funkce, přes limity posloupností až po příklady na vyšetřování průběhu funkce a určité a neurčité integrály.
Pokud student /nebo rodič/ potřebuje vysvětlit některý příklad více do hloubky, nebo by uvítal pravidelnější přípravu na matematiku, je možnost na stránce dohodnout se na online konzultaci přes Skype. Je možné také dohodnout se na pravidelném doučování, které mohou probíhat osobně nebo přes webkameru. Konzultace i doučování probíhá se zkušeným a profesionálním doučovatelem, absolventem Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky UK.