Ubytování Závažná Poruba Nízké Tatry

Hory s názvem Nízké Tatry, zajímavé pohoří na Slovensku, se táhnou podél jižního okraje Liptova. Dominantním vrcholem je Ďumbier (2043 m.n.m.). Leží na hlavním hřbenu, který má chodník a nabízí krásné výhledy do dolín a na okolí. Pro Nízké Tatry jsou typické řadu postranních nabízejících se hřebenovek, za kterými jsou situovány dosti hluboké propasti. Převážně severní hřebínky a doly poutají růzností povrchových forem. Naleznete tady úchvatné skalní útvary, propasti, jeskyně, skalní věže…
Geografický bod u sedla Čertovica dělí masiv Nízké Tatry do dvou oblastí – západní ďumbiersku a východní kráľovohoľskú. Kolem tři čtvrtiny území je hora, od různé flory dolních území až po vysokohorské smrčiny a oblasti kosodřevin, na které jsou umístěny alpinské hole. Flóra pohoří Nízkých Tater je výjimečně bohatá a různorodého druhu. Roste zde plesnivec alpínský, koniklec bílý, hořec puntíkovaný, petrklíč menší a řada dalších. Druhovou růzností je známo i spoločenství fauny. Za domov si tady ten region vybrali různé druhy hmyzu, menších živočichů, ptactva, velé zvěřiny i divě žijících masožravců. V horských regionech žije velké množství jelenů, v méně případech srnčí a zvěř divočáka. Z kočkovitých šelem se zde nachází medvěd hnědý, vlk dravý i rys ostrovid. v subalpinské oblasti můžeme spatřit typické horské živočíchy – svišť horský a kamzík horský. Hory Nízké Tatry od roku 1978 jsou považovány za NP. Kvantum opisu i na stránce pod názvem ubytování Slovensko. Objevte regiony dovolenek podle hor, středisk anebo oblastí. Stránka vytváří prostor na publikaci článkú a taky diskusní příspěvky. Vše je o dovolené a ubytování. Slovensko má turisticky zajímavá místa. Podle těchto informací si můžete vybrat Váš penzion anebo lokalitu.