Chcete na rekvalifikační kurz?

Pokud jste právě bez práce, trávíte čas hledáním práce, na úřadu práce … není to snadné období. Hledání nové práce je stresující a v případě, že ve vašem životopise nemáte kolonku vzdělání příliš plnou, je to ještě těžší. S tím vám ovšem může výrazně pomoci rekvalifikace. Ještě ke všemu pokud stát přispívá na rekvalifikace až padesát tisíc korun.

Jestliže splníte podmínky pro rekvalifikaci, máte dvě možnosti, z kterých si můžete rekvalifikaci úřadu práce vybrat. První z možností je taková, že vám rekvalifikační kurz vybere přímo úřad práce. V tomto případě je vám rekvalifikační kurz plně hrazen včetně dopravy a k tomu získáváte podporu v nezaměstnanosti. Ovšem, aby vám úřad práce všechny tyto výdaje hradil, podepisujete s ním dohodu o rekvalifikaci. V této dohodě se také pojednává o tom, že pokud rekvalifikaci bez vážného důvodu ukončíte nebo pokud později odmítnete nastoupit do zaměstnání, které odpovídá nově nabité kvalifikaci, budete muset úřadu práce peníze vracet.

Druhou možností je možnost vybrat si rekvalifikaci podle vaší volby. V tomto případ si sám zájemce vybere rekvalifikační kurz a rekvalifikační zařízení, u kterého si rekvalifikaci také sám zajistí. V případě této rekvalifikace vám úřad práce proplatí samotnou rekvalifikaci, pokud ji schválí. Nepočítejte ovšem s úhradou ostatních nákladu jako je doprava a už vůbec ne s podporou v nezaměstnanosti. Tato rekvalifikace je určená pro lidi, kterým jde především o vzdělání a zkušenosti.

Výpověď před důchodem?

Lidé, kteří obdrží výpověď nebo z jakéhokoliv důvodu skončí pracovní poměr v předdůchodovém věku, stojí před těžkou otázkou. Jít se evidovat na úřad práce nebo jít do předčasného důchodu? Pomůžeme vám tuto otázku trochu vyřešit nebo spíše zanalyzovat co je výhodnější.

Ať se vám to líbí nebo ne, evidence na úřad práce je volba rozhodně finančně lepší. Do předčasného důchodu můžou lidé odejít 3 roky před důchodovým věkem a dostat výpověď v právě tuto dobu není nic jednoduchého. Nabídky úřadu práce na pracovní uplatnění v tomto věku nejsou zrovna vysoké. Ovšem finanční rozdíl mezi těmito dvěma variantami je značný.

Pokud odejdete do předčasného důchodu, je nutné počítat s tím, že výsledný důchod bude podstatně nižší než řádný důchod. Proč je tomu tak?

Hlavním důvodem je takzvané krácení důchodu, které se počítá za každých 90 dní předčasnosti důchodu. Pokud občan do důchodu odejde předčasně, má tím pádem vyšší krácení a nižší řádný důchod. Toto krácení se počítá z celého výpočtového základu. Dále pak, pokud občan odejde do předčasného důchodu, získá tak nižší dobu pojištění, než kdyby nadále pracoval nebo získával náhradní dobu pojištění. Jako je tomu při evidenci právě na oblíbeném úřadu práce.

Právě pro tyto důvodu je lepší, zaevidovat se na úřad práce a mít řádný důchod v takové výši, jaká má být.

Úřad práce – jak začít?

Přišli jste o zaměstnání a nemáte zkušenosti s úřadem práce? Registrace právě na tomto úřadu nepatří zrovna k oblíbeným, ale přece jen se jedná o jednu z možností jak nalézt práci, tak proč toho nevyužít.

Zprostředkování práce pracovním úřadem je bezplatné. V případě evidence za vás hradí zdravotní pojištění a v případě splněných podmínek a povinností daných zákonem, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Zaevidovat se může každý člověk, který není v čas evidence v pracovněprávním vztahu, není osobou samostatně výdělečně činnou a nepobírá mateřskou, důchod, nemocenskou, apod. V případě registrace je potřeba se osobně dostavit na úřad práce v místě vašeho trvalého bydliště. Prokázat se musíte platným dokladem totožnosti – pas nebo občanský průkaz. Dále pak potvrzení o ukončení studia (nebo také potvrzení o ukončení mateřské dovolené apod.), potvrzení o výši vašeho průměrného výdělku, potvrzení o ukončení nebo přerušení samostatně výdělečné činnosti.

Žádáte-li Úřad práce o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti je potřeba na úřadu práce vyplnit dané formuláře.

Může úřad práce pomoci právě vám?

Co vlastně je úřad práce a co znamená být zde zaevidován? Chcete vědět, zda máte nárok na podporu v nezaměstnanosti? Pak čtete správně, budeme se vám snažit vysvětlit to nejzákladnější o úřadech práce.

Jedná se o správní úřad, který nám poskytuje informace o volných pracovních místech na území České Republice, poradenské služby a další informace. Jeho služby jsou bezplatné.

Můžete být buď zájemcem, nebo uchazečem o zaměstnání. Zájemcem se stáváte tehdy, pokud zažádáte Úřad práce o zařazení do evidence. Uchazečem budete, pokud požádáte úřad práce o zprostředkování zaměstnání – učinit tak můžete pouze osobně.

Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, musíte být v evidenci uchazečů, podat žádost o poskytnutí příspěvku a v uplynulých třech letech získat zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Doba podpory je také časově omezená. Jste-li ve věku méně než 50 let podpora vám bude vyplácena po 5 měsíců. Je-li vám od 50 do 55 let, získáte podporu v době 8 měsíců, nad 55 let bude doba 11-ti měsíční.

Výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítává z průměrného měsíčního čistého výdělku. První dva měsíce dostanou nezaměstnaní 65% z průměrného výdělku, další dva činí podpora 50% a zbytek podpůrčí doby uchazeč dostane pouze 45%. Při rekvalifikaci se podpora zvyšuje na 60 procent dřívějšího výdělku, maximem však kolem 14 000 Kč měsíčně.