Dřevěné konstrukce

Dřevěné konstrukce jsou vhodné pro všechny typy domů ať již to jsou domy rodinné, bytová a občanská výstavba či průmyslové objekty. Jaké jsou výhody při použití dřevěných konstrukcí ? Je to varabilita tvarů a rozměrů, překlenutí velké plochy, komplexní řešení konstrukce včetně větrování a ukotvení. Každá dřevěná střešní konstrukce musí být přizpůsobena architektonickým požadavkům na konstrukci, musí se brát do úvahy zatížení střešního pláště a to jak do hmotnosti materiálů a krytiny tak i v zimním období váha sněhu či ledu. Nesmíme zapomenout ani na zatížení podhledem.

Dřevěné vazníky

Dřevěné vazníky slouží k sestavení vazníkové konstrukce, která ponese střešní plášť a z vnitřní strany také sádrokartonové podhledy. Nejlépe se osvědčily při stavbě přízemních rodinných domků a při vytváření obytného podkroví. Také u průmyslových a zemědělských staveb nalezly své uplatnění neboť jsou rychlým, ekonomickým a spolehlivým vyřešením střešní konstrukce každé budovy. Dřevěné vazníky jsou tedy prefabrikované certifikované výrobky ze kterých se vytvářejí prostorové střešní konstrukce nesoucí střešní plášť a podhled.

Dřevěné vazníky

Dřevěné vazníky jsou rychlým, ekonomickým a spolehlivým vyřešením střešní konstrukce každé budovy.Dřevěné vazníky jsou prefabrikované certifikované výrobky ze kterých se vytvářejí prostorové střešní konstrukce nesoucí střešní plášť a podhled. Slouží k sestavení vazníkové konstrukce, která ponese střešní plášť a z vnitřní strany také sádrokartonové podhledy. Dřevěné vazníky se nejlépe osvědčily u průmyslových a zemědělských staveb, nalezly své uplatnění při stavbě přízemních rodinných domků a při vytváření obytného podkroví.

Dřevěné konstrukce

Každá dřevěná střešní konstrukce musí být přizpůsobena architektonickým požadavkům na konstrukci, musí se brát do úvahy zatížení střešního pláště a to jak do hmotnosti materiálů a krytiny tak i v zimním období váha sněhu či ledu. Nesmíme zapomenout ani na zatížení podhledem. Dřevěné konstrukce jsou vhodné pro všechny typy domů aťjiž to jsou domy rodinné, bytová a občanská výstavba či průmyslové objekty. Jaké tedy výhody dřevěné konstrukce přinášejí? Je to varabilita tvarů a rozměrů, překlenutí velké plochy, komplexní řešení konstrukce včetně větrování a ukotvení.