Virtuální server pod lupou

Virtuální servery jsou na vzestupu: Podle studie, která byla provedena ve většině evropských zemí, spoléhá již 54 procent středně velkých firem na IT infrastruktury, které využívají virtuální server. Jako hlavní argumenty pro využívání virtuálních serverů jsou uváděny úspora času a nákladů pro zálohování, snížení celkových provozních nákladů a zjednodušení údržby při zachování výkonu. Nicméně velký problém konvenčních virtuálních serverů je absence jejich spolehlivosti. Přitom je mnoho společností závislých na maximální době provozuschopnosti jejich serverů.

Pokud je virtuální server jednoduše konfigurován, platí následující: pokud malá součástka selže, i kdyby to byl jen síťový kabel, nejsilnější záložní server nepomůže. Pracovní postup se přeruší a vynaložená práce je ztracena. Kvůli nákladům dělají firmy často kompromisy, kterých pak hořce litují.

Výkonný hosting nabízí vysokým výkonem virtuálních serverů (HiPVS – High Performance Virtual Server) řešení, které se vyznačuje vysokou spolehlivostí. Tato nová generace virtuálních serverů je založena na vysoce dostupné virtualizační platformě Citrix XenServer a na zcela redundantní IT infrastruktuře ve vysoce zabezpečených datových centrech.

Virtuální server – funkčnost a zabezpečení

Při poskytování služeb se postupuje podle pravidla n +1. To znamená, že k zajištění fungování vysoce výkonného virtuálního serveru pro poskytování služeb je vždy k dispozici o jeden fyzický server více, než je potřeba. Kromě toho je redundantní i každá součást virtuální konfigurace. Všechny přepínače jsou k dispozici dvakrát, stejně jako firewall, dva samostatné elektrické rozvody zabezpečují napájení a dokonce i síťová připojení existují ve více verzích.

Tato forma komplexní redundance je v srdci projektu vysoce výkonného virtuálního serveru ve Frankfurtu nad Mohanem. Služby jsou nabízeny náročným podnikům, které se nechtějí smířit s často prázdnými sliby jiných poskytovatelů a vyžadují rozšiřitelnou IT infrastrukturu založenou na virtuálních serverech, která je odolná proti výpadkům.

HiPVS servery se vyznačují vysokou flexibilitou, nezávislosti a pohodlím. Péče je také věnována životnímu cyklu použitého hardwaru a na požádání také řízení serveru. Vysoce výkonné virtuální servery kombinují výhody virtuálních serverů s nejvyššími nároky na jejich dostupnost a spolehlivost, které stále více firem očekává od provozu jejich IT infrastruktury.